Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

29 sag beden icin uc sihirli gecis


Sağ Beden İçin Üç Sihirli Geçiş


Sağ beden için ilk sihirli geçiş beş hareketten oluşur.

1. Sağ el, önkola doksan derecelik açıda, ve ayası öne dönük olarak, soldan sağa doğru, sağ kulağın hizasına kadar tam bir daire çizerek başladığı konuma, belin yaklaşık otuz santimetre önündeki noktaya gelip durur (res. 368).

2. Oradan, kol, dirseği iyice bükerek göğüs hizasında keskin bir yay çizer. El ayası yere dönük, parmaklar düz ve bitişik, başparmak kenetlenmiştir. İşaretparmağı ile başparmak göğse nerdeyse değer durumdadır (res. 369).

3. Önkol, göğüsten çevik bir hareketle uzaklaşarak, dirseğin kırk beş derecelik bir açıyla bükülmesini sağlar (res. 370).

4. El, bilek üzerinde bir tur yapar, parmak uçları bir an için yere bakar ve sonra dönüp, sanki bir bıçakmış gibi başın üzerine fırlar (res. 371).

5. El aşağıya iner. Dış kenarını bir kesme aygıtıymış gibi kullanarak, göbek hizasına bir kesme yapar (res. 372).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJYllYaDZQVGlrRDQ/view?usp=sharing


İkinci sihirli geçiş, şu izleyen on iki hareketi içermektedir.

6. El, belin yan tarafından bedenin önündeki bir noktaya fırlar. Kol tümüyle uzandığı anda parmaklar birbirinden ayrılır (res. 373, 374).

7. Kol, bel hizasına geri çekilir. Dirsek iyice bükülmüş ve geriye çıkıntı yapar konumdadır (res. 375).

8. El döndürülerek ayası yukarı çevrilir (res. 376).

9. Kol ileriye uzatılır; avuç açık ve yukarı bakmaktadır (res. 377).

10. Elin ayası hâlâ yukarıya dönük olarak, kol tekrar bel hizasına geri döner (res. 378).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJaV9VUWV6WFZyT28/view?usp=sharing


11. Elin ayası aşağıya döndürülür (res. 379).

12. Kol arkaya, başın üzerine, oradan da öne gelerek tam

bir yan daire yapar; hareket göbeğin önünde, el ayasını sanki

sert bir şeye vuruyormuş gibi aşağı doğru şamarlayarak bitirilir

(res. 380).

13. Elin ayası, sanki sağ bedenin üzerine bir şey toplanıyormuş gibi bir hareket yapılarak bedene doğru döndürülür (res. 381).

14. El sanki bir bıçakmış gibi, kol başın üzerine kaldırılır (res. 382).

15. El, bedenin önündeki orta noktanın yarım metre açığında bir yere doğru çaprazlama bir kesme yapar. El ayası sola dönüktür (res. 383).

16. Ayası düz tutulan el, düz bir çizgi üzerinde yüz hizasına kaldırılır (res. 384).

17. Avucu hafifçe aşağıya doğru meyilli tutulan el, sağ bedenin yanında öne doğru, ve ondan yarım metre uzaklıkta bir noktaya bir çapraz kesme yapar (res. 385).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJa2Vsd1lQWVZhcjQ/view?usp=sharing


Sağ beden için üçüncü sihirli geçiş on iki hareketten oluşmaktadır.

18. Sağ kol, dirseği sağa doğru sertçe bükülüp, el ayası bedene doğru tutularak, sağ taraftan karın boşluğu önündeki bir noktaya doğru bir yay şeklinde ilerler (res. 386).

19. Önkol, dirsek üzerinde dönerek aşağıya doğru bir çeyrek daire çizer; el ayası sağ tarafa dönmüştür (res. 387).


20. Kol dışa doğru küçük bir daire çizer; önce soldan sağa doğru yukarıya çıkar, sonra aşağıya dönüp, elin ayası bel üzerinde ve yukarı bakar konumdayken daireyi tamamlar (res. 388a, 388b).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJR0t4ci15cUwtSUE/view?usp=sharing


21. Önden arkaya doğru yeni bir daire yapılır. Elin ayası yukarı dönük olarak, başladığı yerde bitirir (res. 389).

22. El ayası aşağıya doğru çevrilir (res. 390).

23. Sonra el ağır ağır öne doğru ilerler (res. 391).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJS0xHcVIzc3h6Q0U/view?usp=sharing


24. Bilek, elin ayası sola bakacak şekilde döndürülür. Avuç düz, parmaklar sıkıca bitişik, ve başparmak kenetlenmiş olarak, el bir bıçakmış gibi dosdoğru yukarıya kaldırılır (res. 392).

25. Sonra sola doğru küçük bir dışbükey yay çizer; böylece el ayası dönerek sağa doğru bakar, ve aşağıya, göbek hizasına doğru, daha önce çizmiş olduğu çizginin hemen sol yanına dümdüz iner (res. 393).

26. El hâlâ sağa dönük olarak yukarıya çıkar—önce çizdiği çizginin üzerinden geriye doğru geçer (res. 394).

Son üç harekette, uzun bir oval şekil çizilmiştir.

27. Sonra el sanki bu uzun şeklin üçte birini kesip ayırıyormuş gibi, aşağıya doğru bir kesme yapar (res. 395).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJV0xPcXlvcF95ejA/view?usp=sharing


28. El ayası tekrar sağa doğru döner (res. 396).

29. Kestiği şeyi avuçlayıp bir top haline getirerek, sağ bedenin önüne serpiştirir (res. 397, 398).

30. El sağ kalçanın üst kenarına düşer (res. 399).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJd1doQzdnTzJoMXc/view?usp=sharing


31. Kol önden (res. 400) arkaya, sağ omzun gerisinde duracak şekilde bir yarım-daire çizerken, el de tur yapar (res. 401).

32. El, kınına giren bir bıçak gibi, karaciğer ve safrakesesi civarındaki canlılık merkezi üzerinden kayar (res. 402, 403).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJd083NWVOUUdYNDQ/view?usp=sharingSessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön