Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

ozet haluk berkmen


1961 yılında, sanrılandırıcı bitkilerle ilgili araştırma yapmak için Meksika’ya giden Castaneda, bir Yaqui kızılderilisi olan Don Juan Matus’la tanışır. Bu bitkilerle ilgili her türlü bilgiyi aramakta olduğunu belirtir. İlk karşılaşmalarından bir yıl sonra Don Juan Castaneda’ya tıbbi bitkilerle ilgili kimi gizleri olduğunu ilk kez açıklar ve bir “brujo” olduğunu söyler. Brujo, “büyücü”, “bilgi adamı” veya “bilge savaşçı” anlamlarını içeren bir sözcüktür.


Don Juan’a göre: Bilgi adamı eylem yaparak yaşar. Ne eylem yapmayı düşünerek ne de eylemi yaptıktan sonra ne düşüneceğini düşünerek. Bilgi adamı bir “gönül yolu” seçer ve onu izler. Bu yolda bulunmaktan zevk duyar, güler ve de görerek bilir ki hiçbir şey diğer hiçbir şeyden daha önemli değildir. Don Juan öğretisinde görmek eylemi merkezi bir yer tutar. Savaşçı bilge kişinin en büyük özelliği görebilme yetisine sahip oluşudur. O hakikati görür ve herkesin paylaştığı ortak gerçeklere sadece güler. Onun için her şey hem çok önemsiz hem de çok önemlidir. Don Juan’ın yaşamı “kontrol altında tutulan bir delilik” yaşamıdır. Çünkü, onun bilgisi diğer insanların ulaşamadığı “görme” yetisinden ortaya çıkmaktadır. Bu yetiyi kullanan bilge savaşçı gerekli gördüğü eylemde bulunur ve sonuçlarını önemsemeden huzur içinde kenara çekilir. İsterse hiçbir eylemde bulunmamayı da seçebilir, çünkü bu seçim de onun kontrollü deliliğidir.


Bir bilge savaşçının sadece “istek gücü” ve sabrı vardır. Bu ikisi ile her istediğine ulaşabilir ve oluşturabilir. İstek gücü, insanı çevresine bağlayan gerçek bir kuvvettir. Çevre, yani dış dünya, insanın kendi algılama tercihinden oluşur. Bu özel algılama, hem duyulardan hem de istek gücünden kaynaklanan bir ilişki sayesinde oluşur. Genelde insanlar nesneleri elleriyle veya duyularıyla kavrarlar. Büyücüler ise hem duyu organlarıyla hem de -özellikle- istek güçleriyle kavrarlar. İstek gücü ile görmek yetisi farklıdır. İstek gücü bir kuvvettir ama görmek, nesnelerin hakikatine özüne ulaşmakla ilgilidir. İstek gücü ile nesneleri kavrayan bilge savaşçı bir büyücü bir şaman olmuş demektir.


Bağlarından kurtulmuş olan bilge savaşçı kararlarının ve yaptığı seçimlerin hakimidir. Bir seçim yaptıktan sonra, onun tüm sorumluluğunu alır ve ne pişmanlıkla ne de şikayetle vakit kaybeder. Kararları nihaidir, çünkü ölümün gizlice onu izlediğini bilir ve herhangi bir şeye tutunmadan, tutkusuz ve hızlı bir şekilde eylemde bulunur. İnsan bilgiye de savaşa da korkarak, saygı duyarak , savaşa gittiğinin bilincinde olarak, kendine olan güveni sarsılmadan gider. Bilgi adamının yaşamında boşluk olmaz, her şey ağzına kadar dolup taşmaktadır. Fakat, hepsi de birbirine eşit olduğundan mistik bir işaret almadan harekete geçmez.


Don Juan, ikinci dikkat düzeyi adını verdiği bir farklı gerçeklik boyutuna Castaneda’nın geçmesini sağlamak için uyuşturucu bazı bitkilerden bir karışım hazırlar. Bu farklı gerçeklik düzeyinde büyücü, “ortak” veya “işbirlikçi” olarak adlandırılan insan görünümünde bir enerji ile karşılaşır. Büyücü bu karşılaşmaya hazırsa ve korkmadan bu enerji varlığı ile yüzleşirse, işbirlikçi kendisine yol gösterecek ve yardımcı olacaktır. Eğer hazır değilse enerji varlığı onu öldürebilir de. Don Juan, Castaneda’ya şu tavsiyede bulunur: “Bu varlıktan korkarsan senin enerji kozanda bir yarık oluştur ve canın bu yarıktan kaçıp dağılınca ölürsün. Ama, hazırlıklı isen, enerji kozandaki yarığı kapatmak için sana huzur ve mutluluk veren bazı varlıklar sayesinde düşünceni korkundan ayırır, yarığını kapatır ve dağılan enerjini geri toplayarak, yeniden yoğun hale gelebilirsin”. İşte bu gücü kazanmanın hazırlık dönemi, çömezin bilge savaşçı, yani şaman olma yolundaki eğitimini oluşturur.Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön