Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

3 bolum ikinci ruya gorme kapisi


3


İkinci Rüya Görme Kapısı


Belirli bir noktası vurgulamak için, rüya görme öğreticisinin bir yönerge sentezi oluşturması gerekiyormuş. DJ.’nin CC’den istediği; rüyasındaki ayrıntılara odaklanarak rüya görme dikkatini güçlendirmesiymiş. Bu sonuca varmak için öncül olarak, uykuya dalışın farkında olma fikrini kullanıyormuş. Bunu başarmak için yek yol da kişinin rüyasındaki ayrıntıları incelemesiymiş.


Bununla birlikte CC’ye, insanın rüya düzeyinde bilinçlilik konusunda kendini eğitebilmesi olanaksız görünüyormuş


Rüya görme konusunda temel nokta nedir?


Rüya görme dikkati üzerinde çalışmaktır.


Böyle bir eğitimin etkin öğesi sabırmış. Zihin ve onun bütün savunma mekanizmalarının hiçbiri sabırla baş edemezmiş. Eninde sonunda, bu çarpışmada zihnin engelleri yıkılır ve rüya görme dikkati filiz verirmiş.


İkinci dikkate girişin --Rüya görme dikkatini rüyalardaki ayrıntılara odaklayabilme ve tutabilme-- yarattığı özgüven için ne söylenebilir?


Bu durum daha da aklı başında olmayı gerektirirmiş.


“Yavaş ilerle ama Durma! Bunun hakkında Konuşma! Sadece yap!”


CC’nin dediğine göre DJ’nin daha önce söylediği her şey uygulanma sürecine doğrulanmış…


Rüyaları bilinçli dikkatimize taşımamızı önleyen ana engel nedir? Toplumsallığımızın yarattığı olgu olabilir mi?


Toplumsallıktan fazlasıymış. Rüya görmeye açılan ilk kapı, evrendeki erke akışıyla ilgili olduğundan, o doğal bir engelmiş. Rüya görme dikkatimizi, toplumsallık cenderesinden kurtarmak için gereken erke, zaten var olan erkemizi yeniden düzenlemekle açığa çıkarmış.


Rüya görme dikkatinin ortaya çıkışı, hayatımızı yeniden gözden geçirmemizin dolaysız sonucuymuş.


Büyücünün yolu, yeniden düzenlediğimiz erkenin dişlilerini sürekli yağlamaktan geçermiş. En önemlisi kendine fazla önem vermenin_ tüm insanlığın baş düşmanı_ üstesinden gelmekmiş. Eğer bu önem duygumuzun birazını kaybetmeyi becerebilirsek, iki olağanüstü şey gerçekleşecekmiş. Birincisi, erkemizi büyüklük kuruntumuzu sürdürmeye harcamaktan kurtulacak ve ikinci olarak da evrenin gerçek büyüklüğüne kısa bir bakış yakalamak için “ikinci dikkate” girebilecek kadar erke sağlamış olacakmışız. Hem-hem, kazan-kazan


Rüyada sürekli kendinle konuşmak, çevreye bakmayı anımsatmak takıntı mıdır? Yoksa?


Rüya da sen değil de, başka biri konuşuyormuş gibi geliyorsa bu, başka dünyalardan gelen erke sahibi varlıklar olabilirmiş. Bazı rüya görücüler bu durumu yaşarmış. Bu durumda yapılması gereken; öfkeyle bağırarak “Kes şunu” komutunu vermekmiş.


CC’nin ilk rüya deneyimindeki netlik, yaşadığı korku ve çekim duygusu neydi?


Muhtemelen bedeni, o yerin yabancı erkesine takıldı. O sefer birleşim noktası epeyce uzağa kaydı, sonuç olarak eski çağ büyücüleri gibi, bildiğimiz dünyanın ötesine yolculuk yaptı. Son kerte gerçek ama tehlikeli bir yolculukmuş bu.


O kent acaba başka bir gezegende miydi?


Bu dünyanın dışında olduğunu söylemek mümkün.


Bu dünyanın dışı neresi?


Büyücülüğün en ölçüsüz özelliği, bu dünyanın dışında oluşan biçimlenmelermiş.


CC. bir kent ve oradaki insanları görürken DJ.’nin gördüğü ise erkmiş.


Öyleyse o gerçek bir kent değil de, CC’nin zihninde mi var oldu?


Hayır, durum bu değil. Bunu söylemek üstün bir şeyi sıradan bir şeye indirgemek olur.


Hiçbirimiz yanlış değiliz. İki ayrı açıklamaları var çünkü o anda iki farklı tekdüzelik ve bileşiklik oranına sahipler. Bunların algılamanın anahtarları olduğunu hatırlatalım.


CC. o özel kente geri gidebilir mi?


Bunu DJ bilmiyor. Ya da açıklayamıyor. Ya da açıklama yapmak istemiyor. Bekleyip doğrusunu kendisinin bulmak zorundaymış CC.


Rüya dönüştürmek …


Bir rüyanın içinde bir başka rüyaya uyanmak… Bu ikinci rüya kapısına ulaşmış olmak demek. İstediğin kadar ya da gücünün yettiği kadar rüya görebilirsin ama denetim konusunda çalışmalı ve bildiğimiz dünyada uyanmamalıymışız.


Bu bir gereklilik değil seçenek. Yani; “Rüya bittiği zaman doğal olarak uyanırken bir başka rüyanın içinde uyandığını görmek”. Rüyada ki ayrıntıları kullanarak başka bir rüya başlatmak da bir sonuç.(Sayfa 50 CC’nin rüyası). Bu denetimin, günlük yaşantımızın herhangi bir olayı üzerindeki denetimimizden bir farkı yokmuş.


Bir rüyadan ötekine atlayarak geçen erke bedeniymiş. Yani rüya görücü birinci kapıyı geçerken zaten erke bedenine ulaşmış oluyormuş.


Büyücülerin ilminin en tehlikeli bölümü… “Karabasan”


Yaşam ve bilinçlilik, özellikle de erke maddesi olarak sadece organizmaların mülkiyetinde değildir. Büyücüler bu dünyada dolaşan iki tür bilinçli varlık görürler, organik ve organik olmayan varlıklar. Birbirleriyle kıyaslandıklarında ikisinin de hayal edilebilecek her açıdan evrenin erke lifleriyle kuşatılmış ışıltılı kütleler oldukları görülürmüş; Organik olmayan varlıklar uzun, mum biçiminde ve donuk; organik varlıklar ise yuvarlak ve çok daha parlak. Organik varlıkların yaşamı ve bilinçliliği kısa ömürlü, organik olmayan varlıkların yaşamları sonsuz uzunlukta, bilinçleri sınırsız dinginlikte ve derinmiş.


Organik olmayan varlıklar gerçek ve canlı ya da ölürler mi?


Büyücüler için yaşam sahibi olmak; bilince sahip olmak demekmiş. Yani; organik olsun, olmasın algı yetisine sahip olduğunu gösteren, bir bileşim noktasına ve onu çepeçevre saran parlak bir bilinçlilik halkasına sahip olmak… Algı büyücüler için canlı olmanın ön koşuluymuş. O varlıklar da doğal olarak algı yetilerini tıpkı bizim gibi yitirirlermiş fakat onların bilinçliliklerinin süresi akla durgunluk vericiymiş.


“Büyücüler, hiçbir şart altında zihnin sapkınlıklarıyla oynayıp onları gerçek sanmazlar”


Don Juan Matus


Organik olmayan varlıklarla etkileşim…


Büyücüler onlarla etkileşimde bulunma konusunda hiçbir sorun yaşamazlarmış. O varlıklar bizim tarafımızdan baştan çıkarılırlarmış. Bu konu mantığı tüketirmiş. Böyle zamanlarda yapılacak şey, yargıyı askıya almak ve işleri oluruna bırakmakmış. Zor olan onların algısının bizimkine oranla çok ağır olmasıymış. Sabırlı olup ortaya çıkmalarını beklemek uygun olurmuş. Ortaya çıkmaları bizim ortaya çıkmamız gibi değilmiş, kendilerini tanıtma yolu çok özelmiş.


Bazen günlük yaşamda, tam önümüzde kendilerini cisimlendiriverirlermiş. Çoğu zaman bedensel bir sarsıntı, iliklerden gelen bir ürperti onların varlıklarına işaret edermiş.


Rüya da tam tersiymiş. Daha işin başlarındayken onlarla hiç deneyimimiz bulunmadığı için bizi ölçüsüz bir dehşete uğratabilirlermiş. Korku kanalı ile bizi gündelik dünyamıza kadar izleyebilirler; bunun da bizim için feci sonuçları olabilirmiş. Korku yoluyla yaşamımıza yerleşir ve insanı kolaylıkla çığrından çıkarabilirlermiş.


Büyücüler bu varlıklarla nasıl başa çıkar?


Onların arasına karışırlar. Onları dostlara dönüştürürler. Birlikler kurarlar, olağanüstü arkadaşlıklar yaratırlar. Algının başrol oynadığı, engin girişimlermiş bunlar.


Organik olmayan varlıklarla iken, işin sırrı onlardan korkmamakmış ve bu en baştan başarılmalıymış.


Büyücüler onları nasıl baştan çıkarır? Bir yöntemleri var mıdır?


Gece yarısı yol ortasında durup titreyen bir sesle onları çağırmak bir yöntem değilmiş. Onları rüyalarında kandırırlarmış. Rüya görme edimiyle bu varlıkları kendileri ile iletişim kurmaya zorlarlarmış. CC. İki kapının içinden geçerek onlara davetini bildirmiş olmuş ve yaşadığı korku sarsıntıları, organik olmayan varlıkların gönderdiği erke sarsıntıları olabilirmiş.


CC. şimdi ne yapmalı?


Onlardan işaret beklemeliymiş. Beklentilerini tartmalıymış. Yani uygulamalarına bu varlıklara ulaşma niyetini de ekleyerek bir erk ve güven duygusu göndermeliymiş. Korku ve maraz duygularından kesinlikle kaçınmalıymış. Kendileri epeyce maraziymişler zaten.


Onlara göndereceği niyet; Erk ve teslimiyet duygusu içermeliymiş. ‘Senden korkmuyorum. Beni görmeye gel. Eğer gelirsen sana kapım açık. Gelmek istemezsen, yokluğunu hissedeceğim’ şeklindeki bir mesajdan meraklanırlar ve kesinlikle gelirlermiş.


CC.: Niye gelip beni bulmalılar ya da benim niye onları aramam gerekiyor?


Rüya görücüler, hoşlarına gitse de gitmese de rüyalarında başka varlıklarla ilişki kurma yolarını ararlar. Organik olmayan varlıklar bizim için yeni bir şeydir. Ve bizim türümüzden birinin onların aleminin sınırlarını geçmesi de onlar için yeni bir şeydir.


Organik olmayan varlıklar mükemmel bilinçlilikleri ile rüya görücüler üzerinde çok büyük bir çekim oluşturur ve onları sözcüklerle tanımlanamayacak dünyalara kolayca aktarabilirlermiş. Eski çağ büyücüleri kullanırmış onları ve onlara dost adını da onlar vermiş. Birleşim noktasını yumurtanın sınırları dışına çıkarıp insansız evrene girmeyi dostları öğretmiş onlara.


Böyle bir dostluk nelerden oluşur?


Karşılıklı erke değişiminden oluşur. Organik olmayan varlıklar yüksek bilinçlilik, büyücüler de arttırılmış bilinçlilik ve yüksek erke gereksinimlerini sağlarlar. Olumlu sonuç, denk bir değişimdir. Eksikli kalan taraf bağımlı olur.


Sayfa 57—CC’nin rüya deneyimi


Tehlikeli bir ara yola takılmış olma durumu… Bu varlıkları kovalamak doğru değil, ama kalmalarına izin vermek de yanlışmış. Onların bulunması rüya görme için bir engelmiş.


Bu durumda DJ’nin önerisi; “Gündelik yaşamda karşılarına çıkıp onlara; daha fazla rüya görme erkin olduğunda gelmelerini söyle”


Sayfa 60-61 CC’nin Gündelik yaşamın Organik olmayan varlıkların karşısına çıkma deneyimi ve elektriklenmiş su fıskiyeleri


Organik olmayan varlıklar arasında


Sudan olanlar, aşırılığa düşkünmüşler. Sevecen öykünmeye yatkın ya da belki duygulu oldukları söylenirmiş.


Ateşten olanlar bunların tersiymiş. Ciddi, öbürlerinden daha denetimli ama aynı zamanda daha azametli oldukları düşünülürmüş.


DJ’nin CC’ye önerisi; Bütünlüğünü koruyabilmen için rüyalarında ve gündelik yaşamındaki korkunun hakkından gelmelisin. Erkesini boşaltıp tekrar yüklediğin varlığın heyecandan tepesi uçtu. Sana varlığı bırakman için bağırdığımda beni işitmedin bile. Daha fazlası için sana yine gelecek.


Bütün olasılıklar konusunda beni neden aydınlatmadın?


Bütün olasılıkları bilmiyordum, Organik olmayan varlıklarla ilgili meselelerde benim esamim okunmaz. Ben büyücülerinin ilminin o bölümünden vazgeçtim, çünkü çok sıkıcı ve kaprisli bir iş. Hiçbir varlığa borçlu kalmak istemem; organik olsun, olmasın.Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön