Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

32 ikinci grup tendon enerjisini odaklama icin sihirli gecisler


İkinci Grup : Tendon Enerjisini Odaklama için Sihirli Geçişler


11. Elleri Kavuşturma


Her iki önkol öne, göbek hizasına getirilir. Bükülü dirsekler göğüs kafesine değdi-değecek konumdadır. Eller kavuşturulur; sol el üsttedir. Her iki elin parmakları, öbür eli sıkıca kavrar (res. 424). Kolların ve sırtın tüm kasları kasılmıştır. Sonra gergin kaslar gevşetilerek eller konum değiştirir; sağ el solun üzerine çıkar; bunu avuç içinde, parmakların dibindeki sert kısmı dönme yüzeyi olarak kullanıp birbirlerinden ayrılmadan yaparlar; sonra kol ve sırt kasları yeniden kasılır. Aynı hareketler, bu kez sol el üstte olmak üzere başlanarak tekrar edilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJWDZ1dXhROWhqdnc/view?usp=sharing


12. Sol ve Sağ Beden Kavuşturması


Önkollar gene bedenin önüne, göbek hizasına getirilir. Ancak bu kez, sağ önkol kalça ile düz bir çizgi üzerinde uzatılmıştır. Sağ önkol göğüs kafesine yakın konumda tutulurken, sol önkol, dirseği bedenden uzak olarak, sol eli sağ elin üzerine kavuşturur. Kolların, sırtın ve karın bölgesinin kasları gerilerek, her iki elin avuç ve parmaklarına büyük güç uygulanır. Gerginlik gevşetilir, eller birbirlerinin avuçları üzerinde döner; bu arada bedenin sağından soluna doğru geçerler. Orada, aynı kasları kullanarak, tekrar güçlü bir şekilde kavuşurlar; bu kez sağ el üsttedir (res. 425). Bu konumdan başlanarak aynı hareketler yinelenir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJal9vX0tEUVFDTTQ/view?usp=sharing


13. İki Bedenin Keskin Dönüşü


Eller bel hizasında ve sağa doğru kavuşturulur. Sol el sağ elin üstündedir. Bu sihirli geçişte, ellerin sıkılışı bundan önceki iki geçişte olduğu kadar kuvvetli değildir; çünkü bu kez istenen, o iki geçişteki keskin darbelerden çok, iki bedenin keskin bir dönüşüdür.


Kavuşturulmuş eller önden arkaya gidip başladığı yerde son bulan, sağa doğru küçük bir daire çizerler. Üstte oluşundan dolayı sağ el yöneten durumda olduğu için, çizilen daire, elleri önce dışarıya, sağa doğru, ve bir halka biçiminde bedenin sağ yanına doğru iten sol elin itici gücü izlenerek yapılır (res. 426).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJamkxOVdoem40ajg/view?usp=sharing


Sonra kavuşturulmuş eller bedenin önünden sol tarafa doğru geçerler. Orada gene sol elin itici gücü izlenerek bir daire daha yapılır. Üstte olduğundan, sol el önce geriye, dışa, sola doğru, ve başladığı yere geri dönmek üzere ötekini çekerek yönlendirir (res. 427).


Aynı hareketler dizisi, sağ elin öncülüğünde, belin sol yanında başlanarak tekrarlanır. Bu kez daireyi çizmek için sağ elin itici gücü izlenir; önce sola, sonra arkaya gidilerek, başlanılan yere geri dönülür (res. 428). Kavuşturulmuş eller bedenin önünden belin sağ yanına geçer. Oradan, öncülük eden elin itici gücünü izleyerek arkaya doğru çekilir; sonra sağa, ve nihayet başladıkları yere geri gelerek bir daire çizmiş olurlar (res. 429). Daireler yapılırken gövdenin keskin biçimde yana doğru dönmesi önemlidir. Bacaklar aynı konumda tutulur; dönüşü dengelemek için dizler kırılmaz.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJNGJHRTVnVVR3Vk0/view?usp=sharing14. Kavuşturulmuş Enerjiyi Dirsek ve Önkol ile İtme


Eller sağ tarafta, omuz hizasında kavuşturulur. Sağ kolun üst kısmı göğse sıkıca bastırılmış, dirsek, önkol dik konumda duracak şekilde keskince bükülmüştür. Sağ elin ayası yukarıya bakacak şekilde, elin arkası da önkolla doksan derecelik bir açı oluşturacak biçimde tutulur (res. 430).


Sol kolun dirseği sol omzun önünde, doksan derecelik açı yapacak konumda uzatılmıştır. İki el güçlü bir şekilde kavuşturulur (res. 431). Sağ kol dirseğini epeyce düzelterek sol kolu öne doğru iter. Kavuşturulmuş eller öne doğru itilirken, aynı anda sol omuz ve kürek kemiği de sol dirsekle doksan derecelik açı oluşturacak biçimde öne itilirler (res. 432). Sağ kol, sol eli ilk konumuna geri çeker.


Eller avuçlar üzerinde döndürülerek sola aktarılır—aynı hareketler orada tekrarlanır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJRWRFMHdJSkVfUTA/view?usp=sharing15. Kavuşturulmuş Ellerle Kısa Saplama


Eller tıpkı bir önceki sihirli geçişte olduğu gibi, sağ tarafta kavuşturulur. Ancak bu kez eller bel hizasındadır; sağ kol, sol kolu ağır ağır öne doğru itmek yerine, hızla bir delme hareketi yapar (res. 433). Bu, kol ve sırt kaslarının kasılmasını gerektiren güçlü bir harekettir. Olabildiğince geriye itilmiş olan sol dirseğin itme gücünü arttırmak ister gibi, kavuşturulmuş eller kuvvetli biçimde sola geçirilir (res. 434). Kavuşturulmuş eller, sanki olabildiğince geriye atılmış sağ dirseğin güçlü hareketini gene desteklemek içinmiş gibi, bedenin önünü çevreleyerek sağa geçer.


Aynı hareketler dizisi, sağ elin öncülüğünde, ve sol yanda başlanarak uygulanır. Kavuşturulmuş eller öne doğru saplama yaparken, alttaki elin yönü saptadığını, ama gücü sağlayanın üstte bulunan öncü el olduğuna dikkat etmek önemlidir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJSC13N0ozMGppWms/view?usp=sharing16. Enerjiyi Kavuşturulmuş Ellerle Sarsma


Eller sağa doğru kavuşturulur; sağ dirsek, ve kolun üst kısmı, göğüs kafesinin yan tarafına yaslanmış durumdadır. Sağ kolun dirseği, uzatılmış sağ önkola doksan derecelik açıdadır. Sol göğüs kasına mesafesi düz bir çizgi oluşturan sol dirsek de doksan derecelik açıdadır (res. 435). Sağ kol, dirseklerin yerini doksan dereceden kırk beş derecelik açıya inecek şekilde değiştirerek sol kolu kaldırır. Kavuşturulmuş eller sağ omuz hizasına ulaşır (res. 436). Sonra yalnız bileğin oluşturduğu çok kısa bir hareketle sarsılırlar. Kavuşturulmuş eller aşağıya vurur, ancak bunu bulundukları konumun hizasını bozmadan yaparlar (res. 437). Oradan, eller belin yakınında sol yana çekilir; bunu sol dirsek arkada çıkıntı oluşturacak şekilde güçlü bir hareketle yapar (res. 438). Bilekler döndürülür—eller birbiri üzerinde dönerek konumlarını ters çevirir. Aynı hareketler solda yinelenir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJejdKYTRQUm1DS28/view?usp=sharing17. Enerjiyi Dizlerle Sarsma


Eller sağda, uyluk yanında kavuşturulur. Sol elin baskısıyla denetimde tutulan ve bileğin bir dönüşüyle biraz daha dikleşen alttaki sağ eli destekleyerek, hafifçe konum değiştirirler (res. 439). Her iki el, dizlerin dış yüzeyini izleyerek sola doğru döner ve bileklerin aşağıya doğru çekişiyle etkisi artan bir darbe indirir (res. 440). Eller birbirinin avuçları üzerinde dönerek konum değiştirir— aynı hareketler soldan sağa doğru tekrarlanır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJcXdjbTFhUUxtdWs/view?usp=sharing


18. Bir Enerji Çivisini Aşağı Sürme


Eller göbekten otuz santimetre açıkta ve sol ile sağ beden arasındaki ayrım çizgisinin tam üzerinde bir noktada, sol el öncü olacak biçimde dikine kavuşturulur. Her iki el, önkollar kımıldatılmadan bilekler bükülerek yapılan hafif bir sarsılışla üç-beş santimetre yukarı kaldırılır. Sonra bileklerin aynı sarsıntısıyla aşağıya indirilirler (res. 441). Bu sihirli geçiş, derinlerdeki karın kaslarını çalıştırır. Sağ elin öncülüğünde aynı hareketler tekrar edilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJaEE5OUhCRmpYLW8/view?usp=sharing


19. Elleri Bir Balta gibi Kullanma


Eller sağda kavuşturulur. Her ikisi omuz hizasına kaldırılır (res. 442). Sonra sol kalça hizasına inecekleri çaprazlama bir darbe yaparlar (res. 443). Aynı hareketler solda yapılır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJQ3MycWZ2eVhOQXc/view?usp=sharing


20. Bir Enerji Çivisini Çekiçleme


Eller sağda kavuşturulur. Gövdenin sağa doğru dönüşü ile desteklenerek, omuz hizasına kalkarlar. Eller, sağ omzun önünde küçük bir dik daire çizerek, iki bedenin arasındaki ayrım çizgisine, ve aşağıya, bel hizasına iner—orada sanki bir enerji çivisini çekiçler (res. 444). Aynı hareketler sol yanda uygulanır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJTnBfbUpJVEpESTA/view?usp=sharingSessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön