Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

armando torres nagual ile karsilasma kuralin kaynagi


Kuralın Kaynağı

Carlos'a insanın bu matrisle nasıl ilişkiye geçmiş olduğunu

sordum.

Carlos:

“O her zaman vardı. Bununla beraber, görücüler onun kaşifleri ve koruyucuları oldular. Kural evrensel düzenin kaynağındadır.Onun işi ve amacı meçhul, zira bilinmiyor, ama bu anlaşılmadığı içindir. Büyücüler kuşağının yüzlercesi onun açıklığa kavuşturulması ve kavramsal birimlerinin her biri adına uygun teoremler geliştirmek için kendi hevesleri içinde hayatlarını verdiler.

Başlangıçta, hiçbir insan bu yapının bir pırıltısını ele geçirmeye çalışmıyordu, çünkü hiç kimse onun varlığından haberdar değildi. Eski Meksika görücüleri bu dünyadaki öteki bilinçliantitelerle ilişkiye geçtikleri zaman, çok daha yaşlı ve deneyimli görücülerin kendileri, Kural'ın parçalarını elde etmeye başladılar.

Gün geldi, tüm bu parçaların bir yap-boz gibi diğerleriyle uygunluk taşıdığını anladılar. O gün, ‘harita’ dedikleri ve İlk Çağ görücülerinin başlattığı hattı keşfettiler.

Kendi görmeleri sırasında, bağıntılı her parçayı rüyada doğruladılar.Her kombinezonu test ettiler ve onların bilinç üzerindeki etkilerini belirlediler. Rüya görme alıştırmalarını yedi yoğun seviyede düzenlediler ve evrenin en derin yerlerine kadar nüfuz ettiler. Yavaş yavaş, erkin tasarılarını şeffaflıkla ifade etmeye muktedir, bir piramit formundaki son derece oturmuş bir yapıyı,nagual klan modelini geliştirdiler.Fakat eskilerin incelemedikleri bir şey vardı: İz sürücüler için Kural. İz sürmeyi pratik açıdan keşfedilmeye değmez, gelişmemiş bir olanak gibi görüyorlardı.”

“Niçin?” dedim, şaşırmıştım.

“Çünkü büyücü olmanın, toplumsal hiyerarşinin tepesinde olmak

anlamına geldiği bir çağda, iz sürmenin sanat sıfatıyla hiçbir hedefi yoktu. Bu kötü bir yatırım olacaktı. Ama zamanın kipliği değiştiğinde, bu akıl yürütme tarzı eski görücüleri neredeyse yok olmanın kıyısına getirdi.

Kural'm ikinci büyük parçasının sıradışı içeriğini açığa vurması ancak Toltekler'in ortaya çıkmasıyla oldu. Hayatta kalanlar yalnızca onu uygulayabilen hatlar oldu; diğerleri eridiler ve eski görücülerin saltanatının sonu demek olan bir girdap içinde kayboldular.

İz sürmenin dahil olması yeni görücülerin doğumunu

belirledi. Onlarla, nagualın Kural'ı büsbütün aydınlığa kavuştu.”

“Carlos, bu ne zaman ortaya çıktı?”

“Yeni görücülerin başlangıcı yaklaşık olarak beş bin yıl öncesine dayanır ve Tula dönemiyle doruk noktasına varır. İz sürme sırasında, bu savaşçıların büyücülüğe başlıca katkısı; kusursuzluk kavramı oldu.”Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön