Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

12 temel hareket


https://yadi.sk/i/vX91d4ZaedvdE


12 TEMEL HAREKET ENERJİYİ TOPLAMAK ve BEDEN SAĞLIĞINI ARTIRMAK

BÖLÜM:1

Eski çağlarda Meksika'da yaşamış,uzmanlık alanı,varlıksal farkındalık uğraşısı olan erkek ve kadınlar,insanoğlunun çok sıradışı bir düaliteye sahip olduğuna inanırlardı.

İşaret ettikleri,'zihin - beden', 'ruh - madde' gibi geleneksel bir düalite anlayışı değil,'kendimiz'ile 'enerji bedeni' diye adlandırdıkları şey arasındaki düaliteydi.

'Kendimizi; 'zihin ve bedeni','ruh ve maddeyi',aynı anda içeren holistik bir birim sayarlardı.

''Özel enerji alanları kümesi''olarak adlandırılan ve her birimize bireysel olarak ait olan 'enerji bedeni'nin,'Kendimiz'in mükemmel bir kopyasına dönüşme yeteneğinin olduğuna;ve tam tersi şekilde,kendimiz'in de,'enerji bedeninin' mükemmel bir kopyasına dönüşme yeteneğinin olduğuna inanırlardı;yani ''Enerji Alanları Kümesi''ne.

Eski Çağ Meksika'sının erkek ve kadınları bu iki yönlü dönüşümü başarabilmek için gerekli yedek enerjiyi biriktirmeye yardımcı olacak bir hareketler dizisini keşfedip geliştirdiler.Bu bilgiyi kuşaktan kuşağa günümüze kadar aktardılar.

Görecek olduğunuz devinimler ''Enerjiyi toplamak için oniki temel geçiş''olarak tanımlanır.Çok geniş devinim dizilerinin bir parçası olan bu devinimler o erkek ve kadınlarla aramızdaki uzun bir zincirin son halkalarıdır.

Bu devinimler Carlos Castaneda'ya en yakın öğretmeni Don Juan Matus ve Lujan asındaki diğer bir uygulayıcı tarafından öğretildi.

Carlos Castaneda bunu mimariden ödünç aldığı bir terimle ''Tensegrity''olarak adlandırır.


Tensegrity:Birbirlerini devamlı şekilde çekerek gerilim uygulayan bir grup parçayla,birbirlerini aralıklı şekilde itip sıkıştıran diğer bir grup parçanın,maksimum verimlilikle ve ekonomik olarak çalışacak şekilde bir arada kullanılmasıyla meydana getirilen iskelet yapılardır.

Bu terimin,vücudun tendon ve kaslarını gerip gevşetmesinin mükemmel bir örneği olan bu devinimler sistemi için en uygun terim olduğunu düşünüyoruz.

Kylie Lundahl,Nyei Murez ve Reni Murez ''Enerjiyi toplamak için oniki temel geçişi''gerçekleştirecekler.Bu üçü eski Meksika'lıların ''Chacmools'' ya da ''Enerji mevkilerinin amansız gardiyanları''olarak adlandırılan bir varlık grubuna dahildirler.

Bizlere açıklanmış ve kanıtlanmış olan şey;bu serinin,enerji bedenine tanım kazandırabilecek özel bir beden sağlığı durumuna girmek için,yeterli enerjiyi temin etmek açısından temel oluşudur.Enerji bedenine tanım getirmek,algının sınırlarını genişletmeye doğru giden ilk adımdır.

Eski Meksika'nın,farkındalık konusunda uzmanlaşmış bu erkek ve kadınları için algının sınırlarını genişletmek,her şeyi kapsayan yeni dünyaların içine girmek anlamına geliyordu.

Onlara göre ''her şeyi kapsayan''demek,algılanan bu yeni dünyaların,salt zihinsel bir bağlamdan çok,şu anki dünyamız gibi içinde yaşayabileceğimiz ve ölebileceğimiz dünyalar olması demekti.

Onlar için,yeni dünyalara girmek,büyülü uzmanıklarının özünü oluşturuyordu.''Büyü bu durumda,kendisine yüklenen aşırı olumsuz çağrışımlar yüzünden en yetersiz terim oluyor.

Bu uygulayıcılar,büyü kelimesinin olumsuz çağrışımına takılmayıp devam ettiler;onların büyüsü yalnızca algı manevralarıyla ilgiliydi.

Kişisel deneyimlerimizle de bunun gerçekten algı manevrası olduğunu keşfettik;fakat böylesine büyük bir manevra ki yalnızca en yürekli ve aklı başında erkek ve kadınlar üstesinden gelebilir.Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön