Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

31 birinci grup ellerin birlikte hareket ettirildigi ama birbirlerinden ayri


Birinci Grup: Ellerin Birlikte Hareket Ettirildiği, Ama Birbirlerinden Ayrı Tutulduğu Sihirli Geçişler

1. Yumruklar Omuzların Yukarısında


Eller iki yanda, yumruklar sıkılı, avuçlar yukarıya bakar biçimdedir. Sonra dirsekler, önkollar ile kolların üst kısmı doksan derecelik açı oluşturacak şekilde bükülerek, eller başın üzerine kaldırılır. Bu hareketin itme gücü, kol kasları ile, kasılan karın kasları arasında bölüşülür. Yumruklar kaldırılıp, bedenin ön kısmının kasları gerildiğinde, dizler kırılarak beden hafifçe arkaya doğru eğilir (res. 404). Dirsekler biraz düzeltilerek kollar, yumrukları sıkılı olarak uylukların yanlarına getirilir; kollar aşağı indirilirken beden öne eğilir, sırt kasları ile diyafram kasılır (res. 405).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJbHpJaE5VWnVqazQ/view?usp=sharing


2. Her İki Elde Bir Kesme Aygıtı Kullanma


Eller yumruk yapılır, avuçlar karşı karşıya ve bel hizasındadır (res. 406). Buradan hareket edip kasık hizasında, yarım metre açıkta bir noktaya bir darbe indirirler; bu arada iki yumruk arasında bedenin eni ölçüsünde bir mesafeyi korurlar (res. 407). Yumruklar darbeyi indirdiği anda başladıkları yere, göğüs kafesinin yanlarına geri çekilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJc0dmN2ZqZGNlc28/view?usp=sharing


3. Avuç İçleriyle Yüksek Bir Masayı Cilalama


Kollar koltuk altı hizasına kaldırılır. Ellerin ayaları aşağıya dönüktür. Dirsekler iyice bükülü, arkaya doğru keskin biçimde çıkıntı yapar durumdadır (res. 408). İki kol çevik bir hareketle öne doğru olabildiğince uzatılarak, avuçlar sanki sert bir yüzeyi cilalıyormuş gibi hareket ettirilir. Eller, bedenin eni ölçüsünde birbirinden açık tutulur (res. 409). Oradan, harekete başladıkları konuma aynı derecede güçlü bir şekilde geri çekilirler (res. 408).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJRHhpMnRJLTRRcmM/view?usp=sharing


4. Enerjiye, Her İki Elle Hafifçe Vurma


İki kol öne, omuz hizasına kaldırılır. Eller köşeli biçimde yumruk yapılır; yani avuç içine yaslanmış parmaklar aşağı doğru iyice eğim yapar. Başparmaklar, işaretparmaklarının dış kenarları üzerinde tutulmaktadır (res. 410). Avuçlar birbirine dönüktür. Bileklerin keskin bir sarsılışıyla yumruklar hafifçe, ama büyük bir güçle aşağıya iner. Bileklerin düzeyi hiç değişmez; hareket de, bileklerin konumunu değiştirmeden yumrukları bir sarsıntı ile yukarı kaldırmadır (res. 411).

Bu sihirli geçiş, şamanlar için, kolların tendon enerjisini alıştırmada en iyi kaynaklardan biridir; çünkü bileklerin, ellerin arkasının, avuçların ve parmakların civarında çok sayıda enerji noktası bulunmaktadır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJcC1TZEJOaGVFblE/view?usp=sharing


5. Enerjiyi Sarsma

Bu sihirli geçiş bir öncekinin eşlikçisidir. Kolları önde, omuz hizasına kaldırmakla başlar. Bir önceki sihirli geçişte olduğu gibi, eller köşeli yumruk biçimindedir; yalnız bu kez avuçlar aşağıya doğru dönüktür. Yumruklar, bileklerin bir sarsılışıyla iç tarafa, bedene doğru hareket ettirilir. Bunu dengeleyen hareket, bileklerin başka bir sarsılışıyla yumrukların dışa doğru, başparmaklar önkolun geri kalan kısmıyla düz bir çizgi oluşturacak şekilde döndürüliişüdür (res. 412). Bu sihirli geçişi uygulamak için karın kaslarının yoğun şekilde kullanılması gerekir. Aslında bileklerin sarsılmalarını yöneten, o kasların hareketidir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJZWNwNE04bHlQeUk/view?usp=sharing


6. Bir Enerji İpini Çekme


Eller bedenin önünde, sol ve sağ bedeni ayıran çizgide, yukarıdan sallanan kalın bir ipi tutuyorlarmış gibidir; sol el sağın üzerindedir (res. 413). Sihirli geçiş, her iki bileğin sarsılarak, ellerin kısa ve güçlü bir hareketle aşağıya doğru silkinmesinden oluşur. Bu hareket yapılırken karın kasları kasılır, ve dizler kırılarak kollar hafifçe aşağı düşer (res. 414). Bunu dengeleyen hareket, dizler ve gövde bir parça dikleşirken bileklerin silkinişiyle ellerin yukarı doğru sarsılmasıdır (res. 413).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJTG1SN3VyWnVFSjA/view?usp=sharing


7. Bir Enerji Sırığını Aşağıya İtme


Eller bedenin soluna doğru tutulur; sol el kulak hizasında ve omuzda tutulan sağ elin yaklaşık yirmi santimetre üzerindedir. Kalın bir sırığı tutar konumdadırlar. Sol elin ayası sağ, sağ elin ayası ise sola dönüktür. Sol el, üstte olmasından dolayı hareketi yönetir (res. 415). Böbreküstü bezleri bölgesindeki sırt kasları ile karın kasları kasılır; güçlü bir itme, kolları gerçekten bir sırığı tutuyorlarmış gibi aşağıya; sağ uyluk ve bele doğru yollar (res. 416). Eller orada konum değiştirir; sağ el sağ kulağın yanında bir yere geçerek, yönetimi alır; sol el ise aşağıya, omuz hizasına iner; sanki eller sırıkları değiştiriyormuş gibidir. Aynı hareketler tekrar edilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJZE00V0NsTC1FX1E/view?usp=sharing


8. Enerjiyi Teker Teker Ellerle Kesme


Yumruklar göğüs kafesinin kenarına değene dek yanlardan kaldırılır; avuçlar birbirine dönüktür (res. 417). Sol kol çaprazlama bir çizgi çizerek aşağıya, uyluktan yaklaşık altmış santimetre uzaklıkta bir noktaya kadar iner (res. 418); sonra geri çekilir (res. 417). Hemen ardından, sağ kol aynı hareketleri yapar.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJUVFhLTRXWTAzaXM/view?usp=sharing


9. Bir Enerji Düzlemi Kullanma


Sol el göbek hizasına kaldırılarak yumruk yapılır; dirsek doksan derecelik bir açıyla bükülü olarak göğüs kafesine yakın tutulmaktadır (res. 419). Sağ avuç sol yumruğun üzerine vuracakmış gibi devinir. Sağ el, sol ele iki-üç santimetre mesafede durur (res. 420).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJUDdPeHF5anNGUm8/view?usp=sharing


Sonra elin kenarıyla kesme yapar gibi, yumruğun yaklaşık on santimetre önüne keskin bir hareket yapar (res. 421). Sol kol, dirseği arkaya doğru iyice çıkıntı yapacak biçimde gidebildiği kadar geriye götürülür; bu arada sağ kol da sol kolu izleyerek, ve mesafeyi koruyarak geri çekilir (res. 422). Sonra, eller arasındaki uzaklık aynen korunma koşuluyla, sol ve sağ kollar belin yarım metre uzağında bir noktaya fırlarlar. Aynı hareketler sağ kolun yumruğu ile tekrar edilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJdG85aDQ0Rzk2bVk/view?usp=sharing


10. Enerjiyi Bir Enerji Çivisi İle Darbeleme


Sol kol, dirseği doksan derecelik bir açıyla bükülmüş olarak omuzlar hizasına kaldırılır. El bir hançerin kabzasını tutar gibi, ve avuç içi dışarıya bakar durumda tutulmaktadır. Dirsek, sol omzun yüksekliğinde ve onun kırk beş derecelik açı ile gerisine düşen bir noktada, arkaya doğru yay çizerek bir darbe yapar (res. 423). Sonra kol aynı yay üzerinde dönüp başlangıç noktasına bir darbe indirir. Aynı hareket öteki kolla tekrarlanır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJS3lJNkVhRG4xWFk/view?usp=sharingSessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön