Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

ek b


YAPISAL ÇÖZÜMLEME TASLAĞI

ÇALIŞMA DÜZENİ

BİRİNCİ BİRİM

BİLGİ ADAMI

•Bilgi Adamı Olmak Bir Öğrenim işidir•

*Açık seçik koşullar yoktur

*Kimi örtülü koşullar vardır

*Çömez, kişiselliği olmayan bir erk tarafından seçilir

-Seçilen kişi (escogido)

-Erkin kararları yoralarla anlaşılır


•Bilgi Adamında Sarsılmaz Bir niyet Vardır•

*Yalınlık

*Doğru yargılama

*Yenilik yapma özgürlüğünün yokluğu


•Bilgi Adamının Zihni Açık Olmalıdır•

*Bir yol arama özgürlüğü

*Belirli amacın bilinmesi

*Akıcılık


•Bilgi Adamı Olmak İçin Yoğun Çalışma Gereklidir•

*Zorlu biçimde çaba harcayabilme

*İstenen sonucu alabilme

*Savaşımdan kaçmama

*Bilgi Adami Bir Savaşçıdır

*Bir bilgi adamının saygılı olması gerekir

*Korku duyması gerekir

*Son kerte uyanık olması gerekir

-Niyetlerin farkındalığı

-Beklenen değişmelerin farkındalığı

*Özgüveni olması gerekir


•Bilgi Adamı Olmak Aralıksız Bir Süreçtir•

*Bilgi adamı olma arayışını sürekli yenilemesi gerekir

*Geçiciliğinin bilincinde olması gerekir

*Yürek taşıyan bir yol izlemesi gerekir


İKİNCİ BİRİM

•Bilgi Adamının Bir Dostu Vardır•

*Bir Dostun Biçimi Yoktur

*Bir Dost Bir Nitelik Olarak Algılanır

-Datura inoxianın içerdiği dost

1)Kadın gibidir

2)Baskıcıdır

3)Yeğindir

4)Ne yapacağı kestirilemez

5)İzdeşleri üzerinde zararlı etkileri vardır

6)Gereksiz erklilik verir

-Psylocybe mexicananın içerdiği dost

1)Erkek gibidir

2)Serinkanlıdır

3)Yumuşak huyludur

4)Ne yapacağı kestirilebilir

5)İzdeşleri üzerinde yararlı etkileri vardır

6)İnsanı aşırı sevinçle kendinden geçirir


•Bir Dost Uysallaştırılabilir•

*Bir dost bir araç yerine geçer

-Datura inoxianın içerdiği dostun ne yapacağı önceden kestirilemez

-Psilocybe mexicananın içerdiği dostun ne yapacağı önceden kestirilebilir

*Bir dost bir yardımcıdır


ÜÇÜNCÜ BİRİM

•Bir Dostun Kuralları Vardır•

*Kurallar Katıdır

-Dostun doğrudan doğruya işe karışarak kuraldışı durum yaratması biçimindeki istisna

*Kurallar Artmaz

*Kurallar Olağan Gerçeklik Durumlarında Doğrulanırlar

*Kurallar Olağandışı Gerçeklik Durumlarında Doğrulanırlar

-Olağandışı gerçeklik durumları

1)Olağandışı gerçeklikten yararlanılabilir

2)Olağandışı gerçekliğin bileşen öğeleri vardır

a)Öğelerde dengelilik vardır

b)Öğelerde benzersizlik vardır

c)Öğeler üzerinde fikir birliğine varılamaz

*Kuralların belirli amaçları

-Birinci belirli amaç, (Datura inoxia)nın sınanması

Kullanım yöntemi, yutma

-İkinci belirli amaç, önbili (Datura inoxia)

Kullanım yöntemi, yutma-emdirme

-Üçüncü belirli amaç; bedensel uçuş (Datura inoxia)

Kullanım yöntemi, yutma-emdirme

-Dördüncü belirli amaç; (Psilocybe mexicana)nın sınanması

Kullanım yöntemi, yutma-içe çekme

-Beşinci belirli amaç, başka bir kılığa girerek devinim

(Psilocybe mexicana)

Kullanım yöntemi, yutma-içe çekme

-Altıncı belirli amaç, başka bir kılığa girerek devinim (Psilocybe mexicana)

Kullanım yöntemi, yutma-içe çekme


DÖRDÜNCÜ BİRİM

•Kurallar Özel Oybirliğiyle Doğrulanırlar•

*Velinimet

-Özel oybirliğinin hazırlanması

1)Başka olağandışı gerçeklik durumları,

---Mescalito’nun neden olduğu durumlar:

a)Mescalito bitkinin içindedir.

b)Mescalito, bitkinin içindeki erkin kendisidir

c)Kuralları yoktur

d)Çömezliği gerektirmez

e)Bir koruyucudur

f)Bir öğretmendir

g)Belirli bir biçimi bulunur

---Olağandışı gerçeklikten yararlanılabilir

---Olağandışı gerçekliğin bileşen öğeleri vardır

2)Özel olağan gerçeklik durumları

---Öğretmenin ortaya çıkardığı durumlardır

a)Çevrenin sağladığı ipuçlarının yönlendirilmesi

b)Davranışlardan kaynaklanan ipuçlarının yönlendirilmesi

-Deneyimlerin özetlenmesi

1)Olayların anımsanması

2)Bileşen öğelerinin betimlenmesi

3)Vurgulama

a)Olumlu vurgulama

b)Olumsuz vurgulama

c)Vurgulama yokluğu

-Özel oybirliği sağlanması

1)Olağandışı gerçekliğin arızi aşaması

a)Hazırlık dönemi

---Olağandışı gerçeklik durumu öncesi dönem

---Olağandışı gerçeklik durumunu izleyen dönem

b)Geçiş dönemleri

c)Öğretmenin denetimi

2)Olağandışı gerçekliğin asal aşaması

a)Özele doğru gidiş

---Belirli tek tek biçimler

_Algılanan ayrıntıların giderek karmaşıklaşması

_Bilinen biçimlerin giderek yabancı biçimlere dönüşmesi

---Belirli toplam sonuçlar

b)Daha geniş bir değerlendirme alanına doğru gidiş

---Bağımlı alan

---Bağımsız alan

c)Olağandışı gerçekliğin daha yararcı kullanımına doğru gidiş

d)Özel olağan gerçeklik durumlarındaki özele doğru gidiş.


KAVRAM DÜZENİ

•ÇÖMEZ•

*Kavram düzeninin yanıltıcı biçimde benimsenmesi

*Kavram düzeninin içtenlikle ve doğru biçimde benimsenmesi

-Özel oybirliğinin gerçekliği

-Özel oybirliğinin gerçekliğinin yararcı değerleri vardır.Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön