Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

bir erk yolculugu


Bu bölümde CC, DJ ile tanışmadan hemen önceki süreçleri anlatmaktadır. Başarılı bir antropolog öğrencisi iken, profesyonel bir antropolog olma yolunda ki ilk projesi, Amerika”nın güneybatısındaki Kızılderililerin sağaltıcı bitkileri kullanımına ait veriler toplamaktır. Projesi için öneriler almak istediği birkaç antropoloji profesörü, bu çalışmanın gereksiz olduğunu ve saha çalışmaları yerine, üniversitede daha bilimsel çalışmalar yapması gerektiğini söylerler.Tam da CC ikna olma noktasına geldiğinde, Arizona ve New Mexico’yu boydan boya geçip, kendisine daha önce aynı bölgedeki çalışmalarında antropolojik bilgiler veren kişileri ziyaret etmek istediğini söyleyen bir arkadaşının, ısrarlı bir biçimde kendisine eşlik etmesi teklifini kabul eder.


Tüm seyahat boyunca , profesyonel bir antropolog olan ve gayet ölçülü ve bilimsel bir bakış açısına sahip olduğunu bildiği arkadaşı, ilginç olaylar anlatır CC ye.Bu olaylar, önceki yıllarda, bu bölgeye yaptığı ziyaretler ve tanıdığı kişilerle ilgilidir.Şamanların kendilerini farklı varlıklara dönüştürmelerinden tutun, ırmak adam örneği, buluta dönüşen şaman gibi örnekler CC ye inanılmaz gelmektedir.Ancak arkadaşının tüm bunlardan çok etkilendiği açıktır.


Gezinin sonunda, dönüş için geldikleri otobüs terminalinde, yaşlı bir Kızılderili görürler.CC nin arkadaşı, bu kişinin , buluta dönüşebilen şamanın arkadaşı yada öğretmeni olabileceğini söyler.Uzun yıllar önce ikisini birlikte birçok kez uzaktan görmüştür.


CC birden bire yerinden kalkar ve yaşlı adamın yanına gider. Sağaltıcı bitkilerle ilgili çok şey bildiğini,onun bir şaman olduğunu anladığını ve karşılıklı öykülerini paylaşmalarının ikisininde faydasına olacağına dair bir konuşma yapar.


Yaşlı adam başını kaldırır ve “ben Juan Matus” der. CC nin bir şey söylemesine fırsat vermeden, durağa yanaşan otobüse bakıp, bunun kendi otobüsü olduğunu, isterse kendisini arayabileceğini , böylelikle daha rahat sohbet edebileceklerini söyler ve yaşından beklenmeyecek bir çeviklikle gelen otobüse biner.


CC geri dönüp olanları arkadaşına anlattığında hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Kendisi dahil hiç kimseyle konuşmayan bu aksi ihtiyarın nasıl olupta CC yi davet ettiğini aklı almamaktadır.Onunla tek bir kez konuşmaya çalıştığını söyler. Aldığı tek yanıt; ağzını açmaması ve enerjisini boşa harcamaması gerektiği, çünkü ona ihtiyacı olacağı şeklindedir.


CC , bu yaşlı kızılderiliyle ilgili daha fazla bilgi almak ve yaşadığı yeri öğrenmek için, Arizonaya geri döner. Öğrendiği şey; Meksika’da Sonora ‘da yaşadığı ve gençliğinde insanlara korkutucu büyüler yapan bir büyücü olmasına rağmen, yaşlanınca bir münzeviye dönüştüğüdür.


Sonora o an CC ye fazla uzak gelmiştir. Ayrıca , saha çalışması fikri artık ona da çok uzaktır ve kentsel antropoloji çalışması için Los Angeles’a dönmeye karar verir.


Yola çıktığında, olağandışı bir duyguya kapılır CC. Yaşlı adam ve o bölgedeki çalışmasının tümüyle üstesinden gelmiş gibi hissetmesine rağmen, garip bir nostaljiye kapılmıştır. Daha önce yaşamadığı bu duygunun yeniliği onu derinden etkiler.Bir huzursuzluk ve hasret karışımıdır bu duygu.Muazzam önemli bir şeyi özlüyor gibidir.Los Angeles’a yaklaştıkça, geride bıraktığı şeylerle arasındaki mesafenin artmasıyla birlikte , üzerinde etkili olan şeyinde hafiflediğini fark eder.Ama bu hafifleme, nedensiz özlemini arttırmıştır yalnızca..Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön