Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

organik olmayan farkindalik


CC,DJ ile olan bu görüşmesinde ; “dünyasal, yetersiz algısının yansıması ile yüzleşti” Bu yetersizliğini de yaparken ,bulundukları mekanı örnek vererek yapar.Büyük bir arazi içindeki salaş kulübe..Bu onu incitse de kabullenir.


İlerleyen zamanda Don Juan’ın Orta Meksika da daha konforlu bir evi olduğunu görür.O salaş kulübe de kalmasının sebebi Carlos Castaneda’nın farkındalığına(görmedeki algısına,nagualine ) katkı sağlaması için olduğunu anlar.


Sonora’daki salaş kulübe ile Orta Meksika’da ki evi arasındaki mesafeyi nasıl bu kadar kısa zamanda kat ettiğini de merak eder.Çünkü en kısa yolculuk uçak ile yapılan olmalıydı..


Don Juan’ın cevabı onu daha da şaşırtır.Çünkü doğrudan doğruya beklemekte olduğu kulübeye uçtuğunu anlatır.Carlos Castaneda bütün bunları anlamaya çalıştıkça çıkmaza girmiş gibiydi.Düşünceleri, yaşananları (pratiği dünyasal algısı ile) açıklayamıyordu..Nesnel ve öznel düşüncesinin yetersizliği ile yüzleşiyordu.. Ya DJ’nin söyledikleri doğruysa? CC düşünceleri ve eylemleri arasında bir köprü kurmaya çalışırken umutsuzca yolunu kaybetti.


Don Juan onunla bir şeyler paylaşacağı bir an ,Carlos Castaneda’nın onu daha iyi algılayabilmesi için,rahat bir ortam,uyanık ve dikkatli biçimde dinleyebilmesi için sürekli bir şeyler yemeye ihtiyacı olduğunu ve yediklerini özenle ve ağır ağır yemesi gerektiğini nasihat eder.(sohbetin ilerleyen anlarında bu nasihatinde haklı olduğunu da görür.)


Carlos Castenada’ya farkındalığın karanlık denizi(algının en üst düzeyi,noktası,nagual de diyebiliriz) diye adlandırdıkları sürekli bir güçten bahseder..Eski çağ Meksika’sı büyücülerinin,algılama erklerinin doruğundayken bunu fark ettiklerini anlatır.


Farkındalığın karanlık denizinde, evrende sadece organizması olan varlıkların dışında organizması olmayan varlıkları da algıladılar


CC’nın aklı iyice karışır..çünkü ilk defa böyle bir konuyu tartışıyorlardı..Eski şamanların evrendeki her şeyin ikiz güçlerden oluştuğunu fark ettiklerini anlatır.Hem birbirlerine zıt hem de birbirlerini tamamlayıcı unsurlardan oluşan güçlerdi bunlar..zıddı ve tamamlayanı olan güçlere organik olmayan varlıklar deniyordu..ikiz güçler , aslı ile iç içe olan güçler..ve evren Organik olan ve organik olmayan farkındalık dünyaları ile doludur..


Eski çağ şamanları her şeyi algılarının en üst düzeyde olduğu hali ile düşünüyor ve görüyorlardı.bu yüzdendir ki ,Carlos Castenada’dan farklı olarak zamanı ve mekanı ayrı tutmadan gördüler,kabullendiler..


Organik ve organik olmayan varlıların farkındalık ölçüleri arasındaki ayrım,birbirlerine en ufak bir müdahalede bulunmadan bir arada olamalarına olanak verecek derecede büyük olduğu fikrine vardılar..


Don Juan ,Carlos Castenada’nın, zaman ve mekan açısından nesnelerle yüzyüze gelmesindeki güçlüğün sebebini algısındaki zayıflıktan yetersizlikten kaynaklandığını belirtir.Ne zaman ki bu varlıklar,ancak onun sınırlı algı düzeyine girdikleri vakit ona kendilerini fark ettirebildiklerini belirtir. Oysa ki büyücülerin algı düzeyi(görmek) daha yüksek-geniş olduğu için dışarıya ait bir şeyin(varlığın da) de farkına varabildiklerini anlatır. Sıradan insanlar bu varlıkları farkına varmadan algılıyabilir, ama büyücüler istençli olarak bunları algılar.


Organik olmayan varlıkların canlı mı cansız mı olduğunu sorar CC.Eğer varlığın canlılığını;fark edilmesi,yoğunlukla,keskinlikle,o farkındalığın süresi ile ölçülebilmesi ise senden de benden de daha canlılar diye cevaplar..


Bu varlıkların ölümlü olup olmadığı sorusu takılır aklına,eğer ölüm farkındalığın sona ermesi ise evet bizlerin ölümü ile,organik olmayan varlıkların sona ermesi ile ortak özellik gösterir.Fakat ,yaşam deneyimleri ile yüklü bireysel farkındalıkları ,sınırlarını yıkar ve enerji halinde farkındalığın karanlık denizine dağılır, der..


Ölüm içinde gizli bir madde gibi duran seçenek ise büyücüler için,ölümün birleştirici bir etmen olduğudur.Bunu da sadece büyücüler fark eder.Büyücü için ölüm, bedenindeki ayrı ayrı duyusal durumların hakimiyetine son verir.Bu yüzdendir ki ,işlevselliğini yitiren diğer kısımların ise bedeni kaosa sürüklemeye sebep olduğunu anlatır.Yediği ıvır zıvırların midenin duygu durumunu etkileyecek ve midenin bu hali de vücudunun diğer yerlerini etkileyeceği gibi..


CC bu durumda ;Büyücülerin öldükten sonra da farkındalıklarını devam ettirip ettirmediklerini sorar? Carlos Castenda’nın ölümü yorumlaması ile Don juan’ın bir büyücünün ölümünü yorumlaması arasında çok belirgin fark ortaya çıkar.Çünkü bir büyücü için ölüm,bütün enerjilerinin birleştiği,cesedin ve çürümenin olmadığı, bedenleri bütünlüklerini koruyarak enerjiye dönüşen bir hal olarak betimler,ayrı parçalardan oluşmayan farkındalığa sahip bir enerjidir..Organizmanın kurmuş olduğu ve ölüm tarafından yıkılan sınırlar,büyücülerde işlevsel kalan,gözle görülemeyen hal almış enerji durumu..CC için ise ölüm çürümeye yüz tutacak olan bir cesetten ibarettir.(burada yine cc’nın algısındaki zayıflıktan bahsedilir.)


Bu açıklaması ile Don Juan , Carlos Castendanın aklında cennet-cehheneme giden ruh mu sorusunun belirdiğini hisseder.Bunun ruh değil,büyücülerin ölümün saklı seçeneğini kullanarak organik olmayan varlıklara dönüşmesidir .Bu durumda algılamaları en üst seviyededir ve sonsuzluk onların eylem alemi olur..


Böyle bir durumda onların ölümsüz varlıklara mı dönüştüğü sorusunu sorar?


Farkındalıkları son bulacak,organik olmayan varlıkların farkındalığı gibi..ama kendisinin de bu konuda ilk elden aldığı bir bilgisi olmadığını belirti.Fakat eski çağ büyücülerinin ,organik olmayan varlıkların farkındalığının, yeryüzü canlı kaldığı sürece devam edeceğine inandıklarını belirti.(yazının ilk başında dediği gibi,ikiz güç olarak görmeleri ile..)


Bir sonraki ziyaretinde, hortlakların ve hayaletlerin var olması gerçekten mümkün mü diye sorar?(bana göre ;bu soruyu da, bir önceki görüşmelerinden etkilenerek düşünür,organik olan-organik olmayan varlıklar…)Don Juan’a göre bu tür varlıkların, bir tür farkındalığı olan enerji kümeleri olduğu ve büyücülerin onlara enerji yayıcı biçimlenmeler adını verdiğini söyler ya da hiç enerji yaymazlar fakat farkındalığı güçlü olan kişilerin düşsel yaratılarıdır der..


14 yaşında iken halasının evinde yaşadığı bir anısını anlatır..tarihi özellikteki evi olan halasının evinde geceleri odasına yakın mesafedeki koridordan ayak sesleri duyduğunu fakat,bu ayak seslerinin önce halasının kahyasına ait olduğunu düşündüğünü fakat kahyaya sorduğunda da adamın böyle bir şey yapmadığını öğrenir..


Bunu Don Juan’a anlatır ve Don Juan da bu ayak seslerinin halasına ait olduğundan emin olduğunu söyler. Halasının,kendisinin de denetleyemediği farkındalığının bir yönü...ya da organik olmayan farkındalığın da eseri olabilirdi.


Don Juan ,ikiz dünyamızı oluşturan bu organik varlıkların kendi silsilelerini oluşturan büyücüleri tarafından akrabalarımız sayıldığını söyler.Haddini aşan ,zoraki taleplere maruz kalabileceğimiz için onlarla yakın ilişkilerin gereksiz olduğunu düşünüyorlar.Organik olmayan bu varlıkların bizimle sürekli iletişimde bulunmalarına rağmen; biz onlarla ilgili her şeyi bilinçli farkındalık düzeyinde olmadığı için,bilinçaltı düzeyde biliyoruz fakat onlar bizimle ilgili her şeyi istemli ve bilinçli bir şekilde biliyorlar.


Don Juan ; bu iki enerjinin,gücün bir araya gelememesinin sebebini,iki tarafın da ben merkezci güçler olması ile açıklar..


Don Juan’a göre;Eski Çağ Meksika’sı büyücülerinin organik olmayan varlıklarla ilgili yaptığı tespite göre;öncüler ya da kaşifler idi.Bunlar evrenin derinliklerinden gelen,insanların farkındalığına göre daha güçlü farkındalıkları olan Organik olmayan varlıklardı.. Bunlar insanlarla iletişim kurabiliyor ve onlarla ortak yaşam ilişkisi kurabiliyorlardı..


O dönem şamanlarının bu tür organik olmayan varlıklarla ilgili en önemli yanlışlarının ,bu insani olmayan enerjiye, insani özellikler yüklemek ve onları kullanabileceklerine inanmaları ve onları yardımcı saymaları olduğunu söyler.(saf enerji olduklarından herhangi bir çabalamaya dayanabilecek erkleri bulunmadığı gerçeğini idrak edemeyerek onlara bel bağlamışlardı ???????)


Don Juan organik olmayan varlıklarla ilgili her şeyi anlattığını söyler. Bunları anlamanın en iyi yolunun da doğrudan deneyim olduğunu söyler.


Korkar ve korkusunu çok güzel tasvir eder..Neyi yapmamı istediğini sormadım.Derin Bir korku göbek bölgemde volkanik patlamalar gibi sinir spazmları yarattı ve bunlar ayaklarımın ucuna kadar genişleyip oradan gövdemin üst kısmına uzanarak vücudumu sarsmaya başladı.. Carlos Castenada anlamıştır.


Bugün organik olmayan canlıları aramaya gideceğiz der,Don Juan..


Onu yatağına oturtur ve içsel sessizliğine ulaşmasına destek olan pozisyonunu alır..itiraz etmez,bu yüzden içsel sessizliğine kolay geçiş yapar..Bir süre sonra ,Don Juan ve kendisini ,çok bildiği ezberlediği Sonora çölünde yürürken bulur..Don Juan üzerinde yürüdükleri kurumuş nehir yatağının niyet ettikleri iş için uygun bir yer olduğunu söyler ve küçük bir kaya parçasına oturmasını söyleyerek uzaklaşır.Biraz uzaktaki kaya parçasına da kendisi oturur.CC orada neden bulunduğunu ve ne yapması gerektiğini biliyordu..


Bir an sonra kendini Sonora çölünde DJ iel birlikte yürürken bulur ve içinde bulunduğu durumu tanımlıyamadığını anlar.


Bir süre sonra çevredeki tek tük çalıların arasından yürüyen adamların ayak seslerini duyar. İki adamın yaklaştığını görür.Adamlar gelip onun karşısına oturur.Bölgenin insanlarına benzetir,o yörede oturan Yaqui kızılderilileri olmalı diye düşünür.Biri kayıtsız bir ifade ile hatırını sorar.Ona gülümsemek,gülmek ister,zıplamak ister(aradığını bulduğunu anlar…??) Ama hiçbir tepkisini gösteremez.Ona iyi olduğunu söyler.Sonra kim olduklarını sorar.Onları tanımadığını ama kendilerine olağanüstü bir yakınlık hissettiğini söyler.Adamlardan biri,onun dostu olduğunu söyler.


Adamların hatlarını ezberlemeye çalışır fakat onların değişmeye başladığını görür(Kendilerini


benim bakışımdaki ruh haline göre biçimlendirir gibiydiler.)Hatları tamamen silinene kadar bakar ve sonunda karşısında titreşen, sınırları olmayan, iki ışıltı baloncuğu kalır. Kendilerini içlerinden yapışık tutuyor gibiydiler. Arada düzleşip genişliyorlardı.Ardından tekrar insan boyunda dikey bir görünüm alıyorlardı.(Burada CC’nın algısı,bilişselliği şekil veriyor bu enerjilere..??)


Aniden Don Juan’ın elini kolunda hisseder, gitme vaktinin geldiğini anlar.Kendine geldiğinde ise Don Juan’ın Orta Meksika’daki evinde bulur kendini.Şaşkınlığı bir kat daha artar.


Don Juan ;Bugün organik olmayan farkındalığı buldun ve onu gerçekte olduğu gibi gördün.Enerji her şeyin daha aza indirgenemeyecek tortusudur.Bizim açımızdan ,enerjiyi doğrudan görmek bir insanoğlu için varılabilecek son noktadır.Belki onun ötesinde başka şeyler de vardır,ama bize açık değildir.Onun açıklamasına göre,bugün başardığım şey;organik olmayan varlıkların insani nitelikler taşıyan özelliklerini esas özlerine dönüştürmekti(onları asıl halleri ile,enerji hali ile görebilmek).kendinin farkında olan ve insani olmayan enerjiye..


Olanaklarımızı (kast edilen algımızı) kısıtlayan şey; bir yorumlama sistemi olan bilişselliğimizdir. Bize olasılıklarımızın parametrelerinin(algımızdaki sınırlarımızın ??????) neler olduğunu söyleyen yorumlama sistemimizdir.Bu yorumlama sistemimizi ömrümüz boyunca kullandığımız için onun hükümlerine hiçbir zaman karşı çıkmaya cesaret edemiyoruz.


Organik olmayan varlıktaki saf enerji bizi zorlar ve biz bu zorlamayı içimizden geldiği gibi,ruhsal durumumuza uygun biçimde yorumlarız.Bir büyücü için alınacak en sağduyulu tavır,o varlıkları soyut bir düzeye indirgemektir.Büyücüler ne kadar az yorum yaparsa o kadar iyi olurlar.Bundan sonra ,böyle garip bir hayalet ile karşılaştığında,olduğun yerde dur ve istifini bozmadan gözlerini ona dik.Eğer organik olmayan valıksa,yorumun kuru yapraklar gibi dökülüp dağılacaktır(??????)Hiç bir şey olmazsa, o zaman hepsi sadece zihninin basit bir sapkınlığıdır,ki o zihin de zaten senin değildir.(?????)Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön