Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

28 dorduncu grup sol beden ya da sag bedeni yegleme


Dördüncü Grup : Sol Beden ya da Sağ Bedeni Yeğleme


Bu grup, sol beden için sırayla uygulanacak beş sihirli geçiş ile sağ beden için üç sihirli geçiş içermektedir. Don Juan Matus, sol bedenin seçiminin sessizlik; sağ bedenin seçiminin ise gevezelik, gürültü, ardışık düzen olduğunu söylerdi. Dediğine göre, bizi asker yürüyüşüne zorlayan sağ bedendir; çünkü geçit törenlerinden hoşlanır—koreografi, ardışıklık ve boyutlara göre sınıflandırmalar içeren düzenlemeler onu çok fazla keyiflendirir.


Don Juan sihirli geçişlerin her hareketinin, uygulayıcılar bir yandan sayarken birçok kez yinelenmesini salık verirdi; onun dediğine göre her hareketin kaç kez tekrarlanacağının önceden saptanması büyük önem taşıyordu; çünkü önceden kestirme, sağ bedenin asıl hüneriydi. Uygulayıcılar baştan bir sayı saptayıp onu tamamladıklarında, sağ bedenin keyfi anlatılır gibi değildi.


Bununla birlikte, Tensegrity uygulamasında hem sol beden, hem de sağ beden için sihirli geçişler tam bir sessizlik içinde yapılır. Eğer sol bedenin sessizliği-sağ bedenin üzerine geçirilebilirse, doyma edimi, don Juan’ın tüm kuşaklardaki şamanların peşinde oldukları, en fazla gıpta edilen durum olduğunu söylediği içsel sessizliğe girebilmek için doğrudan bir yol oluşturabilir.


Sol Beden İçin Beş Sihirli Geçiş


Sol beden için verilen sihirli geçişlerin ayrı ayrı adları yoktur. Don Juan, eski çağ Meksika’sı şamanlarının onlara sadece sol beden için sihirli geçişler dediklerini söylerdi. Birinci sihirli geçiş, dikkatle uygulanan on beş kısa hareketten oluşur. Sol beden için sihirli geçişler sıra ile yapıldığından, ardışık olarak numaralandırılmışlardı.


1. Sol kol uyluk yanındaki doğal konumundan yaklaşık otuz santimetre kadar yana doğru açılır (res. 291).

2. Avuç sertçe çevrilerek ileriye döndürülürken dirsek hafifçe bükülür (res. 292).

3. El göbek hizasına kaldırılarak sola doğru bir kesme yapar (res. 293).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJa2o2blJZTWxpSGM/view?usp=sharing


4. Elin ayası aşağıya doğru dönene kadar el sertçe çevrilir (res. 294).

5. El, ayası aşağıya doğru dönük olarak sağdan sola bir kesme yapar (res. 295).

6. Bilek sertçe sağa çevrilir; el bir şey avuçlanıyormuş gibi çukurlaştırılır, ve bileğin hareketi sonucu, bir sarsıntı ile yukarı çıkar (res. 296).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJNTIxX2o5d1FZamc/view?usp=sharing


7. Kol, göz hizasında, ve ondan otuz santimetre uzaklıkta, iki bedeni ayıran çizginin önünde bir yay çizerek kaldırılır; el ayası sola dönüktür (res. 297).

8. Bilek döner; el ileriye doğru bakar konuma gelir (res. 298).

9. Kol başın üzerine çıkar, yana doğru bir halka çizer—elin ayası sola dönük olarak gene gözlerin önündeki konuma geri döner (res. 299).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJS1Nyc3RqalJZTlU/view?usp=sharing


10. Bilek tekrar dönüp el ayasını ileriye doğru çevirir (res. 300).

11. El hafif bir kavisle sola ve aşağıya doğru, omuz hizasına devinir; ayası yere dönüktür (res. 301).

12. Bilek döndürülerek elin ayası yukarıya çevrilir (res. 302).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJRVljX3ZrdnVHNzg/view?usp=sharing


13. El sağ tarafa, sağ omzun önündeki bir noktaya doğru bir kesme yapar (res. 303).

14. Bilek tekrar dönerek el ayasını aşağı çevirir (res. 304).

15. El aşağı, sol kalçanın yaklaşık 30 santimetre uzağında bir noktaya iner (res. 305).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJdFROcEdQT09sQ1E/view?usp=sharing


İkinci sihirli geçiş dokuz hareketten oluşur.

16. El geri çekilip, kalçanın üst kısmına değer (res. 306).

17. Dirsek yana doğru açılır—bilek aşağı doğru keskin bir hareketle elin ayasını sola çevirir. Elin ayası çukurlaştırılır; parmaklar birbirinden hafifçe açık tutulur (res. 307).

18. Kol önden arkaya doğru; başın üzerinden geçerek tam bir daire çizer. El ayası yukarıya dönük olarak kalçanın üst kısmına geri döner (res. 308).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJMTFkeV9ObnZJcFk/view?usp=sharing


19. Dirsek tekrar yana doğru açılır; gene bileğin hızlı bir hareketiyle, el ayası tekrar sola döner (res. 309).

20. El yana açılıp bir şeyi avuçluyormuş gibi bir halka çizer. Hareket sona erdiğinde, el ayası yukarıya dönük olarak kalçanın üzerindeki noktaya geri döner (res. 310).

21. Bükülmüş dirsek sertçe sola döner, aynı anda bileğin hızlı bir dönüşü ile eli geri çevirir; parmaklar hafifçe kıvrılmış olarak arkaya doğru çevrilidir; avuç içi boş ve yukarı bakmaktadır (res. 311).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJXzZGdjZRSmg0bHc/view?usp=sharing


22. Sonra dirsek tümüyle arkaya uzatılır; çukurlaştırılmış elin avucu hâlâ yukarıya bakar konumdadır (res. 312).

23. Kol hâlâ tümüyle uzanmış durumdayken, bilek yavaşça dönerek el ayası tekrar yukarıya bakana dek tam bir tur yapar (res.313).

24. Bu hareket, giysinin yeninden kolu çıkarmayı andırır. Dirsek tarafından yol gösterilerek, kol arkadan öne doğru bir halka yapar, ve el, ayası yukarı dönük olarak göğüs kafesinin kenarı ile bir hizada, bükülü dirsek de kaburga kemiklerinin kenarına değer konumda iken hareket sona erer (res. 314).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJcF92WTRic1VRNnM/view?usp=sharing


Üçüncü sihirli geçiş on iki hareketten oluşmuştur.

25. El, ayası yukarıya dönük olarak, sanki parmak uçları ile bir şeyi kesiyormuş gibi sağa doğru bir yay çizer—göğüs kafesinin sağ kenarını otuz santimetre geçince durur (res. 315).

26. El ayası çevrilerek yere bakar konuma getirilir (res. 316).

27. Kol bir yay çizerek önce sola, sonra da gidebildiği yere dek arkaya doğru döner (res. 317).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJX19JNzVwTV9aSkk/view?usp=sharing


28. Elin avucu boş, kol iyice uzatılmış, bileğin dönüşü ile el bir kepçe biçimine getirilmiştir (res. 318).

29. El, başın üzerine doğru, arkadan öne uzanan, ve başla aynı düzeyde, sağ omzun üzerinde biten çaprazlama bir yol çizer (res. 319).

30. El düzeltilir—bilek kasılarak, eli önkolla doksan derecelik bir açıya getirir. El bu durumda başın üzerinden aşağıya, belin sağ yanma iner (res. 320).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJRENKU1NNc0k1Sk0/view?usp=sharing


31. El ayası çevik bir hareketle aşağıya döndürülür (res. 321).

32. El bir yarım-daire çizerek iyice sola, oradan da arkaya doğru gider (res. 322).

33. El ayası yukarıya doğru döner (res. 323).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJSU9uQ01RNGgwb3c/view?usp=sharing


34. Kol öne doğru dönerek, sağda, göğüs kafesinden otuz santimetre uzaklıktaki aynı konuma gelir (res. 324).

35. El döndürülerek elin ayası tekrar yere doğru çevrilir (res. 325).

36. Kol sola doğru devinerek, arkada, sol yandaki aynı noktaya geri döner (res. 326).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJQzVJTk13MURwYms/view?usp=sharing


Dördüncü sihirli geçiş on beş hareket içerir.

37. Kol öne, başın üzerine ve arkaya doğru büyük bir halka çizerek bunu sol uyluğun yaklaşık otuz santimetre uzağında bir noktada bitirir (res. 327).

38. Baş sola çevrilir. Dirsek iyice bükülür; el ayası dışarıya dönük olarak, önkol, sanki gözleri kamaştıran bir pırıltıdan korumak ister gibi göz hizasına kaldırılır. Beden öne doğru eğilir (res. 328).

39. Baş ve gövde ağır ağır iyice sağa doğru çevrilir; sanki gözlerin önünde bir siperle uzaklara bakılıyormuş gibidir (res. 329).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJVGIwcHZrcHR0aXM/view?usp=sharing


40. Baş ve gövde, bu kez sola doğru tekrar döner (res. 330).

41. Baş ve gövde tam öne doğru dönerken el ayası hızla yukarıya çevrilir (res. 331).

42. Sonra el bedenin önünde soldan sağa doğru bir kesme yapar (res. 332).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJNGNlMTNnbHA4S3c/view?usp=sharing


43. El ayası aşağıya çevrilir (res. 333).

44. Kol sol tarafa doğru döner (res. 334).

45. Bilek tekrar çevrilip el ayası yukarıya döndürülür (res. 335).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJdmdEYjJfSzFTeDg/view?usp=sharing


46. Kol bedenin önünde, bu kez sağa doğru yeni bir yay çizer (res. 336).

47. Elin duruşu gene değişir—ayası aşağıya döner (res. 337).

48. Kol tekrar sol tarafa doğru döner (res. 338).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJWmJxMm5JZE5zN3c/view?usp=sharing


49. El ayası yukarıya doğru döndürülür (res. 339).

50. Kol, bedenin önünde, sağa doğru bir çizgi çizer (res. 340).

51. El ayası aşağıya doğru çevrilir (res. 341).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJRVFNakRLbXBvSVk/view?usp=sharing


Beşinci sihirli geçiş yirmi beş hareketten oluşmaktadır.

52. El bedenin önünde büyük bir daire çizer; elin ayası daireyi çizerken ileriye bakmaktadır. Hareket sağ omzun önünde bir noktada sona erer; el ayası yukarıya bakar konuma gelmiştir (res. 342).

53. Dirsek yukarıya çıkarken, bilek ve el aşağıya bakacak konuma döner. Elin ayası hafifçe çukurlaştırılır (res. 343).

54. El sanki bir madde kütlesini avuçluyormuş gibi yaparak, sağdan sola doğru oval bir çizgi çizer. Başladığı konuma geldiğinde, elin ayası yukarıya doğru bakmaktadır (res. 344).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJeW5SZlVxSmdyTEk/view?usp=sharing


55. El kasık hizasına düşer; parmak uçları yere doğru dönmüştür (res. 345).

56. Elin ayası dönerek bedene bakar duruma gelir (res. 346).

57. Sonra elin ayası hareket ederek, parmak uçları yere dönük olarak bedenin dış çizgilerini izler; sol uyluğun on-on beş santimetre açığında bir yere kadar gider (res. 347).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJb2VrYkFfVUc4elU/view?usp=sharing


58. Bileğin hızlı bir dönüşü, el ayasını uyluğa çevirir (res. 348).

59. Baş sola dönerken, el, sanki parmaklarla düz bir yüzeyi ovalıyormuş gibi yapılarak yüz hizasına kaldırılır (res. 349).

60. El, oradan kasığın biraz solunda bir noktaya doğru, bir açı yaparak iner. Baş elin hareketini izler (res. 350).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJMXR4N2Rnb2xkS2M/view?usp=sharing


61. El, gene bir açıyla, göz hizasına kaldırılır. Tam gözlerin önünde, onlardan yarım metre uzaklıkta; sol ve sağ bedenleri ayıran çizginin tam üzerinde bir noktaya ulaşır (res. 351).

62. El gene bir açıyla aşağıya; önde ve kasık bölgesinin biraz sağında bir noktaya iner (res. 352).

63. El tekrar kaldırılıp, eğimli bir çizgi daha çizerek omuz hizasında, gözlerin önünde bir noktaya getirilir; baş, sağa doğru yapılan hareketi izler (res. 353).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJTW1SVDF1UGRyX2c/view?usp=sharing


64. Düz bir çizgiyle aşağıya inen el, sağ uyluktan otuz santimetre uzaklıkta bir noktada durur (res. 354).

Son yedi harekette üç doruk çizilmiştir; ilki solda, İkincisi tam ortadaki ayrım çizgisinde, üçtincüsü de sağdadır.

65. El konum değiştirerek, ayası sola döner (res. 355).

66. El kaldırılıp, daha önce çizilmiş olan sağ ve merkez dorukların tam arasına uyan kavisli bir çizgi çizer (res. 356).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJN3JoaVhSVGFBVms/view?usp=sharing


67. Orada elin ayası sağa döndürülür (res. 357).

68. El aşağıya, kasık hizasına iner—sol ve sağ bedeni ayıran çizgide durur (res. 358).

69. Elin ayası orada gene yön değiştirerek sola döner (res. 359).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJdTdYWHlIQ21yMnc/view?usp=sharing


70. El, göz hizasında, orta ve sol dorukların arasında bir noktaya kaldırılır (res. 360).

71. El ayası sağa doğru döndürülür (361).

72. El, başladığı yere, uyluk önündeki noktaya dek iner (res. 362).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJbWNFMlpjMTZuMzA/view?usp=sharing


Bu ikinci aşamanın sekiz hareketindeki doruklar, önceki keskin açılı dorukların aksine, hafifçe yuvarlaktır.

73. El, bir kez daha döndürülerek, ayası ileriye çevrilir (res. 363).

74. Kol, başın üzerine çıkarak, sanki görünmeyen bir maddeyi yüzün sağ yanına ve bedene döküyormuş gibi yapar (res. 364).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJTFVfb0g1NVBBVE0/view?usp=sharing


75. El aniden indirilir (res. 365). Dirsek geriye doğru bir yarım tur yapar (res. 366).

76. El, sanki kınına giren bir bıçak gibi, pankreas ve dalak civarındaki canlılık merkezinin üzerinden kayar (res. 367).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJb1owVUVmalVSc3c/view?usp=sharingbu grup için de videolar mevcut mu acaba?Nefes, bütün bölümlerin altına videoları koymak istedim. Ama ilk dört bölüm dışında eşleşenini bulamadım.umarım tensegrity konusunda deneyimli arkadaşlar bize bu konuda yardımcı olurlar,emeğiniz için teşekkürler...Türkiye'de bu konuda profesyonel tensegrity uygulayıcısı var mı, ben de merak ediyorum. Eğer varsa ve videolar eklenirse çok güzel olur.profesyonellik...bu konuda iddialı olan biri varsa bende bilmek isterim doğrusu ama hareketleri daha önce çalışmış ve hareket gruplarına uygun videoları eşleştirip bu konuda yardımcı olabilecek birileri çıkar diye umuyorum.Çıkmazsa da fark etmez ben yine de öğreneceğim.Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön