Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

2 bolum birinci ruya gorme kapisi


2


Birinci Rüya Görme Kapısı


Büyücülüğü açıklamak için büyücülerin iki seçeneği vardır. Biri mecazi terimlerle konuşmak ve sihirli boyutlar dünyasından söz etmektir. Öbürü ise işlerini büyücülüğe uygun terimlerle açıklamaktır.


Erke giden ilk adım;


Rüya Kurmak


Rüya kurmak, bir rüyanın genel durumu üzerinde kesin ve fiili bir hakimiyet sağlamak demektir.


Rüya görürken bir tüy kadar hafif ol. Rüya görmek, doğruluk ve ciddiyetle yapılmalıdır. Ancak bu koşullar altında gerçek bir rüya görmeye dönüşebilir.


Rüya görme dikkati, rüyalar esnasında yer değiştiren birleşme noktasını yeni pozisyonunda sabitleyen kişinin rüyaları üzerinde elde ettiği denetimdir. Bizim onu ayartıp ona bir amaç vereceğimiz anı bekleyerek kendi başına var olan bilinçliliğin akıl almaz bir yönüdür. Bu hepimizin yedekte sahip olduğumuz, fakat gündelik yaşamda kullanma fırsatını hiç bulamadığımız saklı bir meleke (alışkanlık) dir.


Yedi kapı vardır ve rüya görücüler birer birer bunların yedisini de açmalıdır. Evrenin erke akışında girişler çıkışlar vardır. Rüya görmenin kendine özgü durumunda, büyücülerin, rüya görmenin yedi kapısını olarak adlandırdığı; engel imiş gibi algılanan yedi giriş bulunur.


İlk kapı, derin uykuya dalmadan önce, özel bir duygunun farkına vararak geçmemiz gereken bir eşiktir. Gözlerimizi açmamıza izin vermeyen hoş bir ağırlığı andıran bir duygudur bu. Karanlık ve ağırlık içinde asılı bir şekilde uykuya dalmakta olduğumuzun farkına vardığımız an, bu kapıya ulaşırız.


Uykuya daldığımın nasıl farkına varırım ki? Bunun için izlenecek adımlar var mı?


Hayır, izlenecek hiçbir adım yok. İnsan sadece uykuya daldığının farkına varmaya niyet eder.


Nasıl?


Büyücüler niyet etmek istedikleri herhangi bir şeye sadece niyet ederler.


Büyücüler inanırlar ki, erke bedeni için niyetlenilirse erke bedeni bunu zihninkinden tümüyle farklı bir bağlamda anlar. Hüner, erke bedenine ulaşmakta.


Erke bedeni bu ifadeyi hangi bağlamda anlar?


Bedensel bir duygu bağlamında. Anlamak için deneyim gerek.


Niyetlenme


Niyetlenme k, dilemeden dilemek; yapmadan yapmaktır.


Rüya görmenin amacı, erke bedeninin uykuya daldığının farkında olması için niyetlenmektir.


İmgelem, disiplin ve amaç gerektirir. Bir rüya görücü olduğuna ilişkin kuşku götürmez bir bedensel bilgi elde etmek demektir.


İlk rüya görme kapısı için niyetlenmenin, ikinci dikkate ve erke bedenine ulaşma konusunda eski çağ büyücülerinin keşfettikleri yollardan biridir.


Rüyalarında belirli bir öğeyi bulma – Ellerini görme-


Esas mesele, kişinin uykuya daldığının farkına varmasıdır. Ve garip görünse de, insanın uykuya daldığının farkında olması için kendi kendisine komut vermesiyle olmaz bu; rüyasında baktığı şeyin görüntüsünü tutabilmesiyle olur. Rüya görücüler, mevcut olan her şeye kısa, dikkatli bakışlar atar. Eğer rüya görme dikkatlerini belirli bir şeyin üzerine odaklarlarsa, bu sadece bir hareket noktası oluşturmak içindir.


Buradan çıkarak ve bu noktaya mümkün olduğunca çok kez dönerek, rüyalarının içindeki öbür öğelere bakmak üzere ilerlerler.


CC’nin dikkatini odakladığı hemen her şeyin görüntüsünü sürdürebilme deneyimi…


Bir yerden sonra rüyadaki ışık değişti. İmgeler keskinleşti. Yürüdüğüm sokak, bir an öncesine oranla, dikkat çekici biçimde daha gerçek olmaya başladı. Ayaklarım ağrımaya başlamıştı. Her şeyin anlamsız derecede çetin olduğunu hissedebiliyordum. Bir kapıya çarptığımda, sadece vurduğum dizimde acı duymakla kalmıyor, sakarlığıma duyduğum öfkeyle çileden çıkıyordum. Tümüyle bitap düşene kadar o kentte yürüdüm.


DJ’ ye göre fazla ileri gitmişti. Ondan istenen uykuya daldığının farkında olmasıydı.


Ben senin birleşim noktanın yerini değiştirdiğimde ve kendimizi o gizemli şehirde bulduğumuzda uykuda değildin sen. Bu da birleşim noktanın bu pozisyona ulaşmasının normal bir rüya yoluyla olmadığı anlamına geliyor. Rüya görme yoluyla da bu pozisyona ulaşabilirsin ama şu aşamada bunu yapmanı önermem.


Rüya görme bir tetikte olma, denetim kazanma sürecidir.


Rüya görme dikkati ile ikinci dikkat arasında ne fark var?


İkinci dikkat bir okyanus gibidir, rüya görme dikkati ise onu besleyen bir ırmak.


İkinci dikkat, tam olan dünyaların bilincinde olma durumudur. –Bizim dünyamız gibi-


Rüya görme dikkati, rüyalarımızdaki öğelerin farkında olma halidir.


Rüya görme dikkati, büyücülerin dünyasındaki her devinimin anahtarıdır. Rüyalarımızdaki öğe kalabalığı arasında, dışardan yabancı bir güç tarafından rüyalarımıza konulan, erke sahibi gerçek parazitler bulunur. Onları bulmak ve peşine düşmek büyücülüktür.


Rüyalar, eğer bir kapı değilse, başka dünyalara açılan bir ara bölmedir, bu anlamda rüyalar çift yönlü bir caddedir. Bilincimiz bu bölmenin içinden başka alemlere geçer ve bu alemlerde rüyalarımıza öncüler gönderir.


Nedir bu öncüler?


Normal rüyalarımızın öğeleri ile karışan erke yükleridir. Bunlar rüyalarımıza giren yabancı erke boşalmalarıdır ve bunları bize bildik gelen ya da gelmeyen öğeler olarak yorumlarız.


Başka algı alemlerine açılan bir ara bölme…


Bu bölmeden içeriye tanımadığımız erke akımları sızar.Sonra da zihin ya da beyin ya da her neyse o, bu erke akımlarını alır ve bunları rüyalarımızın parçaları haline dönüştürür.


Büyücüler bu yabancı erke akımlarının bilincindedirler. Bunları fark eder ve rüyalarındaki normal öğelerden ayrıklamaya uğraşırlar.


Neden?


Çünkü onlar başka alemlerden gelmişlerdir. Eğer bunları kaynaklarına dek izlersek, bize rehberlik ederek öylesine gizem alanlarına götürürler ki, büyücüler salt böyle bir olasılıktan söz edilmesi karşısında bile titrerler.


Büyücüler bunları rüyalarındaki normal öğelerden nasıl ayrıklıyorlar?


Rüya görme dikkatlerini çalıştırıp denetleyerek. Bir an gelir, rüya görme rüya görme dikkatimiz rüyanın öğeleri arasında bunları keşfeder ve bunlara odaklanır. Sonra tüm rüya dağılır ve yalnızca yabancı erke kalır.


İlk rüya görme kapısını geçmek için…


İlk olarak sabit bakışını bir başlangıç noktası olarak seçmiş olduğun herhengi bir şey üzerine odaklamalısın. Sonra bakışını başka öğelere kaydır ve bunlara kısa nazarlar at. Olabildiğince çok şey üzerine odakla bakışlarını. Unutma, sadece kısa bakışlar atarsan imgeler değişmez. Sonra ilk baktığın öğeye geri dön.


İlk rüya görme kapısını geçmek ne anlama geliyor?


Rüyalarımızdaki herhangi bir öğenin görüntüsünü sürdürmek.


Başlangıç ögesini ayrıklayıp ona her bakışında bir erke dalgası alırsın. Onun için başlangıçta rüyalarında çok fazla şeye bakma. Dört öğe yeterli olur.


Erke bedeni tam olarak nedir?


Rüya görücüler ilk kapıya ulaştıklarında, erke bedenine de ulaşırlar. Fiziksel bedenin karşılığıdır. Saf erkeden oluşan hayaletimsi bir yapıdır.


Fakat fiziksel bedende erkeden oluşmuyor mu?


Erke bedeninin yalnızca görüntüsü vardır, ama kütlesi yoktur. Saf erke olduğu için fiziksel bedenin olanaklarının ötesinde edimler gerçekleştirebilir. Kendisini bir an içinde evrenin en uç noktalarına taşıyabilir. Ve rüya görme; erke bedenini kıvama getirme, onu kademe kademe çalıştırarak esnek ve ahenkli kılma sanatıdır.


Büyücülerin tırtıklama yöntemi… -Erke tırtıklama-


Büyücüler yaşamlarında gereksiz olduğunu düşündükleri her şeyi kesip atarak erkelerini akıllıca yeniden düzenliyorlardı. Aslında büyücülerin yolu DJ’nin deyişiyle; Dünya ile ilgili bir davranış tercihleri zinciriydi. Bizden önceki kuşakların bize öğretmiş olduklarından çok daha akıllı tercihlerdi söz konusu olan. Büyücülerin bu tercihleri, yaşam ile ilgili basit tepkilerimizi değiştirerek yaşantılarımızı yenilemek üzere çizilmişti.


Nedir bu basit tepkiler?


Yaşamla yüzleşmenin iki yolu var; Biri ona teslim olmaktır, taleplerine boyun eğerek… Ya da onlarla savaşarak teslim olmak. Öteki ise, yaşamdaki özel konumumuza, kendi biçimlenmemize uyacak şekli vermektir.


Yaşamdaki konumumuzu gerçekten şekillendirebilir miyiz?


Büyücülerin anlatmak istediği canlı olma bilincinin şekillendirilmesidir. Bu bilinci şekillendirme yoluyla erke bedenimize ulaşıp onu tutabilecek kadar erke kazanırız ve bununla da yaşamımızın tüm yön ve sonuçlarına kesinlikle şekil verebiliriz


Devamlı yineleme yoluyla fikirlerini bir yaşam biçimi haline getirme öğüdü...


Büyücülerin kavramlarının, biz bu bilgiye kendimizi açana kadar, bitkin düşene dek yinelenmesi gerekiyormuş. Bize gündelik dünyamızda işlev görmeyi öğreten atalarımızın toplumsallaşmayı öğretirken kullandıkları yöntem de, yineleme olmuş.


Rüya görme dikkatinin, çağrıldığı zaman, kendisine bir amaç verildiğinde sahnede belirdiğini söylemekte haklıydı. Onun sahneye çıkışı bildiğimiz anlamda gerçek bir süreç değildi. Nihai bir sonuç getiren sürekli bir işlemler dizgesi ya da bir eylemler ve işlevler serisiydi. Daha çok bir uyanıştı bu. Uyuyan bir şey aniden işlevsel olmaktaydı…CC.


22/05/2009Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön