Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

ilk dikkat


İÇTEN GELEN ATEŞ / C.Castaneda


Bölüm 5


İlk Dikkat


DJ, Genaro ve CC birlikte bir geziye çıkarlar.Kocaman yassı bir kayanın olduğu bir yere gelirler.Burası Nagual Julian ‘ın dost yakaladığı yerdir.(Ya da Genaroya göre daha korkutucu bir şeyler). Farkındalığın gelişmiş kullanımına dair konuşmalar başlar.


“Kayda değer birçok zahmetten sonra, görücüler erişkin insanların bilinçliliğinin, büyüme sürecinde olgunlaştığını, daha yoğun ve karmaşık bir şeye dönüştüğünü, bunun içinde artık farkındalık olarak adlandırılamayacağı sonucuna varmış ve bunu dikkat olarak adlandırmışlar.”DJ


“Görücüler, insanın farkındalığının geliştirilip büyüdüğünü nasıl bilirler?” CC


İnsanın büyümesi sırasında belirli bir zamanda, kozasının içindeki yayılımlar bandı çok aydınlanır;insanlar deneyim kazandıkça parıldamaya başlarmış.Bazı anlarda , bu yayılımlar bandının parıltısı o kadar artarmış ki, dışarıdaki yayılımlarla birbirine kaynaşırmış.Bu tür bir gelişmeyi gören büyücüler, farkındalığın hammadde, dikkatin da olgunlaşmanın sonucu olduğunu çıkarsamışlar.


“Görücüler dikkati nasıl betimler?”CC


“Dikkatin, canlı olma süreci içinde farkındalığın geliştirilmesi ve çalıştırılması olduğunu söylerler.”


Dikkat, insanın en büyük tek başarısıymış.Ham, hayvansal farkındalıktan, tüm insani seçenekleri kapsayana dek gelişiyormuş.Görücüler, insani olanakların tümünü genişletip onu daha da mükemmelleştirmişler.


CC, seçenek ve olanakların özel bir önemi olup olmadığını öğrenmek ister.


DJ, insan seçeneklerinin bizim seçebileceğimiz her şey olduğunu söyler.Bunlar günlük alan derecemizle; bilinenle ilgili ve bu nedenle sayı ve saha olarak oldukça sınırlıdır.İnsanın olanakları bilinmeyene aittir.Onlar bizim seçebileceğimiz değil bizim ulaşabileceklerimizdir.Seçeneklere örnek; insan vücudunun maddeler arasında bir madde olduğuna inanmamızdır.Olanaklara örnek; görücülerin insanı parıldayan yumurtaya benzeyen varlıklar olarak görebilme başarısıdır.İnsan, vücudu madde olarak, bilineni; parlak bir yumurta olarak da bilinmeyeni zapteder.Bu nedenledir ki, insan olanakları tükenmez bir sahaya sahiptir.


Görücülere göre üç tip dikkat vardır.Tüm hisseden varlıklar için değil, sadece insanlar içindir bu sınıflama.Aslında bunlar dikkat dereceleridir.Her biri kendi içinde bütün, bağımsız alanlardır.


İlk dikkat, sıradan bir insan olarak her şeyimizdir.Görücülerin gördüklerine göre, ilk dikkat farkındalık parıltısının çok yüksek bir parlaklığa ulaşmış halidir.Ama bu kozanın üstüne sabitlenmiş bir parıltıdır denebilir.Bu bilineni örten parıltıdır.


İkinci dikkat, farkındalık parıltısının daha karışık ve uzmanlık gerektiren bir durumudur.Bilinmeyenle ilgilidir.İnsanın kozası içindeki kullanılmayan yayılımlar değerlendirilirse oluşur. Uzmanlık ister çünkü, kullanılmayan yayılımları değerlendirmek için bir insanın alışılmadık, ayrıntılı taktikleri üstün bir düzence ve yoğunlaşmayla uygulamasını gerektirir. İnsanın rüya görürken, rüya gördüğünün ayırtına varacak yoğunluğa ulaşması ikinci dikkatin önkoşuludur.Bu, günlük hayattaki bilinçlilikten farklı bir bilinç halidir.Sol yan farkındalığı da denilen ikinci dikkat, insanın imgeleyebileceği en geniş alandır.Bu anlamda sınırsız sayılabilir.Büyük zorluk, ikinci dikkate girişin çok kolay, cazibesinin de neredeyse karşı konulmaz olmasıdır.


DJ, eski görücülerin, uzmanlıklarını kendi farkındalık parıltılarına uygulayıp onu akılalmaz boyutlarda genişlettiğini söyler.Esasında, kozaları içindeki yayılımların her seferde tek bandını aydınlatmayı amaçlamışlar.Başarmışlar da, fakat gariptir her seferinde bir bant aydınlatma başarıları ikinci dikkatin batağına hapsolmalarına neden olmuş.


“Yeni görücüler bu hatayı düzelttiler.Farkındalık ustalığının doğal sonuna ulaşmasını, yani tek bir vuruşta farkındalık parıltısının genişleyerek saydam kozanın sınırları dışına erişmesini sağladılar.”DJ


Üçüncü dikkate, farkındalık parıltısı içten gelen ateşe dönüştüğünde ulaşılır:bu tek bir bandı değil, insanın kozası içindeki bütün kartal yayılımlarını alevlendiren bir parıltıdır.


DJ, ayrıksı insanlar ve diğer hisseden varlıkların bilinmeyen ve bilinemeyene farkında olmadan girişlerini bahse değer bulmaz ve bunlardan Kartal’ın armağanı olarak sözeder.Yeni görücüler için üçüncü dikkate girmek anlamı farklı bir armağandır.Bu ulaşılan nokta için bir ödüldür.


“Ölüm anında tüm insanlar bilinmeyene girer, fakat bazıları çok kısa bir an ve sadece Kartal’ın besinini arıtmak için üçüncü dikkate ulaşır.İnsanın en üstün başarısı, bu dikkat derecesine, yaşam gücüne sahipken, titrek bir ışık gibi Kartal’ın gagasına doğru yuvarlanan bedensiz bir farkındalığa dönüşmeden, ulaşmaktır.”


CC, bu noktada, kendinden geçer ve titreme nöbeti yaşar..Genaronun onu kızdırması , korkutması..Alınganlık ve kibir hali.Ağlama nöbeti.Normale dönüş.


DJ, genellikle öfkenin bazen korkunun bazen de mizahın çok ayıltıcı olduğunu söyler.CC nin vahşi mizacı sadece öfkeye tepki vermektedir.Farkındalık parıltısında ani kayma bizi güçsüz düşürür.Genaronun yaptığı , onu güçlendirip desteklemektir sadece..


Alacakaranlıkta uçuşan güve görürler.Ve kayanın diğer yanında bir grup insan.Genaronun evine dönerler hiç konuşmadan.


“Onlar insan değildi.”DJ


“Neydi o zaman onlar?” CC


“İşte giz bu.Bu farkındalığın gizi ve mantıksal olarak konuşarak çözmek mümkün değil.Gize sadece tanık olunabilir.”


Farkındalığın, kozanın dışındaki yayılımların içerde hapsolmuşlara yaptığı devamlı baskı sonucu başladığını tekrarlar DJ.Bu baskı, bilinçliliğin ilk eylemini oluşturur ve kozayı kırmak için ölümüne savaşan hapsolmuş yayılımların deviniminin durdurur.


“Bir görücü için, gerçek, tüm canlı varlıkların ölmek için çabaladığıdır.Ölümü durduran farkındalıktır.”


DJ, yeni görücülerin, farkındalığın ölümü önelemsinden ve aynı zamanda Kartal’a yem olmaya teşvik etmesinden rahatsız olduklarını söyledi.Bunu açıklayamayan ve varoluşun anlaşılmasının mantıklı bir yolu olmadığını anlayan görücüler, bilgilerinin karşıt savlardan oluştuğunun farkına varmışlar.


“Neden karşıtlar dizgesi geliştirdiler?” CC


“Bir şey geliştirmediler.Onlar görmeleri sayesinde sorgulanmaz doğrular buldular.Bu doğrular, güya bariz karşıtlarla düzenlenmişti, hepsi bu.Örneğin, görücülerin dizgeli, mantıklı, sağduyulu, iyilik timsali varlıklar olması gerekir ama aynı zamanda, bütünüyle özgür ve varoluşun gizlerine açık olabilmeleri için bütün bu özelliklerden kaçınmaları da gerekir.”


“Yalnızca üstün bir sağduyu hissi karşıtla arasında köprü kurabilir.Karşıtla arasındaki köprüye, sanat, zaaf, sağduyu, aşk hatta şefkat diyebilirsin.”


DJ açıklamalarına devam etti ve yeni görücülerin ilk dikkati incelerken, insan dışında tüm organik varlıkların uyarılmış, hapsolmuş yayılımlarını bastırıp dışarıdaki kendine eş yayılımlarla bağlanmasını sağladıklarını fark ettiklerini söyledi.İnsanlar bunu yapmıyormuş; bunun yerine , ilk dikkat, kozalarının içindeki Kartal’ın yayılımlarının listesini yapıyormuş.


“İnsanlar, kozaları içindeki yayılımları fark ederler.Başka hiçbir yaratık bunu yapamaz.Dışardaki yayılımlar, içerdekileri sabitlediği anda, ilk dikkat kendini gözlemlemeye başlar.Kendisi hakkında her şeyi kaybeder veya en azından çeşitli sapkın yollarla dahi bunu yapmanın her yolunu dener.Bu, görücülerin liste yapmak dediği işlemdir. Liste yapmak Kartal’ın emridir.İradeye kalan, emre hangi şekilde uyulduğudur.”


Yayılımlara emir demekten hoşlanmadığını ama onların aslında emir olduğunu ve kimsenin de buna uymamazlık edemeyeceğini söyledi.Ne var ki onlara karşı gelmenin yolu da onlara uymanın kapsamı içindeymiş.:)


“İnsanın kozası içindeki yayılımlar, dışarıdakilerle eşleştirilmek için susturulmaz.Bu diğer yaratıkların ne yaptıklarını gördükten sonra ortadadır.Susturulduğunda, bazıları dışarıdaki yayılımlarla birleşip beraber devinir. Görücüler , örneğin, bokböceğinin yaydığı ışığın çok geniş boyutlara ulaştığını görebilir.”


İnsanlar, liste yapma emrini mantıken en aşırıya taşıyıp geri kalan her şeyi gözardı ederlermiş.Bir kere listeyle derinden ilgilenirlerse iki şey olabilirmiş.Dışardaki yayılımların tepisini yadsıyabilir yada çok özgün bir şekilde kullanırlarmış.Yadsımanın sonucu, mantık olarak bilinen ayrıcalıklı durummuş.Özgün kullanım da, kendi kendini yutmak olarak bilinirmiş.


İnsan mantığı, bir görücüye alışılmamış türde homojen, sönük bir parıltı olarak görünür.Bu parıltı, dışarıdaki yayılımların sürekli baskısına ancak bazen o da geniş anlamda tepki verir-bu parıltı yumurtamsı kabuğu sertleştirir, ama daha kırılgan yapar.DJ ye göre, insan cinsinde mantık bol olmalıdır aslında ama gerçekte öyle değildir.İnsanların çoğu kendi kendine yutmaya döner.


Tüm yaşayan varlıkların farkındalığının, birbiriyle anlaşabilmeleri için kendine has bir öz yansıma derecesi olduğu savını ileri sürdü.Ama insanın ilk dikkati dışında hiçbirşeyde bu derece kendine dönme yokmuş.Dışardaki yayılımların tepisini yadsıyan mantık insanlarına karşı, kendine dönük bireyler her tepiyi kullanır ve o tepileri koza içinde hapsolmuş yayılımları karıştıran bir güce çevirirlermiş.


Tüm bunları gözlemleyen görücüler, uygulamalı bir sonuca ulaşmışlar.Onlar mantık insanlarının, dışarıdaki yayılımların tepisini yadsıyarak kozaları içindeki doğal uyarılmayı susturduklarından daha fazla yaşamaya mecbur olduğunu görmüşler.Diğer yandan kendine dönük bireylerse, dışarıdaki yayılımların tepisini kullanarak daha fazla uyarılma yaratıp, yaşamlarını kısaltıyorlarmış.


“Görücüler kendine dönmüş insanlara baktıklarında ne görürler?” CC


“Onları, uzun aralıklarla, cansız, kesik kesik parlayan beyaz ışık patlamaları olarak görürler.”DJ


Genaro içeri girer.”İlk dikkat bilinende işler, bilinmeyende beş para etmez.”


“Bu tam doğru değil.İlk dikkat, bilinmeyende çok güzel işler.Onu bloke eder; öyle heyecanla yadsır ki, sonunda ilk dikkat için bilinmeyen var olmaz.” DJ


“Liste yapmak bizi yaralanmaz yapar.Zaten liste en başta bu yüzden oluşturulmuştur.”DJ


Son kısım..Kapı.İçeri giren tuhaf yaratıklar.CC nin farkında olmaması.Toparlanıp evden çıkışları.


***********


Arıtmak: Temizlemek, temiz duruma getirmek, paklamak. 2. Katışıksız duruma getirmek, tasfiye etmek.


Tepi: Temizlemek, temiz duruma getirmek, paklamak. 2. Katışıksız duruma getirmek, tasfiye etmek.Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön