Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

victor sanchez nefes alis teknikleri


Nefes Alış Teknikleri

Şimdi ‘duygusal yaraları iyileştirmek’ için özel nefes alış tekniklerini tam olarak nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz. Bu tekniklerin, sâdece ‘duygusal yaraları iyileştirmek’ için kullanıldığını anlamak önemlidir; bunları başka türlü kullanmak, güçlerini kısmen kaybedişlerine yol açacaktır ve sonuçlar da önemli ölçüde azalacaktır.Daha önce, sırayla, yeniden elde etmeğe ve bırakmaya dâir iki ana tekniği,1. ve 2. tekniği, belirttim. Şimdi de bu başlıca teknikleri çok faydalı olan diğerleri ile birlikte tartışacağız. Tüm nefes alışların, gözler kapalı olarak yapıldığını ve dâirevî nefes alış dışında, burundan yapılmak durumunda olduğunu kaydedin.


1. Nefes Tekniği

İsim: Bu, 1. teknik olarak adlandırılır, aynı zamânda nefes almak olarak da bilinir, çünkü vurgulanan budur.Ne zamân kullanılır: Bu başlangıç nefesi olarak, sandığa girdikten hemen sonraki ânda (3. Adım) ve onarım aşamâsında (6. Adım) gerekliolduğu takdirde kullanılır.

Amaç: (1) Nefes alış ‘duygusal yaraları iyileştirmek’ için uygun odaklanmayı ve dikkat hâlini sağlamağı amaçlar(2) ‘Duygusal yaraları iyileştirmek’aşamâsında, kayıp enerjiyi telâfi etmek ya da geçmişte kaybettiğimiz varlığımızın bir niteliğini yeniden kazanmak için kullanılır.(Örnek, neşe, güven)Süreklilik: Gerekli olduğu kadar, kendi duygunuza göre.

İşlem: Nefes almağa başlamadan önce, doğruca önünüze bakın ve ciğerlerinizdeki tüm havayı dışarı atın.Başınızı sağa bakmak için döndürün;sonra başınızı sola bakmak için döndürdüğünüzde, nefes alın, nefes alışınızıhareketle eşgüdümlü yapın. Böylece tam olarak sola baktığınız sırada,ciğerleriniz ve karnınız nefes ile doludur. Başmızı yine tam önünüze bakmak için hareket ettirin, nefesinizi tutun. Yine tam önünüze baktığınızda,nefes verin, tıpkı başlangıçta yaptığınız gibi. Süreciniz bunu gerektirdiği müddetçe bu adımları tekrârlayın.Resim ıo, yukarıdaki paragrafta açıklanan hareketleri gösterir (söz konusu kişi yukarıdan görülür).


Doğruca önünüze baktığınızda nefes verin

2. Başınızı hava olmadan sağa döndürün

3. Başınızı sola döndürürken nefes alın.

4. Başınızı öne çevirirken nefesinizi tutun.


2. Nefes Tekniği

İsim: Bu, 2. teknik olarak adlandırılır, aynı zamânda nefes vermek olarak da bilinir, çünkü vurgulanan budur.Ne zaman kullanılır: Bu onarım aşamâsı sırasında, gerekli olduğu takdirde kullanılır (6. Adım).

Amaç: Bu birkaç amaç için kullanılır: (i) Geçmişte bir diğer insandan aldığımız ve bize âit olmayan duygular, tekrârlanan düşünceler ya da davranışlar olarak deneyimlediğimiz yabancı enerjiyi bırakmak (örnek, ebeveynler,eski sevgililer); (2) Özgürlüğümüzü engelleyen söz verişleri yada enerjisel buyrukları sona erdirmek; (3) Davranış tarzları ya da duygusal alışkanlıkları bırakmak (bir şeyden korkmak, kin, güvensizlik); (4) Terkeden, terk edişini hiçbir zamân kabûl etmediğimiz insânlara elvedâ demek ve bunlardan özgürleşmek.

Süreklilik: Gerekli olduğu kadar, kendi duygunuza göre.

İşlem: Doğruca önünüze bakmak ve nefes almakla başlarsınız. Nefesinizi tutarken, ciğerleriniz ve karnınız hava ile dolu olarak, başınızı sola çevirin. Sonra, başınızı sağa bakmak için çevirdiğinizde, yavaşça nefes verin, nefes verişinizi bu hareket ile eşgüdümlü olarak yapın ki,tam olarak sağa baktığınız sırada, ciğerleriniz boşalsın. Şimdi, hiç hava olmadan, başınızı tam olarak öne döndürün, sonra tüm sürece yine başlayın,buna gerekli olduğu kadar devâm edin. (Bakınız Resim 11)

1. Doğruca önünüze bakmak ve nefes almakla başlayın

2. Başınızı sola çevirirken nefesinizi tutun

3. Başmızı sağa çevirirken yavaşça nefes verin.

4. Havasız doğruca önünüze bakmak için dönün.


3. Nefes Tekniği

İsim: Bu süpürücü nefes alış olarak anılır ve önceki iki nefes alış tekniğinin bir özetidir. Bâzen âcil nefes alış olarak da anılır, çünkü bunu onarım gerektiğinde ve siz o ânda hangi nefes alış tekniğine ihtiyâç duyduğunuzu açıkça bilemediğinizde kullanırsınız.

Ne zamân kullanılır: Bu onarım aşamasında kullanılır (6. adım).Bunun kullanımı isteğe bağlıdır, çünkü bu nefes alış 1 ve 2. tekniğin yerini tutar. Bu tekniğin kullanımının ne zamân uygun olduğu şu basit örnek ile anlaşılır: Yeniden kazanmak gereken büyük bir enerjiyi kaybettiğinizde ve kurtulmak durumunda oluduğumuz bir olaya dâir söz verişi ele almak sırasında. İşte burada, enerjiyi yeniden kazanmak için ilk olarak 1. Nefes Tekniği’ni ve sonra bu sözden kurtulmak için 2. Nefes Tekniği’ni kullanışın gelişmiş işlemi yerine, bu süpürücü nefes alış tekniğini kullanabilirsiniz.

Amaç: Bu 1. ve 2. Nefes Alış Teknikleri ile kesin olarak aynı amaç için kullanılır.

Süreklilik: Gerekli olduğu kadar, kendi duygunuza göre.

İşlem: Sağa bakmakla başlarsınız. İlk önce, sola döndüğünüz aynı sırada nefes alın, sonra tekrâr sağa döndüğünüzde nefes verin vs.

1. Hava olmadan sağa bakmakla başlayın

2. Başmızı sola sağa bakmakla çevirdiğinizde başlayın nefes alın

3. Başmızı sağa çevirirken nefes verin

4. Başmızı sola çevirirken nefes alın


Süpürücü Nefes Alış* 1. ve 2. Nefes Alış Tekniği’ni, süpürücü nefes alış ile özetlemek (summarize) yerine, kullanmağı tercih ederim, çünkü yeniden kazanmak ve bırakmak ânı ayrı olduğunda, enerji işleyişinin daha kesin olduğunu fark ettim. Fakat somut bir açıdan, bu nefes alış özetinin(summary) de yararlı bir araç olduğu doğrudur.


4. Nefes Tekniği

İsim: Bu teknik dâirevî nefes alış olarak anılır.

Ne zamân kullanılır: Bu, söz konusu sandık kullanılmadığında, tek bir olayın ya da yalnız ‘duygusal yaraları iyileştiriş’in dâhilinde bir dizi olayın yaralarını iyileştirmeğe başlamak için kullanılır. Bu genelde tüm yaşamlarının ‘duygusal yaralarını iyileştirip’ bitiren, fakat aynı zamânda bundan itibâren meydana gelen anlamlı olayların ‘duygusal yaralarını iyileştirmek isteyen kişiler tarafından kullanılır.

Amaç: Bunun amacı derin bir konsantrasyon seviyesi sağlamak ve ‘duygusal yaraları iyileştiriş sandığı kullanılmadığında beden hâfızasım odaklamaktır.

Süreklilik: Gerekli olduğu kadar, kendi duygunuza göre. Gerekli sürey aşmamak önemlidir; aksi takdirde, başınız döner veyâ mideniz bulanır.

İşlem: Bu nefes alış, başınızı dâirevi biçimde döndürürken yapılmak durumundadır. Doğruca önünüze bakarak başlayın,başımız sağ omzunuza yakın eğik olsun. Sonra yukarı doğru, sol omzunuza doğru, yavaş dâirevî bir hareket yapmağa başlayın. Siz bunu yaparken, burnunuzdan nefes alın. Bir kez sol omzunuza ulaştığınızda, durmadan dâirevî hareketini zedevâm edin, bu kez aşağıya doğru ve sağ omzunuza doğru... Siz bunu yaparken, yavaşça ağzınızdan nefes verin.Bu, ağızdan nefes alışı içeren, ‘duygusal yaraları iyileştirmek’ için tek nefes tekniğidir. Bu ağızdan yapılan nefes veriş, bir balona çok yavaş üflemeğe benzemeklidir. Başlangıçta, hareketleriniz çok yavaş olmak durumundadır.Siz devâm ettikçe, dâirevî hareketiniz giderek biraz daha hızlanacaktır. Fakat, hareketleriniz şiddetli olacak denli çok hızlı olmamak durumundadır.Bu tekniği nasıl hissettiğinize bağlı olarak, iki ilâ beş dakika yapın.Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön