Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

armando torres nagal ile karsilasma bir klanin bicimlenisi


BİR KLANIN BİÇİMLENİŞİ

Carlos'a, ''Klan hedefinin hangi bilinci üyelerinin her birini elinde tutat?'' diye sordum.

Altını çizerek ifade etti:

''Bütünsel bilinç.Aralarında her biri kendi uzmanlaşmalarına uygun erk hikayeri ile tanır,dolayısıyla görevlerinin onları aşan bir amaca iat olduğunu bilirler.

Kural ve klan arasındaki ilişki,işler sırasında ifadesini bulur.Örneğin,bir grubun dişi savaşçıları uzayda enerji izleme buruğu aldıkları zaman,bu onları özğürlüğe giden yollarıymışçasına,yeni büyücü kuşağı için muhtemel adaylar bulana kadar,bu iş üzerinde yoğunlaşırlar.Başka şeyle ilgilenmezler.Eğer bu niyetin disiplini akamete uğrarsa,sonuç kaotik olabilir.''

Büyücülük işine sızan kişişel bir çıkarın çarpıcı bir örneğini verdi:

Çömezliğimin başlanğıcınin hemen sonrası,hiç kimse benden bunu yapmamı talep etmemiş olmasına rağmen,yeni bir klanın oluşturulması için Don Juan'a bir yerdım teklifinde bulundum.Tamamlayıcı enerjisel varlığım olarak gördüğüm,her karşılaştığımızda benimle ilgilenen güzel bir kız vardı ve bunu Don Juan'a yutturmaya çabalıyordum.Savaşçılar başta benim şaka yaptığımı düşünüyorlardı.Ama yavaş yavaş bundan sıkıldılar ve bir gün onlara yeni nagual eşimi götürdüğümde,onları bulamadım.Ev tamtakır kuru bakırdı.Yaşadığım yalnızlık duygusu ılımlılığımı tekrar kazanmama yardımcı oldu.

Klan bizi bütünüyle aşan,kendi kendinin bilincinde bir varlıktır.Onun niyetine katılmak öyle olağandışı bir leydir ki,bir çömez onun bütünlüğünü görür görmez,egosunun konumu bütün açıklığı ile çözülür.Bu onun otomatikman kusursuz olmasını gerektirmiyor;yıllarcaidaha fazla gayret etmek sorunda kalacktır,karakterini yumuşatmak ve kişisel önemliliği kökünden sökmek için ve tabiki erk takıntısını da.

Yalnız erkek ve kadın nagual,klanın işlevinin tam bir vizyonuna sahiptir.Örneksemeyi sürdürerek,onların klanın sinir hücreleri olduğunu;devamlılık sürecinin başında olan birimler olduklarını söyleyeceğim.Diğer üyeler desteklemeye hizmet ederler ve grubun çoğalmasınının somut işlerini yüklenirler.

Nagual işi zahmetlidir.Mükemmel biçimde iz sürme ve rüya görme sanatlarına hakim olmak zorundadır,görmeyi ve yönledirme kapasitesini mümkün mertebe geliştirmeyi öğrenmek zorundadır,grubun bağını sürdürmek amacıyla bir ılımlılık örneği olmaya mecburdur;eğer heyecanlarına kapılmakta beis görmezse,sonuç parçalanma olur.''

Ona ''Niçin'' diye sordum.

''Çünkü klan kritik bir kitle örğütüdür.Eğer unsurlarından bir teki amaçtan cayarsa,bir çöküşe neden olacak şekilde onu işlevsiz klar,dolayısıyla her şeye sil baştan başlamak zorunda kalınır.Bundan dolayı nagual savaşçılardan kendilerinden azamisini vermelerini beklemeye mecburdur ve onların her şeye iyimserlik ve güvenle katılımı için onlara görevlerini vermesi gerekir.Klanın motor yağı,üyelerinin kusursuzluğudur ve bütünlüklü özğürlüğün ateşli arzusu da klanın yakıtıdır.''don juan çok gülerdi bu yazılanlaraNotlarım arasındaydı paylaşayım istedim..Armando Torres - Nagual ile Karşılaşma - KURAL'IN AMACI yazının devamıdır..Gülende olur Ağlayanda :)Aslında kuralın amacı klan değildir ki, klan sadece işin bir parçası. Klan bizi aşan ve bizim kontrolümüz dışında olan bir oluşumdur. Şimdilerde insanlar sınırsız bir şekilde iletişim içinde ve bu da sapkın durumları beraberinde getiriyor. Bir klana ait değilim, hangi durumda olursa olsun kendi mücadelem için buradayım. Her koyun kendi bacağından asılır :)Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön