Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

samanizm ansiklopedisi christina pratt 3


Üstdünya :

Şaman görüşüne göre herhangi bir şeyin ve her şeyin bir ruhu var veya zaten ruhtur. Şaman tarafından esrime halindeki değişik farkındalık durumunda duyları ile doğrudan deneyimlenen normalde görünmez olan her şey ruh halindedir.

Bir çok farklı kültürdeki, şamanlar tarafından deneyimlenen bu görünmeyen dünya, veya sıra dışı gerçeklikte, üç diyar vardır: Üstdünya, Ortadünya, ve Altdünya. Bu diyarlar sonsuz boşluk ve zaman olmadığından doğrusal değildir.

Üstdünya'ya sıradan gerçeklikteki fiziksel olarak var olan, ve yukarıya doğru uzanan, ağaçların dalları, dağ tepeleri, uçurumlar, ve gök kuşağı gibi şeylerden yukarıya doğru süzülen ateşin veya tütsünün dumanı ile yapılan bir yolculukla, ve bunun yanı sıra, esrime halinde görüdeki gök yüzüne ulaşan bir merdivenle veya uçarak gibi herhangi bir şeyle erişilir. Şamanın ruhu gökyüzündeki açıklıklıklardan yukarıya doğru yolculuk yaparak Üstdünya'nın istenen seviyeye erişir.

Üstdünya'ya yolculuklar sıklıkla ve özellikle esrime durumunda olur, bu şamanın Üstdünyaya erişmek için yardımcı ruhu ile kaynaştığı veya bağlandığı anlamına gelir. Oraya vardığında, şaman yardımcı ruhu ile yolculuğuna devam eder.

Üstdünyada yardımcı ruhlar insansı formlarla (tanrı veya tanrıça), Doğanın veya elementlerin ruhları, erk hayvanları, ve formsuz ruhlar ikamet eder. Şaman bu diyara, bazı bilgileri, yardımcı ruhları ve kayıp ruhları elde etmek girer. Şaman esrime halinde huzur bulmak için de yolculuk eder.

Ortadünya :

Şaman görüşüne göre herhangi bir şeyin ve her şeyin bir ruhu var veya zaten ruhtur. Şaman tarafından esrime halindeki değişik farkındalık durumunda duyları ile doğrudan deneyimlenen normalde görünmez olan her şey ruh halindedir.

Bir çok farklı kültürdeki, şamanlar tarafından deneyimlenen bu görünmeyen dünya, veya sıra dışı gerçeklikte, üç diyar vardır: Üstdünya, Ortadünya, ve Altdünya. Bu diyarlar sonsuz boşluk ve zaman olmadığından doğrusal değildir.

Altdünya :

Şaman görüşüne göre herhangi bir şeyin ve her şeyin bir ruhu var veya zaten ruhtur. Şaman tarafından esrime halindeki değişik farkındalık durumunda duyları ile doğrudan deneyimlenen normalde görünmez olan her şey ruh halindedir.

Bir çok farklı kültürdeki, şamanlar tarafından deneyimlenen bu görünmeyen dünya, veya sıra dışı gerçeklikte, üç diyar vardır: Üstdünya, Ortadünya, ve Altdünya. Bu diyarlar sonsuz boşluk ve zaman olmadığından doğrusal değildir. Altdünya'ya sıradan gerçeklikteki, fiziksel olarak var olan ve aşağıya doğru giden, ağaçların dalları, toprağın altındaki ağaç kökleri, mağaralar, doğal su kaynakları, kaplıca kaynakları, aşağıya doğru uzanan kuyu ve tünellerle ulaşılır. Şamanın ruhu bu açıklıklardan girerek,aşağıya doğru yolculuk yaparak Altdünyanın istediği seviyesine ulaşır. Bundan sonra şaman yardımcı ruhları ile seyahatine devam eder. Erk hayvanı da Altdünyaya aşağıya doğru şamanın seyahatine eşlik eder veya Altdünyada şamana katılır.


Çeviri : AkiSessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön