Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

23 icsel sessizlige erismeye destek olan sihirli gecisler


İçsel Sessizliğe Erişmeye Destek Olan Sihirli Geçişler


36. Her İki Ayakla İki Yarım-daire Çizme

Bedenin tüm ağırlığı sağ bacaktadır. Sol ayak onun yarım adım önüne konur; yerde kayarak sola doğru bir yarım-daire çizerek, tabanı sağ topuğa nerdeyse değecek biçimde durur. Oradan geriye doğru yeni bir yarım-daire çizer (res. 189). Bu daireler sol ayağın tabanıyla yapılır. Hareketi düzgün ve ahenkle yapmak için topuk yere değdirilmez.


Hareket ters çevrilir—bu kez geriden başlanıp öne gelinerek iki yarım-daire daha çizilir.


Aynı hareketler sağ ayakla da tekrarlanır; bunun için önce bedenin tüm ağırlığı sol bacağa aktarılır. Ağırlığın üzerinde ol duğıı bacağın dizi, güç ve denge için kırık biçimde tutulur.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJcFlwUURKUDNYWFE/view?usp=sharing


37. Her İki Ayakla Birer Yarım-Ay Çizme


Bedenin ağırlığı sağ bacağa verilir. Sol ayak sağ ayağın yarım adım önüne çıkarılır—önden sola, oradan da bedenin arkasına doğru yerde geniş bir yarım-daire çizer. Bu yarım-daire ayağın tabanı ile çizilir (res. 190). Başka bir yarım-daire de aynı yöntemle, ama bu kez arkadan öne doğru çizilir. Aynı hareketler sağ bacakla da uygulanır; bunun için ağırlık sol bacağa verilmiştir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJdGJOX2lxaDdxSE0/view?usp=sharing


38. Kolları Aşağı Konumda Rüzgârdaki Korkuluk


Kollar yanlara doğru omuz hizasında açılır; dirseklerden bükülüp önkollar aşağıya doğru doksan derece açı yapacak şekilde sarkıtılır. Önkollar sanki rüzgârda hareket ediyorlarmış gibi, bir yandan öbür yana serbestçe sallanırlar. Önkollarla bilekler dümdüz ve dikey biçimde tutulmaktadır. Dizler kırık değil, gergindir (res. 191).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJQ1hfZ2ZpU0wyNlE/view?usp=sharing


39. Kolları Yukarı Konumda Rüzgârdaki Korkuluk


Tıpkı bir önceki sihirli geçişte olduğu gibi, kollar omuz hizasında yanlara açılır; yalnız bu kez önkollar doksan derecelik bir açı ile yukarıya dönük konumdadır. Önkollarla bilekler düz ve dikey tutulur (res. 192). Sonra serbestçe önden aşağıya doğru dönerek (res. 193), tekrar yukarıya doğru kalkarlar. Dizler gergindir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJaUZ0NmFhVEk0T2c/view?usp=sharing


40. Enerjiyi Tüm Kolla Arkaya İtme


Dirsekler iyice bükülü, önkollar da bedenin iki yanına sıkıca bastırılmış biçimde, olabildiğince yüksekte tutulur—eller yumruk yapılmıştır (res. 194). Soluk verilirken önkollar aşağıya ve geriye doğru gidebildiğince uzatılır. Dizler gergin, gövde öne doğru hafifçe eğik durumdadır (res. 195). Soluk alınırken kollar dirseklerden bükülüp öne alınarak baştaki konumlarına getirilir.


Sonra soluk alıp verme tersine döndürülerek hareket tekrar edilir; kollar geriye uzatılırken soluk verme yerine bu kez soluk alınır. Bunu, dirsekler bükülüp, önkollar yukarı, koltuk altlarına doğru çekilirken, soluk verme izler.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJd1hNd0pzdEVYUTg/view?usp=sharing


41. Önkolu Çevirme


Kollar bedenin önünde, dirseklerden bükülü, önkollar ise dikey durumdadır. Her iki el de bilekten bükülmüş, bir kuş başı gibi, göz hizasında, parmak uçları yüze dönük biçimde tutulur (res. 196). Dikeylikleri korunan dirsekler kıpırdatılmaksızın, bilekler önkolların üzerinde öne ve arkaya döndürülerek, parmak uçları bir yüze doğru, bir ileriye bakar konuma getirilir (res. 197). Dizler güç ve dengeyi korumak için kırıktır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJd3ZfZ0RQd1VRM1k/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJbnBpNFE2d19MbWM/view?usp=sharing42. Enerjiyi Dalgalandırma


Dizler gergin, gövde öne doğru eğiktir. Her iki kol yanlarda sarkık durumdadır. Sol kol, elin üç küçük dalgası ile öne doğru gider; el, sanki üzerinde üç yarım-daire olan bir yüzeyin dış çizgilerini izler gibidir (res. 198). Sonra el bedenin önünde önce soldan sağa doğru, sonra da sağdan sola doğru düz bir çizgi çizer (res. 199), sonra geriye, bedenin yanma doğru ilerleyerek üç dalgacık daha yapar; bu yöntemle ters çevrilmiş kalın—en az on beş santimetre kalınlığında—bir büyük L harfi çizmiş olur. Aynı hareketler sağ kolla yinelenir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJQlFiNXY1SG9SR0k/view?usp=sharing43. Ellerin T Enerjisi


İki önkol, karın boşluğunun önünde bir T harfi meydana getirecek şekilde birbirine dik açı ile tutulur. Sol el, T harfinin yatay çubuğudur, ayası yukarıya doğru bakmaktadır. Sağ el ise T harfinin dikey çubuğunu oluşturur, avuç içi aşağı dönüktür (res. 200). Sonra eller oldukça güçlü bir şekilde aynı anda öne arkaya döndürülür.


Sol elin ayası aşağıya, sağ elin ayası ise yukarıya döner—her iki el aynı T harfi biçimini korur (res. 201). Bu hareketler bir kez de sağ el T harfinin yatay çubuğunu, sol el de dikey çubuğunu oluşturacak şekilde tutularak tekrar uygulanır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJSEVmMVZrSmxJLUk/view?usp=sharing


44. Enerjiyi Başparmaklarla Ezme


Önkollar dirseklerden bükülmüş olarak bedenin tam önünde, gövdenin eni ölçüsünde kusursuz bir yatay konumda tutulur. Parmaklar gevşek bir yumruk biçiminde kıvrılmış, ve başparmaklar kıvrık durumdaki işaret parmakları üzerine düz biçimde yerleştirilmiştir (res. 202, 203).


Başparmak, işaretparmağı ve kıvrılmış parmaklar arasında elin ayasına yönelik olarak aralıklı bir baskı uygulanır. İtici gücü kollara doğru yayarak kasılır ve gevşerler. Denge için dizler kırıktır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJclR2N09aVW11d0U/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJc3JRQ0NJa2ZKSDQ/view?usp=sharing


45. Bacakların Arasındaki Kollarla Bir Dar Açı Çizme


Diz arkası kirişleri olabildiğince kasılarak, dizler gergin tutulur. Gövde öne eğilmiş; baş yaklaşık olarak dizlerin hizasına gelmiştir. Kollar bedenin önünde sarkık durumdadır—sürekli arkadan öne doğru hareket ederek tepe açısı bacakların arasında bulunan bir dar açı çizerler (res. 204, 205).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJZE9YYmlBbTdQU2s/view?usp=sharing46. Yüzün Önündeki Kollarla Bir Dar Açı Çizme


Diz arkası kirişleri olabildiğince kasılarak, dizler gergin tutulur. Gövde öne eğilmiş; baş yaklaşık olarak dizlerin hizasına gelmiştir. Kollar bedenin önünde sarkık durumdadır; sürekli arkadan öne doğru hareket ederek tepe açısı yüzün önünde olan bir dar açı çizerler (res. 206, 207).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJaXZDdFJraFVlZ1k/view?usp=sharing


47. Bacakların Arasında ve Bedenin Önünde Bir Enerji Halkası Çizme


Diz arkası kirişleri olabildiğince kasılarak, dizler gergin tutulur. Gövde öne eğilmiş; baş yaklaşık olarak dizlerin hizasına gelmiştir. Kollar bedenin önünde sarkık durumdadır. İki kol, sol önkol sağın üzerinde olmak üzere bileklerde çaprazlanır. Çaprazlanmış kollar bacakların arasından arkaya doğru savrulur (res. 208). Oradan, her ikisi de yüzün önünde dışa doğru birer halka çizerler. Halkanın sonunda, kollar öne uzatılmış, sol bilek sağ bileğin üzerine gelmiştir (res. 209). Oradan da içe doğru iki halka çizerek, bunları bacakların arasında tamamlarlar; bilekler bir kez daha baştaki konumda çaprazlanmıştır. Sonra sağ bilek sol bileğin üzerine konarak aynı hareketler yinelenir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJMWdneXlHSm11Rm8/view?usp=sharing48. Yerde Üç Parmak


Derin bir soluk alınırken kollar yavaşça başın üzerine kaldırılır. Ağır bir soluk verme başlar—bu arada kollar yere kadar indirilir; dizler gergin, diz arkası kirişleri olabildiğince kasılıdır. Her iki elin önce işaret ve ortaparmakları bedenin bir ayak mesafesi önünde yere değdirilir, sonra başparmak da yere konur (res. 210). Bu konumda derin bir soluk alınır. Beden dikilir, ve kollar başın üzerine kaldırılır. Kollar bel hizasına indirilirken soluk verilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJQmJYcFBXMm1zQU0/view?usp=sharing


49. Ayak Parmakları Üzerinde El Parmakları Eklemleri


Derin bir soluk alınırken kollar başın üzerine kaldırılır. Soluk verilirken, kollar yere kadar indirilir; bu arada dizler gergin, diz arkası kirişleri de olabildiğince kasılıdır. Soluk verme biterken parmak eklemleri ayak parmaklarının üzerine konur (res. 211). Bu konumda derin bir soluk alınır. Beden dikilir—kollar başın üzerine kaldırılır. Kollar aşağıya, bel hizasına getirilirken soluk verme başlar.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJbFBQWlo4Y01YYzQ/view?usp=sharing


50. Enerjiyi Soluk ile Yerden Çekme


Kollar başın üzerine kaldırılırken derin bir soluk alınır; dizler kırık durumdadır. Soluk verme başlar—bu arada gövde sola dönüp olabildiğince aşağı eğilir. Eller, avuç içleri aşağıya dönük olarak, sol ayağın çevresine getirilir; sağ el ayağın önünde, sol el de arkasındadır; soluk verme biterken arkaya ve öne beş kez gider gelirler (res. 212). Sonra derin bir soluk alınır—beden dikilerek kollar başın üzerine kaldırılır. Gövde sağa doğru dönerek olabildiğince eğilirken soluk verme başlar. Eller sağ ayak etrafında beş kez arkaya ve öne gidip gelirken soluk verme sona erer. Yeni bir derin soluk alınır; beden dikilirken kollar başın üzerine kaldırılarak gövde öne doğru döner; sonra kollar aşağı indirilirken soluk verilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJX04wRVdmTVZmb1E/view?usp=sharingSessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön