Evrende, şamanların niyet dediği, ölçülemez, betimlenemez bir güç mevcuttur; ve tüm kâinatta var olan kayıtsız şartsız her şey bir bağlantı hattıyla niyete bağlıdır. Sessiz Bilgi, niyetle dolaysız temastan başka bir şey değildir.
Hesap Oluştur

Sevecen, Sabırlı, Zeki ve Acımasız!

Erkek
Kadın

Aşağıdaki tuşa tıklayarak bunları kabul etmiş olursunuz: Şartlar ve Hükümlülükler