Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

hatirlanmaya deger olaylar


Hatırlanmaya değer olaylar bir özetleme listesi veya üzerimizde etkisi olduğunu düşündüğünüz bir liste gibi görünmesine rağmen tam olarak onlar değildir. Özetleme yapmak için sadece hafızanızı zorlamanız gerekirken, hatırlanmaya değer olaylar için hafızanın yanında büyücülüğün size dokunduğu o gizemli dünyanın araçlarına da ihtiyaç duyarsınız.


(Nagual ile Karşılaşma 93)

Bir başka konferans sırasında Carlos, özetleme alıştırmasında büyük bir yardımının olabileceği yeni görücüler tarafından ortaya çıkarılan yazma metodundan bahsetti:

“Büyücülerin işlerinden biri daima tinin anıştırmalarını çözümlemektir. Bu amaçla, tinin onları isteyerek ya da istemeyerek kararlar almaya zorlayan, hayatlarına müdahale ettiği dönüm noktalarının bir haritasını, bir hatırlanmaya değer olaylar defteri tutmayı alışkanlık edinirler.”

Bu tekniğin avantajını, yazdığımız sırada hiç olmazsa bir nebze daha nesnellikle odaklanabilmek için meselelerden ve olaylardan ayrılmamız olarak açıkladı:

“Söz konusu olan günlük rutinlerimizin tasviri değil, niyetin kendini gösterdiği yabansı anlara dikkat etmektir. Bunlar büyülü toplu durumlardır, çünkü onlar değişiklikler üretirler ve bizi varoluşumuzun anlamı karşısına koyarlar.”

Bu türden olaylardan bize bazı örnekler de verdi:

“Tinin işaretleri kişisel bir iş olsa da, genelde insanların hayatına damgasını vuran doğmak, bir kariyer seçmek, yazgımızı bir başka insanınkiyle birleştirmek ya da çocuk sahibi olmak gibi olağan olaylar var. Ama hastalık ve önemli kazalar da böyledir, zira ölümle bir bağ kurarlar. Bir nagual formu altında tin kanalını bulmak şansına sahip olanlar için, kuşkusuz hepsinin arasında en hatırlanmaya değer olaylardır. Niyetin müdahaleleri habercilerdir, bir savaşçı için çok manidar anılardır ve onlar kişisel tarihimizin epizotları araştırılırken, hareket noktası alınacak referans noktaları olarak kullanılabilirler. Onları seçmek ve onların sentezini yapmak için, oradaki büyülü özü okuyarak kişisel yanı ondan çekip çıkarmak, sürat ve berraklık gerektirir. Bu doğru bir tarzda yapıldığında, onlar bir savaşçının deşifre etmekle yükümlü olduğu, yeni görücülerin niyetin bir matrisi, algını soyut çekirdekleri dedikleri hale gelirler.”


NOT: Daha detaylı bilgi için ‘12.Sonsuzluğun Etkin Yanı’ kitabı tamamen bu konu ile ilgili bilgileri içerir.Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön