Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

temel samanizm ve gunluk yasam


Aki - Posted on 04 Mayıs 2011


TEMEL ŞAMANİZM VE GÜNLÜK YAŞAM (1)

Susan Mokelke, J.D.


(Michael Harner'in kurduğu Şaman Çalışmaları Vakfı yöneticisi olan ve Vakfın sayfasında yayınlanan bir makaledir.)


Sıklıkla temel Şamanizmin ne olduğu ve günlük yaşamda nasıl kullanılabileceği konusunda sorularla karşılaşıyordum. Bu makale, Michael Harner'in meydana çıkardığı, araştırdığı ve geliştirdiği çalışmalar ile Vakfın web sitesindeki örnek kaynaklara göre konunun tanıtımına yöneliktir. Onun klasik kitabı, "Şamanın Yolu" çağdaş Şamanizmin en önemli yazısı olarak kalmıştır. - Susan Mokelke -


Şamanizm dünyanın en eski spiritüel deneyimi olduğu göz önüne alınmalıdır. Kadim atalarımız onbinlerce yıldır bilgelik ve gücün kaynağına erişmek için Şaman yöntemlerini kullanmaktadırlar, bunu yalnız kendileri için değil aynı zamanda topluluklarındaki insanlara şifa, bilgi ve pratik bilgelik verebilmek için de yapmışlardır. "Şaman" kelimesi Sibirya kabile dünyasından gelmekte ve farklı bir bilinç durumundaki bir kişinin bedenini terk ederek başka diyarlara seyahat etmesini ve ruhlarla ilişki kurmasını belirtmek için kullanılmaktadır.

Batılılar için Şaman gelenek ve uygulamaları asırlar öncesinden dini ve politik baskılar nedenleriyle kaybolmuşmuştur. Çoğu çağdaş toplumlarda spiritüel boyutlarla ilgilenenlere genellikle ve en iyimser halde saf, kötümser halde ise hayalperest denmektedir. Yerli Şaman uygulamaları yalnızca Güney Amerika'daki Amazon veya sert kutup iklimi hüküm süren Sibirya'da gibi uzak veya ormanlık alanlarda hayatta kalabilmişlerdir, buralarda dahi dışarıdan gelenlerle ilişkiye geçildiğinde bunların birçoğu yok olmuştur. Neyse ki ellilerin başında, antropolog Michael Harner batıdaki Şamanizm için farklı bir yol (2) izledi,ve öncü araştırma ve geliştirme çalışmaları onu "Temel Şamanizm"e doğru götürdü.


Temel Şamanizm evrensel, yada neredeyse evrensel bir oluşumdur, Şamanizmin genel ilkeleri ve uygulamaları herhangi bir kültürel grup veya bakış açısına bağlı değildir. Temel Şamanizm eğitimi özellikle modern topluma uygundur ve klasik Şamanizm'de olduğu gibi sanrılandırıcı madde kullanmadan, örneğin sürekli davul eşliğinde öğrencilere farkındalığı değiştirme eğitim tekniklerini kapsamaktadır, bu yolla öğrenciler kendi gizli kalmış ruhsallıklarının farkına varmakta, yaşamlarını değiştirmekte ve başkalarına nasıl yardım edebileceklerini öğrenmekteler.(3) 1979 yılında Sandra ve Michael Harner seksenlerin ortasında Şaman Çalışmaları Vakfına dönüşen ve bunun öncüsü olan Şaman Çalışmaları Merkezini kurdular, (4) Vakfın ideali, Şaman Bilgeliğini gezegenimiz ve sakinlerinin mutluluk ve refahı için, korumak, incelemek ve öğretmektir. O zamandan beri, Vakfın vasıtası ile birkaç bin öğrenci hafta sonu ve uzun süreli programlar ile hem kendi kişisel kullanımları hem de bulundukları toplumlarında şifa (4a) dağıtabilmeleri için eğitildi ve uygulamalarda bulundular. Ben de Şaman eğitimini Vakıftan aldım ve yaşamım değişti.


Temel Şamanizm eğitimi, başka bir farkındalık durumunda bilinmeyen dünyalara yapılan yolculuk olan,"Şaman Yolculuğu"nu (5), ve Rehber ruhlarla doğrudan bağlantı sağlamak olan "Şaman farkındalık durumu"nu (6) öğrenmeyi kapsamaktadır. (7) Ritmik vurmalı sesleri kullanarak, ki bunlar umumiyetle davul ve çıngıraktır, çoğu öğrenci, şaşırtıcı kısa bir sürede bu bilinmez dünyalara ulaşabilmektedir. Bundan sonra, olaylar gerçekten oluşmaya başlamaktadır. İnsanlar tüm yerleşik kıtalarda ve çok farklı kültürlerde (bu insanların saf veya cahil olduğundan değil bu yöntemlerin işe yaradığından) binlerce yıldır sağlık ve diğer sorunları çözmek için Şaman yöntemlerini kullanmaktadırlar. Şaman farkındalık durumu, bizim biyolojik (8) ve ruhsal tasarımımızın bir parçası olduğu Vakıfta deneyimlenmiştir; bu nedenle, bir hafta sonu seminerinden sonra dahi başarılı yolculuk ve bilinmeyen dünyalara ulaşma yeteneği insanlarda oldukça yaygındır. (9)

Basit Şaman yöntemlerini öğrenmek göreli olarak kolay olmasına rağmen Şamanizmin etkili uygulamalarının disipline ve çalışmaya ihtiyaç vardır. Şaman şifacının "her iki gerçeklikte usta", ihtiyaç durumunda başka farkındalığa, ruhlara yolculuğa, ve alınan bilgi ile dolu olarak tekrar sıradan farkındalığa dönmeye niyeti olması gerekmektedir. (10)


Gerçi eğitim, metodoloji için yapı ve açıklama temin edebiliyor, ancak hiç bir düzeydeki eğitim tek başına bireyi Şaman yapmaz. Gerçek Şaman gücü Rehber ruhlardan gelir. Eğer bu ruhlarla güçlü bağınız varsa, o zaman size diğerlerine yardım etmeye, ağrı ve ıstırapları dindirme gücü verebilirler.

"Birinin Şaman olduğunu nasıl anlarsınız?" diye soruyor Michael Harner. "Basit. Diğer dünyalara yolculuk yapabiliyor mu? ve mucizeler gerçekleştirebiliyor mu?" (11) Biri şifa mucizeleri yapmaya başladığında, yani sürekli olarak iyi neticeler aldığında, bu kişi toplumunda Şaman olarak isimlendirilebilir. Vakfın birbiri üzerine inşa edilen eğitim programları, bir öğrenciye kademeli olarak ileri Şaman şifa yöntem ve çalışmaları öğretilir. Eğitimler Şaman şifa gücünün ahlaki olarak iyileştirme için kullanılması gerektiğini vurgular. (11a) Üç yıllık, en ileri derece eğitim programında, 12 öğrenci bir dizi ileri derece Şaman inisiyasyonuna katlanırlar, kendi Rehber ruhları ile nasıl daha derin bağlantı sağlayacaklarını öğrenirler, bu güç ve bilgelik kazandırır. Çoğu kişi eğitimde oluşturulan bu ruhsal ortaklıktan sonsuza kadar değişti. Şamanizmi uygulayan biri günlük yaşamda ne yapar? Birincisi, çoğu Şaman şifacısı olur, fiziksel, duygusal ve ruhsal hastalıkları olan bireyleri şifalandırmak için çalışırlar. (13) Diğerleri Şaman yöntemlerini kullanarak, şiddet, savaş veya çevre kirliliğini Rehber ruhlarının gücü ile toplumlarından def ederler. Bazıları Şaman yöntemlerini kendi hayatlarını iyileştirmek, daha huzurlu olmak, sorunlu ilişkilerini veya geçmiş ıstırapları çözmek, özgürleşmek, yaratılıklarını ve mutluluklarını artırmak gibi daha kişisel bir yolla kullanırlar.

Temel Şamanizmin güzel tarafı ihtiyaç duyulduğunda neredeyse her şey için kullanılabilmesidir. Ne özel düzenleme ve aletlere ne de belirli ayinlere ihtiyaç vardır. (14) Önemli olan Rehber ruhlarla bağlantı kurmaktır, ve bunu deneyimleyen biri bilir ki yardımsever ruhlarla ortaklığa girmek şifa niyeti ile girilen bir durumdur ki zaten kutsal olan da budur. Hırs dışında, saf bir duygu ile acı ve ıstıraplar için -kutsal niyet- hareket eden bir kişi tarafından yardım talep edilen ruhlardan şaşırtıcı bir güç ve şifa akar.


Michael Harnet sıklıkla Şamanizmde guruların olmadığını söylüyor ve kararlılıkla bu rolü oynamayı reddediyor. Gerçek öğretmenler Rehber ruhlardır. (15) Şamanın yolu bize her birimizin Rehber ruhlarla (seven, bilge ve aşkın ruhsal varlıklar) özerk bir ilişkisinin var olduğunu öğretiyor. Kendimiz için, inanç meselesi olmayan, fakat doğrudan deneyime bağlı cevaplar bulabiliriz. Biz oradaydık, bu varlıklarla karşılaştık, onlar istediğimizde bize ve diğerlerine yardım etmişlerdir.


Buna inanmıyor veya hayal etmiyoruz, biliyoruz çünkü deneyimledik. (15) Bir keresinde Carl Jung tanrıya olan inancı sorulduğunda "Biliyorum. İnanmaya ihtiyacım yok. Biliyorum." dedi. (16) Aynısı Şamanın yolundaki Rehber ruhlar için de söylenebilir.

Ruhlar diyarını ziyaret etmek ve ışıklı varlıklarla doğrudan ilişki kurmak seni değiştirir. Bakış açın genişler ve derinleşir. Kalbin açılır ve daha merhametli olursun, ve hastalıkları şifalandırmak için kendi yolunu çizersin. Yaşamın ve ölümün çemberini farklı olarak algılamaya başlarsın - korku ve belirsizlik büyük resmin anlaşılması ve oradaki yerini anlaman ile yer değiştirir. Şefkatli ruhların diyarları zamanın dışındadır, tamamen karşı olmanın ilerisindedir. Burada olduğunda ve ruhlarla çalışırken, sen de bu bütünlüğe katılırsın, bu mistiklerin coşku birliği olarak tanımladıkları durumdur. Biliyorsun, asırlar boyunca, Şamanlar her şeyin tek, bütün, tam, canlı olduğunu biliyorlar, ve sen sonsuza kadar bu bilgiyi kalbinde taşıyorsun.


NOTLAR

(1) - Şamanizmin dönüşü ve Batıda Şaman yolculuğunun öncüsü olan Dr. Michael Harner 'in çalışmaları olmadan bu makalenin yazılması mümkün olmazdı. O, onlarca deneysel çalışma ile araştırdı, ortaya çıkardı ve temel Şamanizmi geliştirdi. Onun ilgisi, idraki, ve uygulama dehası olmadan, ruhlar diyarının güç ve güzelliği bilmem mümkün olmayacaktı, onun bilgeliğine, ince zekasına ve öğretmenliğine minnettarım.

(2) - Michael Harner için : http://www.shamanism.org/fssinfo/harnerbio.html

(3) - Temel Şamanizm ve Şaman Çalışmaları Vakfı'nın seminer ve eğitim programları için : http://www.shamanism.org/workshops/index.php

(4) - Şaman Çalışmaları Vakfı (www.shamanism.org) kar amacı gütmeyen kamusal yardım ve eğitim organizasyonudur. Vakfın ideali, Şaman Bilgeliğini gezegenimiz ve sakinlerinin mutluluk ve refahı için, korumak, incelemek ve öğretmektir. Vakıf, temel Şamanizm eğitimi vermeye ilave olarak, Şamanizmin Yaşayan Hazineleri programı kapsamında yerli Şamanların bilgisini korumaya ve 60'tan fazla Amerikan Yerli Kabilesi mensuplarına bunun öğrenimini sağlamaya çalışmaktadır. Vakıf aynı zamanda dünyanın başka bir yerinde olmayan Şaman Bilgeliği belge arşivini muhafaza etmektedir, Şaman Bilgeliği Saklama programı, binlerce çağdaş Batılının şaman yolculuğunu ve 400'den fazla yerli Şaman kültürünün, kitap, makale ve ses ile görüntü kaydını kapsamaktadır. Vakıf çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için : http://www.shamanism.org/fssinfo/fsswork.html

(4a) - M. Harner ve S. Harner "Hastalıkların Şaman Tedavisi Temel Uygulamaları" Şamanizm Dergisi Vol.13, Nos. 1 & 2 (Sonbahar/Kış 2000) : 19 - 30.

(5) - Şaman yolculuğuna girişmek bireyin isteği ile bir diğer farkındalık durumuna girmektir "bilgi, güç ve diğer bireylere yardım etmek için genelde bilinmeyen bir gerçeklikle ilişki kurmak ve yararlanmaktır". Michael Harner, Şamanın Yolu kitabından.

(6) - Şamanın ruhlar diyarına ulaşmak için girmesi gerektiği "Şaman farkındalık Durumu", günlük gerçekliğin "sıradan farkındalık durumundan" ayrılır. Michael Harner, Şamanın Yolu kitabından.

(7) - Şamalar her yerde, insan, hayvan, bitki ve diğer formlarda görünen varlıklar olan ruhlarla çalışırlar, Bu ruhlar Şaman farkındalık durumunda olunduğunda ulaşılan gizli gerçekliklerde bulunur. Bunlar birçok isimle bilinirler, Muhafız ruhlar, Erk hayvanları, Koruyucu ruhlar, Rehber ruhlar, ve totemler gibi. Şaman gücünün ve bilgeliğinin temel kaynaklarıdır. Michael Harner, Şamanın Yolu kitabından.

(8) - Saniyede 3 - 7 (4 - 8 Hertz) vuruşluk, davul gibi, ritmik temponun 15 dakika dinlenilmesi insan beynini theta dalga boyuna götürüyor veya senkronize ediyor. Theta dalga boyunda insanlar, zaman hissi kaybını, törensel veya ayinsel kapsamlı görüleri, insan, hayvan ve yerler ile ilgili canlı hayalleri, sesleri, ve uçma hissi gibi başka bir farkındalık durumları ile beden dışı deneyimler yaşamaktalar. M. Maxfield, "Davulun Seyahati" kitabından.

(9) - Temel seminer, Şamanın Yolu, Şaman Yolculuğu, Erk ve Şifa : http://www.shamanism.org/workshops/calendar.php?Wkshp_ID=10.

(10) - Şamanın Yolu, Michael Harner kitabından.

(11) - "Şaman Şifacılığı : Biz yalnız değiliz" Michael Harner ile Bonnie Horrigan'nın röportajı. Şamanizm dergisi - 1997 İlkbahar/Yaz Vol.10 No.1 de yayınlanmıştır. Bu röportajın tamamı http://www.shamanism.org/articles/article01.html adresinde okunabilir.

(11a) - S. Mokelke, "Şaman şifacılığında ahlaki düşünceler" Şamanizm yıllığı, Vol.21 Aralık 2008. http://www.shamanism.org/articles/ethics.html adresinde makalenin tamamı okunabilir.

(12) - Şamanizm ve Şaman Şifası üç yıllık eğitim ve inisiasyon programı : http://www.shamanism.org/workshops/calendar.php?Wkshp_ID=22.

(13) - "Şaman Şifacılığı : Biz yalnız değiliz" Michael Harner ile Bonnie Horrigan'nın röportajı. Şamanizm dergisi - 1997 İlkbahar/Yaz Vol.10 No.1 de yayınlanmıştır. Bu röportajın tamamı http://www.shamanism.org/articles/article01.html adresinde okunabilir.

(14) - Şaman farkındalığına ulaşma eğitimini alanlar yolculuklara kendi iradeleri ile gidip gelebilirler ve rehber ruhları ile çok çabuk iletişime geçebilirler. Birinin acilen şifa vermesi veya yardım etmesi için çağrılabildiği çağdaş toplumların kentsel ortamlarında özellikle faydalıdır. Çağdaş Şaman uygulayıcıların çoğu kutsal bir alan oluşturup ruhları çağırmak için, ruhlar tarafından kendilerine öğretilen, kendi yollarını geliştirirler.

(15) - Sıklıkla Michael Harner tarafında Şamanın Yolu Temel Şamanizm seminerlerinde belirtilir. "Bilim, Ruhlar ve Temel Şamanizm" Şamanizm, 1999 İlkbahar/Yaz Vol.12 No.1 dergisinde yayınlanan makaleye bakınız. http://www.shamanism.org/articles/article10.html adresinde okunabilir.

(16) - BBC'de John Freeman'nın Carl Jung ile ile 1959 tarihinde yaptığı röportaj. http://www.youtube.com/watch?v=WQ8aV8YndwQ adresinde 15 dakikalı kısmı YouTube da izlenebilir.


Susan Mokelke J.D. (Hukuk Doktoru) Şaman Çalışmaları Vakfında eğitim almış olan Şaman uygulayıcısıdır. Şu anda Vakfın Yöneticisi ve eğitim verenlerden biridir. Susan "Etkili Temel Şamanizm Davul Çemberleri" ve "Şaman Şifacılığında Ahlaki Düşünceler" gibi Şamanizm konusunda birçok makale yazmıştır. Susan'a info@shamanizm.org adresinden ulaşabilir.


Telif hakları bilgileri her sayfasında belirtilmek kaydı ile bu makale yüklenebilir ve kopyalanabilir. Satılamaz ve para ile satılan herhangi bir yayına dahil edilemez.


Çeviri : AkiSessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön