Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

kadinlarin tinle baglantisi


Kadınlar bağlarını kaybetmediler, kadınların tinle hala doğrudan doğruya bağlantıları var. Sadece bunun nasıl kullanılacağını unuttular, ya da daha doğrusu, erkeklerin bu bağlantıya hiç sahip olamama durumunu taklit ettiler. Binlerce yıl erkekler kadınların bu bağlantıyı unutmalarını sağlamak için çabaladılar. Mesela, kutsal enginizasyonu ele alın. Kadınların bu dolaysız bağlantıya sahip oldukları inancını kökünden sökmek için yapılan sistematik bir tasfiye idi bu. Bütün organize dinler, kadınları daha aşağı bir yere koymak için yapılan çok başarılı bir manevradan başka bir şey değildir. Dinler kadınların daha aşağı olduklarını söyleyen tanrısal bir kanunu delil gösterirler.


Erkeklerin başkalarına hükmetme ihtiyacı ve kadınlarında neleri bildikleri, ve bunu nasıl bildiklerini ifade ya da formüle etmedeki ilgisizlikleri son kerte alçakça bir ittifak oldu. Bu da kadınların, doğdukları andan itibaren, tatminkarlığın ev kadını olmakta, aşkta, evlilikte, çocuk sahibi olmakta ve kendinden feragat etmekte yattığını kabul etmeye mecbur omalarını olası kıldı. Kadınlar hakim soyut düşünce biçimlerinin dışında tutuldular; bağımlı olacak şekilde eğitildiler. Öylesine bütünüyle erkeklerin onlar için düşünmesi gerektiğine inancına göre yetiştirildiler ki sonunda düşünmeyi bıraktılar.Bu durumda erkeklerin tinle bağlantısı mümkün değil gibi görünüyor yukarıda yazılanlara göre.


Cinsiyet ayrımcılığı resmen...:D (üreten oldukları için,sadece daha çabuk iletişime geçiyordurlar.)


http://bilimvespiritualizm.blogspot.comDon Juan'ında kadınları tanımlaması var.o da bu alanda kadınlara yer vermiyor. Onlar erkeklerin trans sonrası yemek ve su ihtiyacını karşılıyordu. Di mi?Don Juan'ında kadınları tanımlaması var.o da bu alanda kadınlara yer vermiyor. Onlar erkeklerin trans sonrası yemek ve su ihtiyacını karşılıyordu. Di mi?


Ben pek anlayamadım ne demek istediğinizi.cadinin rüyasnda bu konudan bahsediliyor.Evrensel dualite yani enerjinin ikili doğasına dair sayısız örnek verilebilinir. İnsan olarak bu ikili doğayı eril ve dişil olarak tanımlıyoruz. Dişil enerji, oluşturan üreten özelliği olması dolayısı ile eril enerjiden farklı bir özelliği var.

Kadınlar açısından bakıldığında erkeklere kıyaslandığında sonsuzlukla daha kolay ve dolaysız temas etme fırsatları olmasına rağmen çağlar boyunca "saçı uzun aklı kısa" olarak tanımlanmış. Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkması ile birlikte yine çağlar boyunca çeşitli dinsel öğretilerle o kadar korkutularak bastırılmış ki o sonsuzlukla dolaysız bağlantı kurabilen kadın pazarlarda köleye dönüştürülmüş ve bir meta olarak satılmaya başlanmış. En çirkini erkeğin bu köleleştirme sürecinde işbirlikçi olarak bir değil dört kadını "ehlileştirme" süreci. Ortadoğu toplumlarının bugüne kadar yaşadığı karanlık yazgı kadının üstüne örtülen siyah lıkla aynı renkte olması tesadüf değil. Aynı zihniyetin temsilcileri bugün kendilerine hizmet edecek bir nesil yetiştirme çabasındalar. Bunu uyguladıkları ilk yer aile ve eğitim sistemi. Daha fazla çocuk istiyorlar bu daha fazla klonlama demek. Ve şimdide eğitim sistemi ile kendi doğrularını aidiyet duygularını sözde inançlarını enjekte etmek için...Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön