Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

15 ucuncu dizi bes ilgi alani dizisi westwood dizisi


Üçüncü Dizi: Beş İlgi-Alanı Dizisi: Westwood Dizisi


Beş İlgi-Alanı Dizisi, Tensegrity uygulayıcıları için en önemli dizilerdendir. Takma adı Westwood Dizisi’dir; bu ismin takılma nedeni, toplu olarak ilk kez Los Angeles’daki California Üniversitesi’nin Pauley Salonunda öğretilmeleri, ve bu bölgenin Westwood adını taşımasıdır. Bu dizi, don Juan Matus’un eski çağ Meksika'sı şamanlarının beş ilgi-alanı olarak adlandırdığı olguları bütünleştirme girişimi olarak düşünülmüştü. O büyücülerin yaptığı her şey, beş ilgi-alanı etrafında dönüyordu: bir, sihirli geçişler; iki, kararlar merkezi, denilen, insan bedeninin enerjiye ilişkin merkezi; üç, insan farkındalığının kapsamını genişletme yöntemi olan özetleme; dört, normal algılamanın sınırlarını yıkmanın gerçek sanatı olan rüya görme; beş, insan algılamasının içsel sessizlik aşaması; o büyücülerin tüm algısal ustalıklarının başlama alanı. Beş ilgi-alanının bu dizimi, o büyücülerin çevrelerindeki dünyayı anlama biçimlerine göre çizilmiş bir düzenlemeydi.


Don Juan’ın fikrine göre o şamanların şaşırtıcı keşiflerinden biri, enerji alanlarını somut, işlevsel birimler halinde birbirine bağlayan bir bitiştirici gücün evrendeki varlığıydı. Bu gücün varlığını keşfeden büyücüler, onu enerji alanları kümelerine nüfuz edip onları birbirine yapıştıran bir titreşim, ya da bir titreştirici koşul olarak betimlediler.


Eski çağ Meksika’sı şamanlarının beş ilgi-alanının bu düzenlemesi bağlamında, sihirli geçişler, o şamanların söz ettiği titreşim durumunun işlevini yerine getirirler. O büyücüler beş ilgi-alanının şamancılığa özgü dizinini bir araya getirirlerken, enerjiyi evrendeki akışı içinde görme yeteneğini edindiklerinde gözlerinin önüne serilen enerji şekillenmesini kopya ettiler. Bağlayıcı güç, sihirli geçişlerdi. Sihirli geçişler, geri kalan dört birime nüfuz edip onları işlevsel bir bütün halinde toparlayan birimdi.


Westwood Dizisi, eski çağ Meksika’sı şamanlarının modeli izlenerek sonuçta dört gruba ayrılmış; bu gruplar onları biçimlendiren büyücülerin öngördüğü önem sıralarına göre düzenlenmiştir: bir, kararlar merkezi, iki, özetleme; üç, rüya görme; dört, içsel sessizlik.Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön