Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

armando torres nagual ile karsilasma klanin yapisi


Klanın Yapısı

Carlos'a bir grubun ne kadar savaşçıdan oluştuğunu sordum.

“Bir klanın normal yapısı dörtlüdür, yani dört sayısına dayanır,zira Kural piramit biçimli bir şekle sahiptir. Onun biçimlenişi ve gelinimi bu yapının ana kaidesi tarafından taşınır. Piramitlerdeki gibi, grubun mimarisi dört köşeli bir kaideden teşkil olur, her köşe üç savaşçıdan meydana gelir: Bir kadın rüyacı,bir kadın iz sürücü ve bir erkek yardımcı. Köşeler haberciler aracılığıyla kendi aralarında ilişkiye geçerler ve hepsinin üstünde nagual çifti vardır.


Kural bir vizyon aracılığıyla bir erkekte veya çift bir kadında kendisini gösterir ve nagual sayılmak için onlar bunu kabul etmek zorundadırlar. Bu kabulü takiben, naguallar daima tinin işaretlerini takip ederek, yavaş yavaş savaşçılarıyla birleşirler. Onların kaptanlık etme kapasitesi doğal ve inkâr edilemezdir, zira

çift olarak, klanının enerjisel tiplerinin her birini yansıtırlar.


Naguallar, her insanoğlunun tanınabilmesinden daha büyük

ölçülemezlikte bir değerin dölleyici bir eylemine içkin, sıradışı enerjinin bir erkeği ve kadını gibi tanımlanabilirler. Uzun bir süre birlikte kalırlar, toplum içinde genellikle karı koca olarak tanınırlar.


Nagual erkeğinin kapasitesi meseleleri ifade etmek için en elverişli sözleri bulmak ve bunları doğruluk, entelektüel açıklık,akışkanlık ve güzellikle kullanmaktır. Don Juan'a ait hattaki görücüler arasında, can çekişmekte olan bu yeri doldurmak için bu bir yoradır. Ben hariç, bütün kılavuzlar böylesi şartlarda bulundular.”


“Sizin durumunuz niçin farklıydı?”

“Çünkü, tam olarak doğruyu söylemek gerekirse, ben artı bir

nagualım, hattı devam ettirmek için değil, onu mühürlemek için geldim.”

“Ya kadın nagual için Kural nedir?”

“Nagual kadın her çabaya kılavuzluk eden ışık, gerçek anadır.Normal olarak, grubun geriye kalanından önce hareket eder ve rüyada çömezleri ziyaret ederken, birinci ve ikinci dikkat arasındaki çalkantıda kalır. Bir deniz feneri gibi işlev görür ve eğer gerekliyse, yeni bir görücü kuşağının tohumunu atmak için ikinci dikkatten geri gelebilir. Savaşçılarda karar kılınması için, savaşçılar iki banda gelirler: İz sürücüler ve rüya görücüler. Onlann iki

tip işlevi vardır: Geçitler ve muhafızlar. Geçitler Güney yönüne aittir, bunlar çömezlerin baştan sona geçmeye mecbur oldukları aradaki süzgeçler veya filtrelerdir. Bir savaşçı kalsın mı çıksın mı onlar belirler, dolayısıyla ekip üyelerinin sağlanma biçimi üzerindeki en büyük denetime onlar sahiptir. Onlar erk toplantılannın da örgütleyicisidirler.


Muhafızlar geçitlerin bir tür dış versiyonudur, bir siyah ve bir beyaz vardır. Grubun iyi işlemesi için denetlemenin bütün yükümlülüğü onlara aittir; bu onların olası bir dış saldırıya karşı uyanık olmaları anlamına gelir ve her iç problemi çözüme kavuşturmaya hazır beklerler. Yeni görücüler arasında, bu işlevlerin hepsini kadınlar yüklenir.”


“Niçin böyle?”

“Çünkü kadınlar erkeklerden daha büyük bir devingenliğe ve

enerjiye sahiptirler. Doğal olarak neredeyse bütün evren dişidir,ve kadın büyücü ekipleri sanki kendi evleriymişçesine oraya yolculuk yaparlar. Karanlık enerjiyi baştan sona engelsizce dolaşma kapasitesi onları bir grubun bataryaları yapar.Buna karşın biz erkekler, hemen tespit ediliriz zira bizim enerjimiz belirgindir ve bize ihanet eder. Ve yine, doğurmak için yaratılmadığımızdan,

rüya görmek için özelleşmiş organımız yok.Nagualın dışında, bir klanın erkek elemanlarının çok parıltısı yoktur.


Yine de Kural, dört erkek savaşçının kendini organizasyona,

keşfe ve anlayışa vermesini dikte eder. Bu amaçla, birleşim

noktalarını enerjinin çok özgül konumlarında sabitlerler. Dişi savaşçıları yakan, erkin sıklıkla meydana gelen patlamalarını etkisizleştirerek, mevcudiyetleri grubu stabilize etmeye hizmet eder. Eğer böyle olmasaydı, kadınlar belirli bir etkinlik düzeyine ulaştığı anda yapı patlardı. Bundan dolayı, erkeklerin çapa gibi bir işlevleri vardır: azami bir erk elde edilene kadar grubu sabitlerler.

Biçiminden dolayı, klana ‘yılan organizasyonu' diyordu

Don Juan. Bu, eski görücülerden miras aldığı bir kavramdır ve çıngıraklı yılanın derisi üzerindeki kare motifli biçimlere dayanır.Hayvanın başının, sabitlenmiş ve ipnotize eden gözleriyle,nagual çiftini temsil ettiğini söylüyordu. Göğüs, işlevi vizyonları içine çekmek ve onları tekrar bütün gruba dağıtmak olan rüyacı savaşçılara uygun düşüyordu. Mide, düşünülebilir her durumu hazmetmeye haiz olan iz sürücüleri temsil ediyor. Kuyruk, gruba devingenlik vermekten yükümlü yardımcılardan oluşuyor. Bu çok akıcı bir organizasyondur.”

“Farklı organize olmuş klanlar var mı?”

“Büyük bir ölçüde, savaşçılar nagualın amansız yönlendirmesinin sonucudur. Yıllar süren bu değişmez tazyik altında, —üyelerden her birinin ışıltısıyla birleşmiş belirli tonaliteden müteşekkilbir grup formunun nasıl fazlasıyla özgülleştiğini anlayabileceğinden eminim. Bundan dolayı bunca büyücü hattı var.Ama aşağı yukarı tümü, sana tanımladığım tipte aynı piramit formuna sahip, zira deneyimler bunun en oturmuş formül olduğunu gösteriyor.”Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön