Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

samanizm ansiklopedisi christina pratt 6


Eksorsizm :

Eksorsizm, bir kişiden, yerden, veya herhangi bir şeyden davetsiz bir ruhu çıkartmaktır. Zorla giren bir zararlı enerjiyi çıkarmak şaman şifa tekniğidir. Davetsiz bir ruhun yaşayan bir varlığa girmesini cin çarpması olarak göz önüne almak gerekir. Bu durumda, davetsiz ruhla mücadele etmek, ev sahibinin yaşam enerjisi ve ev sahibinin bedenine hakim olmakla mümkündür. Eksorsizm, veya cin çarpması için, temel olarak kültürler arasında birbirine uygun yöntemler takip edilir. Adımların hangi sırada olacağı farklı olabilir. Genel olarak bu yedi adımı takip eder:

1. Hastanın bedeni kutsanmış su veya duman gibi kutsal maddelerle takviye edildikten sonra, egemen olan ruh dışarıya çağrılır.

2. Ruha kendisini tanımlaması veya adı sorulur.

3. Ruha ne istediği ve neden hastaya davetsiz girdiği sorulur.

4. Ruha isteklerinin karşılanacağına söz verilir. (Davetsiz ruhun “iblis” olarak tanımlanan Katolik Kilisesinde İSteklerin karşılanacağı sözü verilmez. Bunun dışında diğer yöntemler yerli halklarla aynıdır.)

5. Ruha oradan ayrılması söylenir.

6. İsteksiz olduğunda, ruha oradan ayrılması emredilir.

7. Ruh hoşnut olduğunda ve oradan ayrıldığında, hasta tekrar topluma entegre edilir.

Şaman geliştikçe eksorsizm töreninin genel yapısına daha çok detay ekler.

Her bir adımın nasıl başarıldığı, asli davranışların nasıl olacağı, ve her adıma verilen önem, yardımcı ruhun rehberliğine, çıkarılacak enerjinin doğasına, enerjinin hastaya sahip olma nedenine, ve kültürel beklentiler bağlıdır.

Egemen olan ruh çıkarıldığında, şaman ruhu sıra dışı gerçeklikteki uygun yerine ve verdiği sözleri yerine getirmesi ile eksorsizm tamamlanır. Egemen olan ruh ölümden sonra geçişini tamamlayamamış olduğu meydana çıkarılırsa, yanlış terde olan ruhu Ölüm Diyarına veya tüm ruhların kaynağına doğru eşlik ve onun seyahatini tamamlamasına yardım etmek şamanın işidir. Bu yetenekteki bir şaman, ruh çıkarıcı olarak işlev görür, farkındalığın diğer durumuna girer ve ruhla birlikte sıra dışı gerçekliğe seyahat eder.

Pratisyenler için tehlikeli olan şifa törenlerini sistemleştirmek eksorsizm gibi törenler için yararlı olabilir. Temel yöntemi sistemleştirmek, yöntemi deneme yanılma ile öğrenmek, özellikle şamanın sağlığını kaybetmesine neden olacaksa her şaman için artık gerekli değildir. Törenin bitmesine kadar, sıra dışı gerçekliğe girebildiği ve oradan yeni bilgilere açık kalabiliyorsa, eksorsizm yöntemi hayati ve güçlü olacaktır.

Törenleri sistemleştirmek aynı zamanda törenin seremoniye çevrilme riskini taşır. Seremonilerin ve törenlerin farklı işlevleri vardır. Exorsizm yöntemi seremoni olarak esnek değildir. Bu durumda exorsizm amaçlanan amaca hizmet etmeyebilir. Yardımcı ruhları çağırma yeteneği olmadan ve töreni hastanın ihtiyacına ve davetsiz ruha göre değiştirmemek, eksorsizmin gücünü ve yaratıcılığını kaybeder.


Çeviri : AkiSessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön