Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

14 dorduncu grup mavi oncu%e2%80%99ye ait sihirli gecisler


Dördüncü Grup : Mavi Öncü’ye Ait Sihirli Geçişler


Bu grubun sihirli geçişleri, tüm serinin doğal bir sonucudur. Bu geçişler grubunun itici gücü, insani olmayan bir ruh durumudur. Soluk alıp vermeler keskin, ama derin değildir, ve hareketlere, dışarıya verilen soluğun şiddetli tıslama sesi eşlik eder.


Mavi Öncü’nün sihirli geçişlerinin değeri, her birinin, döl yatağının ikincil işlevlerine erişmek için gereksindiği sertliği verme özelliğidir; bu özellik Mavi Öncü’nün durumunda kolaylıkla; duraklamadan tetikte olmak biçiminde tanımlanabilir. Bizim normal var olma durumumuz hakkında büyücülerin yaptıkları eleştiri, daimi olarak otomatik pilottaymışız gibi görünmemizdir; söylemek istemediklerimizi söyler, görmezlikten gelmememiz gereken şeyleri görmezden geliriz. Başka bir deyişle, bizi çevreleyenlerin ancak ani ve çok kısa çıkışlar halinde farkına varırız. Çoğu zaman sadece anlık olarak, alışkanlığımız üzere davranırız; işte bu alışkanlık aslında her şeye aldırışsız olmaktır. Eski çağ Meksika’sı büyücülerine göre, kadınlarda dölyatağı bu açmazı giderecek organdır—bunun için sertlik kazanmaya gereksinimi vardır.


8. Enerjiyi Böcek Antenleriyle Ön Taraftan Çekme


İşaretparmağı ve ortaparmak göğsün iki yanında V harfi konumunda tutulur; bu arada başparmak öbür iki parmağı avuç içine bastırmaktadır ve elin ayası yukarı dönüktür (res. 116). Sonra avuçlar aşağıya doğru döner, iki parmak bedenin önüne doğru fırlar, bir yandan da kenetlenmiş dişlerin arasından tıslayan, ıslık gibi bir ses çıkarılarak keskin bir şekilde nefes verilir (res. 117). Derin bir soluk alınırken eller avuç içleri yukarı dönük konumda göğsün iki yanına getirilir. Aynı hareket bir kez daha tekrar edilir, eller orta ve dördüncü parmakların arasından ayrılmış biçimde tutularak avuç içleriyle yumurtalıklar bölgesi sıvazlanır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJZTRJN092cHdNT0E/view?usp=sharing


9. Enerjiyi Yanlardan Bir Açıyla Çekme


Bu sihirli geçiş, sağ ayağın üzerinde dönülüp, sol bacak kırk beş derecelik bir açıyla öne doğru konarak başlar. Sağ ayak T harfinin yatay çubuğu, sol bacak da dikey çubuğudur. Beden öne ve arkaya sallanır. Sonra sol dirsek bükülür, el ayası yukarıya dönük biçimde göğüs hizasına kaldırılır. İşaret parmağı ile ortaparmak V harfi biçiminde tutulur. Başparmak öbür iki parmağı avuç içine bastırır (res. 118). Bir darbe şeklinde, beden keskin biçimde öne doğru eğilir. Parmaklar öne fırlatılırken elin ayası aşağı döndürülür. Nefes bir tıslama sesiyle dışarı verilir (res. 119). El, ayası yukarı dönük olarak göğsün iki yanına çekilirken soluk alınır. Sonra elin ayası sol yumurtalığın üzerini yavaşça sıvazlar; bu arada orta ve dördüncü parmaklar birbirinden ayrılmış durumdadır. Ayak değiştirmek için bir sıçrama yapılır; kırk beş derece açı korunarak sağa doğru, yeni bir yöne dönülür. Aynı hareketler sağ kollla tekrar edilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJSUREckZDNU01SjA/view?usp=sharing


10. Enerjiyi Böcek Kesmesiyle Yanlamasına Çekme


Eller göğsün iki yanındadır; işaretparmağı ile oıtaparmak bir V biçimi almıştır; başparmak öbür iki parmağı avuç içine bastırmaktadır. El ayaları yukarıya doğrudur. Göğüs hizası korunarak, eller avuçların gerisindeki kısım üzerinde döndürülüp birbirine doğru çevrilir. Sonra tıslayarak soluk verilir— bu arada her iki kol yanlara doğru sonuna kadar açılır; avuç içleri öne doğru dönüktür. İşaretparmağı ve ortaparmak sanki bir makasın kolları imiş gibi kesme hareketi yaparak açılıp kapatılır—bu arada ıslık sesi çıkarılarak nefes verme sona erer (res. 120).


Kollar geri getirilirken soluk alınır, dirsekler indirilir, kollar göğüs hizasında bedenin iki yanında dinlenme konumuna getirilir; eller yanlara doğru işaret eder biçimdedir (res. 121). Sonra eller bileklerin iç kısmı üzerinde döndürülerek, işaretparmağı ile ortaparmak öne doğru bakar duruma getirilir. Orta ve dördüncü parmaklar bundan sonra birbirinden ayrılarak, yumurtalıkların bulunduğu bölgenin üzeri avuç içleriyle sıvazlanırken tıslayarak soluk verilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJX3pQNy1aRDVOeWs/view?usp=sharing


11. Enerjiyi Her İki Elle Bacakların Arasından Delerek Çıkarma


Derin bir soluk alınır. Islık sesiyle uzun bir soluk verme bunu izler; bu arada sol el, bileği kendi çevresinde dönüş hareketi yaparken aşağıya doğru iner; sanki bir matkapmışçasına, bedenin önünde, bacakların arasındaki bir maddeyi deliyormuş gibidir. Sonra işaretparmağı ve ortaparmak iki uçlu bir pençe oluşturur, bacakların arasındaki bölgeden bir şey kapar (res. 122), ve yukarıya doğru çeker; derin bir soluk alırken kalça hizasına getirir. Kol, başın üzerinden bedenin arkasına doğru döner, sol böbrek ile böbrekiisktü bezi bölgesine konur (res. 123).


Sol el orada tutulurken sağ el aynı hareketleri yapar. Sağ el sağ böbrek ile böbreküstü bezi bölgesine getirildiği anda soluk alınır. Sol el başın üzerinden bedenin önüne doğru döndürülür; ortaparmak ile dördüncü parmak birbirinden ayrılmış biçimde sol yumurtalığın üzerini sıvazlar. Kolun bu arkadan öne doğru hareketine, ıslık sesiyle yapılan keskin bir soluk verme eşlik eder. Tekrar derin bir soluk alınır—sağ el aynı yöntemle sağ yumurtalık üzerine getirilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJRldNS0VxSXRhcHc/view?usp=sharing


12. Enerjiyi İki Elle Birden Bacakların Arasından Delerek Çıkarma


Bu sihirli geçiş bir öncekine benzer; ancak hareketleri ayrı ayrı yapmak yerine, eller delme hareketlerini birlikte yapar. Sonra her iki elin işaret ve ortaparmakları iki uçlu bir pençe oluşturup, bacakların arasından bir şey kapma hareketini aynı anda yaparlar. Kalça hizasına geri döner, sonra da bedenin iki yanından geriye doğru daire çizerek böbrekler ile böbreküstü bezlerinin bölgesine gelirler; avuç içleri bu bölgeyi sıvazlarken derin bir soluk alınır (res. 124). Soluk verilirken kollar bedenin yanlarından öne doğru yeni bir daire çizer, her iki elin parmakları ortadan ayrılmış şekilde sol ve sağ yumurtalıkların üzerini sıvazlar. Kolların bu arkadan öne doğru hareketine gene ıslık sesi çıkaran bir soluk verme eşlik eder.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJUnNTY1ZVRkRjbzQ/view?usp=sharingSessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön