Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

inorganik varliklar 1


1.KİTAP ÖNSÖZ'DEN ALINTI


....bu şamanlar tüm evrenin aynı zamanda birbirine hem karşıt hem de birbirini tamamlayıcı çift güçlerden oluştuğu enerji bağlamındaki olguya ulaştılar. Bu iki güce canlı ve cansız enerji adını verdiler.

Cansız enerjinin farkındalıktan yoksun olduğunu gördüler. Şamanlar için farkındalık, canlı enerjinin titreşimsel bir durumudur.


Don Juan, Yeryüzü’ndeki tüm organizmaların titreşimsel enerjiye sahip olduklarını ilk görenlerin kadim Meksika şamanları olduğunu söylemişti. Bu şamanlar onlara, organik varlıklar adını vermişler, ve bu tür enerjinin bağlılığını ve sınırlarını belirleyen şeyin organizmanın kendisi olduğunu görmüşlerdi. Şamanlar, ayrıca, titreşimsel canlı enerji toplaşımlarının, bir organizmaya bağlı olmaksızın, kendine özgü bir bağlılığa sahip olabileceğini de gördüler. Şamanlar bunlara inorganik varlıklar dediler, ve onları insan gözüyle görülemeyen toplu enerji yığıntıları, kendinin farkında olan ve bir organizmanın birleştirici gücünden başka bir birleştirici güçle belirlenen bir birliğe sahip enerji diye tanımladılar.

Don Juan’ın çizgisindeki şamanlar, organik ya da inorganik canlı enerjinin temel koşulunun, evrendeki başıboş enerjiyi duyusal veriye çevirmek olduğunu gördüler.


Burada anlatılan inorganik varlık tanımını pek anlamadım.Nedir bu inorganik varlıklar ?İnorganik, kısaca bizler gibi farkındalığı olan ama fizikselliği olmayan varlıklar. İfadede anlatıldığı gibi, tüm organizmalar kılıflanmıştır ve bu kılıfları yoluyla farkındalıklarını idare edebiliyorlarmış.

Daha farklı ifadeyle, kendi dünyamız gibi dünyalarda yaşayan varlıklar. Görücüler bizimki dışında yayılımlara sahip 47 dünya bulmuşlar ve bunlardan ikisi bizim ulaşabileceğimiz konumdaymış. Bizlerin o varlıkları algılayabilmemizin yoluda, kullandığımız aynı yayılımlar yoluyla oluşuyormuş. İnorganikler insanlara göre daha uzun ömürlüymüş, hatta binlerce yıl yaşayabiliyorlarmış.

Daha derin bilgilere " içten gelen ateş " kitabından da ulaşabilirsin, bana o kitaptaki açıklamalar daha anlaşılır gelmişti.Teşekkür ederim Shalk.Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön