Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

saman ve koruyucu ruh michael harner samanin yolu kitabindan


Şaman ve Koruyucu Ruh (Michael Harner - Şamanın Yolu kitabından)


Şaman çalışmasını gerçekleştirmek için, genellikle koruyucu ve yardımcı ruhları tarafından kendisine verilen özel ve kişisel gücü kullanır. Her Şaman, yardımcı ruhları olsun olmasın, en azından bir koruyucu ruha sahiptir. Kuzey Amerika yerlilerindeki koruyucu ruh kavramı hakkında yaptığı çalışmalarda, Ruth F. Benedict, Şamanizm'in “hemen hemen her yerde, bir şekilde ya da safhada hayali koruyucu ruh kompleksi yarattığını...” gözlemlemiştir. Kuzey Amerika dışında, koruyucu ruh aynı derecede önemlidir, fakat antropoloji yazınında genellikle başka isimlerle çağrılır, örneğin Sibirya'daki Şamanizm çalışmalarında “himaye eden ruh” ve Meksika ve Guatemala'da “nagual” denir. Avustralya yazınında”yardımcı totem” ve Avrupa'da “arkadaş” ya da “yoldaş” diye adlandırılır. Nasıl çağrılırsa çağrılsın, koruyucu ruhlar bir Şamanın faal olması için gerekli gücün temel kaynağıdır.

Koruyucu ruhu elde etmenin en bilinen yolu, uzak ve ıssız bir yerde, bir ruh arayışı içine girmektir. Yer tıpkı Jivaro'da olduğu gibi, geceleyin bir mağara, bir dağın tepesi ya da büyük bir çağlayan veya ıssız bir patika olabilir. Koruyucu bir ruhu elde etmenin özel Şamanik yolları olduğu gibi irade dışı şekilleri de vardır.

Koruyucu ruh olmadan Şama olmak imkansız gibidir, çünkü varlıklar ve davranışları normalde insanlardan gizli olan sıra dışı veya ruhani güçlerle başa çıkmak için Şamanın bu kuvvetli temel güç kaynağına sahip olması gerekir. Koruyucu ruh genellikle, hem Şamanı koruyan ya da ona hizmet eden, hem de onun için farklı bir kimliğe ya da değişik bir egoya dönüşen bir güç hayvanıdır.

Koruyucu bir ruha sahip olmak bir kişiyi Şaman yapmaya yetmez. Jivaro'nun da işaret ettiği gibi, yetişkin kişi bilsin ya da bilmesin, küçüklüğünde büyük bir olaşılıkla koruyucu bir ruhun yardımını görmüştür; aksi halde olgunluk çağına ulaşmak için ihtiyaç duyduğu koruyucu güçten yoksun kalırdı. Koruyucu ruhları söz konusu olduğunda, sıradan bir insan ile bir Şamanın arasındaki başlıca fark, Şamanın koruyucu ruhunu bilincin farklı bir boyutunda iken aktif olarak kullanıyor olmasıdır. Şaman sık sık koruyucu ruhunu görür ve ona danışır, onunla Şamanik seyahatlere çıkar, ondan yardım alır ve onu başkalarının hastalıklarını ve yaralarını iyileştirmek için kullanır.

Koruyucu ruha ek olarak, güçlü bir Şamanın belli sayıda ruh yardımcıları da olur. Bunlar koruyucu ruh ile karşılaştırıldığında ikincil güçlerdir, fakat Şamanın özel kullanımında yüzlerce ruh yardımcısı olabilir ve bu ona büyük bir kolektif güç kazandırır. Bu ruh yardımcıları belli amaçlar için özel olarak kullanılan işlevlere sahiptir. Onlardan geniş bir ekip oluşturmak genellikle bir Şamanın yıllarını alır.

Şamanlar öncelikle iyileştiricidir, fakat fakat aynı zamanda kehanetle, topluluğun diğer üyeleri için şimdiyi, geçmişi ve geleceği görmekle meşgul olurlar. Şaman “gören”dir, bir yandan da kehanetle, şimdiki zamanda başka bir yerde neler olduğunu görmekle ilgilenir.

Şaman gerçekler arasında hareket eder, efsanevi başarılarla meşgul olan, bilinç konumlarının olağanüstü atletidir. Castaneda'nın dramatik bir şekilde söylediği gibi, sıradan gerçek ile sıra dışı gerçek arasındaki insandır. Şaman, aynı zamanda, insanlara yardım etmek ve onları sağlıklı bir dengeye getirmek amacıyla ruhani gücün kullanımı anlamında, bir “güç komisyoncusudur”.

Bir Şaman “ruhsuz” olanlara da yardım eder. Bu kişiler koruyucu ruhlarını kaybetmiş olanlardır. Böyle durumlarda Şaman, kayıp ruhu getirmek için sıra dışı gerçeğin içinde iyileştirici bir seyahate başlar.Ben bu güç hayvanı, hayvan rehber vs konuları Cleargreen'in Moskova Ocak seminerine kadar pek ciddiye almıyordum. Ama şimdi bunun önemli ve ciddi bir konu olduğunu anlamış durumdayım. Güç hayvanı, ya da totem hayvanı bizi enerji bedene ve en eski evrimsel köklerimize bağlayan önemli bir kavram.Bu seminerin aynısı temmuzda berlinde olacak. Konuyla ilgilenenlere tavsiye ederim, Don Juan'ın öğretileriyle klasik Şamanizm arasında doğrudan bir köprü oluşturan ve Castaneda'ya, İnsanın hayvan köklerine ve hayatın evrimine yeni bir gözle bakmamı sağlayan güçlü bir seminer oldu benim için.Benim kafama takılan birşey var. Burda bahsi geçen güç hayvanları, ruhsal Yardımcılar Caste eda nın bahsettiği inorganik canlılar mı?

Yoksa bunlar ayrı şeyler mi?Güç hayvanları -Cleargreen'in çalışmalarında gördüğüm kadarıyla - varlığımızın değişik tabakalarında bulunan içsel güçler ve algılardır. Bu tabakalar hayvan-insan olduğumuz ve tamamen hayvan olduğumuz dönemlere, hatta böcek, sürüngen ve balıklara kadar uzanır, yani bu hayvanların özellikleri bizde de vardır. Değişik hayvanların taklidi, dans ve beden hareketleri ve imajinasyon yoluyla bu hayvanların algılarına yakın yanlarımıza ulaşılır. Güç hayvanının, ya da içimizdeki karşılığının en önemli özelliklerinden biri, doğrudanlığı ve korkusuzluğu olup, uygulayıcıya rehberlik eden esas özellik budur. Bu ayrıca enerji bedene açılan bir kapı olduğundan, uygulamacı için aynı zamanda bir bilgi kaynağıdır. İnorganikler bu konunun dışındadır.Teşekkürler bilgi için. O zaman şaman çalışmaları ile Casteneda nın çalışmaları arasında fark var. Birisi insanın kendini tanıması için yapılan çalışma diyebiliriz. ( şamanik inisinasyonlardan bahsediyorum ) Bu tür çalışmalarda farkettiğim kadarıyla rüya yorumlama gibi bir durum söz konusu.Harner'in geliştirdiği davul ritmi ile şamanik yolculuk grup çalışmasına katıldım. Şahsım bu yolculuğu gerçekleştiremese de grubun diğer üyelerinin anlattıkları muhteşemdi.Yolculuğun niyeti Ruhsal Rehberle tanışmaktı. Erk hayvanlarının rehberliğini CC' den biliyorum. Merak ettiğim insan yada "insansı" varlıkların rehberliğinden CC'da bildiğim kadarı ile bahsetmiyor. Konuyu bilen arkadaşlar aydınlata bilir mi?CC nin anlattığı Erk hayvanı değil. Inorganik canlılar. Benimde kafama takıldığı için onu sormuştum. Üsteki yazıda geçiyor. Ruhsal rehberler de sadece şaman çalışmalarında var. Ve benim anladığım kadarıyla bizim eski yaşamlarımızla ilgi. Şaman çalışmaları yoruma çok açık şeyler gösteriyor insana. Rüya gibi.içsel konuşmayı bıraktığında paralel sensindir belkigerçek senle karşılaştığında onu nasıl görmek istersinTamamlanmış bir şekilde sanırım.Şahsım adına konuşabilirim ki ben ruhsal rehperimle 6 yaşımda tanıştım ve bana bu güne kadar her konuda yardım etti . bende onunla birlikte insanlara yardım ediyorum.Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön