Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

sunus


Sessizliğin Erki

Sunuş


DJ bilgisini CC için adlandırmaya çalışırken buna önce nagualcılık demiştir fakat bu terimin fazlasıyla anlaşılmaz olduğunu hissetmiştir. Ona bilgi demek belirsiz, sihirbazlık demek ise alçaltıcı olur. “Niyette ustalaşma” çok soyut, “mutlak özgürlük arayışı” ise çok uzun ve belirsizdir. Sonunda daha uygun bir ad bulamadığı için bu bilgiye “büyücülük” adını vermiştir. Yıllar geçtikçe ve bilgi arttıkça tanımlarda bu ölçüde değişmektedir. Çömezliğinin sonlarında doğru CC tekrar sorar.


“Sıradan bir insanın bakış açısından, büyücülük saçma ya da onun ulaşamayacağı uğursuz bir gizdir. Haklıdır da bunun salt gerçek olmasından değil, sıradan insanın büyücülükle ilgilenecek enerjiden yoksun olmasından dolayı. İnsanlar sınırlı miktarda enerjiyle doğarlar. Doğum anından başlayarak, o zamanın duyum boyutuna göre en avantajlı biçimde kullanabilsin diye, dur durak bilmeksizin harcanan bir enerji.”


* O zamanın duyum boyutu nedir? Diye sorar CC


“belli bir zaman duyum boyutu, tam da algılanmakta olan enerji alanları çıkınıdır. İnsan algısının çağlar boyunca değiştiğine ve şimdi ki zaman, bu durum ya da duyumu belirler; “o zaman” sayısız enerji alanlarından tam da hangi enerji alanları çıkınının kullanılacağını belirler. Belli bir zamanın duyum boyutuyla ilgilenilmesi olanca enerjimizi yok eder. Başka herhangi bir enerji alanı ile ilgilenmemizi sağlayacak bir şey bırakmaz.” Der DJ.


“sıradan insanın büyücülükle uğraşacak enerjiden yoksun olması bu durumdan ötürüdür. Şayet yalnızca elindeki enerjiyi kullanırsa, büyücülerin algıladığı alemleri algılayamaz. Onları algılayabilmesi için, büyücülerin normalde kullanılmayan enerji alanlarını kullanması gerekir. Sıradan insan bunu başaramaz çünkü tüm enerjisi harcanıp gitmiştir.”


“Zaman ilerledikçe büyücülüğü öğreniyor sayılmazsın; aslında enerji biriktirmeyi öğreniyorsun. Ve bu enerji, şu anda senin için ulaşılamaz olan enerji alanlarını işleyebilmeni sağlayacak. Büyücülük işte budur: farklı enerji alanlarını kullanma yetisi, farkındalık durumu, sıradan algıyla algılanamayan bir şeylerin algılanmasıdır.”


Bundan sonra DJ şöyle der. “Sana yaşattığım her şey, bütün gösterdiklerim, gördüğünden fazlası olduğuna ikna etmek içindi. Kimsenin bize büyücülük öğretmesine gerek yok. Zaten öğrenecek bir şeyde yok. Bize gereken, burnumuzun dibinde sonsuz erkin var olduğuna bizi ikna edecek bir öğretmendir.”


DJ burada CC nin sırtına vurarak başka farkındalık boyutuna getirir. Niyetin tanımını yapar. Evrende bulunan her şeyin bir bağlantı halkasıyla niyete bağlantılı olduğunu bildirir.


Büyücülerin yada savaşçıların konuşmaları hep bu bağlantı halkası üzerindedir. Tüm işleri güçleri onun anlaşılması ve kullanılmasına odaklanmaktır. Özellikle yaptıkları da onu, gündelik yaşamlarında ki sıradan tasaların yol açtığı duyarsızlaştırıcı etkilerden arındırmaktır. Bu bağlamda büyücülük; kişinin, niyete bağlantı halkasının temizlenme sürecidir diye tanımlayabiliriz.


Bu temizleme süreci normal farkındalık ve yüksek farkındalık olmak üzere iki grupta yapılır. Bu bilgiler kuşaktan kuşağa günümüze taşınmış ve büyücülerin görevi bu bilgileri anlaşılır hale getirmektir. Nagualler aracıdır. Enerjileri onlara barışı, uyumu, kahkahayı, ve bilgiyi dolaysızca kaynaktan yani niyetten çekip, yoldaşlarına aktarmalarına olanak sağlar. Nagualler kişinin niyet ile bağlantısının farkındalığını sağlama görevindedir.


Eski zaman büyücülerince geliştirilmiş öğretim düzeninde iki grup vardır. Birine sağ yan öğretileri (normal farkındalıkta) diğerine ise sol yan öğretileri (yükseltilmiş farkındalıkta) deniyordu.


Bu iki grup öğreti çömezlerin 3 uzmanlık alanında eğitilmesini sağlar. Farkındalıkta ustalık, iz sürme sanatı, ve niyette ustalık.


Bu üç uzmanlık alanı aynı zamanda 3 muammaya sebep olur.


Farkındalıkta ustalık; zihnin muamması. (Farkındalığın ve algının şaşırtıcı gizini kavrandığında duyumsadıkları afallamışlık)


İz sürme sanatı, yüreğin muamması. Farklı farkındalıklarda değişen gerçekliklerde ki hayretimiz. Dünyanın ve gerçek görünen şeylerin değişmesi karşısındaki durum.


Niyette ustalık ise, tinin muamması. Büyücülerin insani durumunun ötesine yansıyan düşünce ve eylemleri.


Temel olarak farkındalıkta ustalık gerekiyordu. Bunun için ise şu öncüllerin bilinmesi gerekir. Bunlar daha önce öğrendiğimiz 9 maddedir.


Birleşim noktasını devindirmek için iki büyük sistem vardır. Rüya görme; rüyaların denetimi ile rüyalardan yararlanma.


İz sürme; davranışın denetimi.


Bu güne kadar yazmış olunanlar, farkındalıkta ustalaşmayı nasıl öğretildiğinin birer aktarımıdır. İz sürme ve niyette ustalaşma henüz betimlenmemiştir.


İz sürme sanatı, geçmiş zaman büyücülerinin öykülerini içerir. Bunlar, bir şeyleri ussal açıdan değil, zihnini açmak niyetiyle anlatılır.


DJ bize, her biri altı soyu özden oluşan, karmaşıklık düzeyi giderek artan üç grup sunmuştur.


Tinin kendini göstermesi


Tinin kapıyı çalması


Tinin hilesi


Tinin inişi


Niyetin gereksindirdikleri


Niyeti kullanmakSessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön