Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

samanizm ansiklopedisi christina pratt 1


Kozmik Ağaç :

Görünen (fiziksel) ve görünmeyen (ruhsal) dünya arasında tüm evreni birbirine bağlayan en çok göz önüne getirilen (Axis Mundi) Kozmik Ağaç'tır. Kozmik Ağaç, sıklıkla sütün olarak gösterilir, gökyüzünü desteklediği ve tanrılara giden yolu olarak hizmet ettiğine inanılır. Kozmik sütunlara örnek Hristiyanlık öncesi Keltlerin Irminsul, Hindistan Rig Veda'larındaki (dünyadaki en eski kitaplardan biri) skambha, Endonezya'da ve Kwakiutl'larda (kuzey batı Amerika yerlileri) kozmik direk bakırdandır ve Üst Dünya, Orta Dünya ve Alt Dünya olan ruhsal dünyalara, doğrudan bağlantı kurar.

Rüyalar :

Şamanlar, rüyaları ruhlar dünyasına erişmek ve bağlantı kurmak için bir yol olarak isteyerek kullanırlar. Şaman rüyası isteyerek esrime haline girmekle aynıdır. Sıradan rüyalar veya lucid rüyalar ile tamamen farklıdır. Bu yöntem, örnek olarak, Ava-Chiripa şamanları tarafından kullanılır.

Nagual :

Nagual, şamanın hem erk hayvan ruhunu, hem de hayvana değişebilen şamanı ima eder. Nagual Meksika ve Guatemala yerlileri tarafından kullanılır ve Azteklerin “nahualli” kelimesinden türetilmiştir. Varlığın kılık değiştirme veya maskelenme kalitesini kasteder.

Nagualizm :

Orta Amerika'daki şamanların yardımcı ruhunu belirten Nagual kelimesinden türetilmiş antropolojik terimdir. Koruyucu ruhlar, yardımcı ruhlar, veya rehberlik, koruma ve kişisel erk sağlayan benzeri ruhlarla uygulama yapan şahıs veya halklara denir.


Çeviri : AkiSessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön