Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

3 bolum uc catalli nagual kurali bir klanin bicimlenisi


Carlos'a, “Klan hedefinin hangi bilinci üyelerinin her birini elinde tutar?" diye sordum.

Altını çizerek ifade etti:

“Bütünsel bir bilinç. Aralarından her biri kendi uzmanlaşmalarına uygun erk hikâyelerini tanır, dolayısıyla görevlerinin onları aşan bir amaca ait olduğunu bilirler.

Kural ve klan arasındaki ilişki, işler sırasında ifadesini bulur. Örneğin, bir grubun dişi savaşçıları uzayda enerjiyi izleme buyruğu aldıkları zaman, bu onların özgürlüğe giden yollarıymışçasına, yeni bir büyücü kuşağı için muhtemel adaylar bulana kadar, bu iş üzerinde yoğunlaşırlar. Başka şeyle ilgilenmezler. Eğer bu niyetin disiplini akamete uğrarsa, sonuç kaotik olabilir.”

Büyücülük işine sızan kişisel bir çıkarın çarpıcı bir örneğini verdi:

"Çömezliğimin başlangıcının hemen sonrası, hiç kimse benden bunu yapmamı talep etmemiş olmasına rağmen, yeni bir klanın oluşturulması için Don Juan'a bir yardım teklifinde bulundum. Tamamlayıcı enerjisel varlığım olarak gördüğüm, her karşılaştığımızda benimle ilgilenen güzel bir kız vardı ve bunu Don Juan'a yutturmaya çabalıyordum. Savaşçılar başta benim şaka yaptığımı düşünüyorlardı. Ama yavaş yavaş bundan sıkıldılar ve bir gün onlara yeni nagual eşimi götürdüğümde, onları bulamadım. Ev tamtakır kuru bakırdı. Yaşadığım yalnızlık duygusu ılımlılığımı

tekrar kazanmama yardımcı oldu.

Klan bizi bütünüyle aşan, kendi kendinin bilincinde bir varlıktır. Onun niyetine katılmak öyle olağandışı bir şeydir ki, bir çömez onun bütünlüğünü görür görmez, egosunun konumu bütün açıklığıyla çözülür. Bu onun otomatikman kusursuz olmasını gerektirmiyor; yıllarca, daha fazla gayret etmek zorunda kalacaktır, karakterini yumuşatmak ve kişisel önemliliğini kökünden sökmek için ve tabii ki erk takıntısını da.

Yalnız erkek ve kadın nagual, klanın işlevinin tam bir vizyonuna sahiptir. Örneksemeyi sürdürerek, onların klanın sinir hücreleri olduğunu; devamlılık sürecinin başında olan birimler olduklarını söyleyeceğim. Diğer üyeler desteklemeye hizmet ederler ve grubun çoğaltılmasının somut işlerini yüklenirler.

Nagualın işi zahmetlidir. Mükemmel biçimde iz sürme ve rüya görme sanatlarına hâkim olmak zorundadır, görmeyi ve yönlendirme kapasitesini mümkün mertebe geliştirmeyi öğrenmek zorundadır, grubun bağını sürdürmek amacıyla bir ılımlılık örneği olmaya mecburdur; eğer heyecanlarına kapılmakta beis görmezse, sonuç parçalanma olur.”

Ona “Niçin?” diye sordum.

“Çünkü klan kritik bir kitle örgütüdür. Eğer unsurlarından bir teki amaçtan cayarsa, bir çöküşe neden olacak şekilde onu işlevsiz kılar, dolayısıyla her şeye sil baştan başlanmak zorunda kalınır. Bundan dolayı nagual savaşçılarından kendilerinden azamisini vermelerini beklemeye mecburdur ve onların her şeye iyimserlik ve güvenle katılımı için onlara görevlerini vermesi gerekir. Klanın motor yağı, üyelerinin kusursuzluğudur ve bütünlüklü özgürlüğün ateşli arzusu da klanın yakıtıdır.”Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön