Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

saman ansiklopedisi christina pratt


Yardımcı Ruhlar :

Yardımcı ruhlar terimi, ruhların yarattığı sorunları çözmesi için çağrılan şamanların birlikte çalıştığı ruhları ayırmak için kullanılır (görünmeyen dünyanın enerjileri). Tüm yardımcı ruhlar şamanın işinde kullandığı koruma ve özel güçleri sağlar. Yardımcı ruhlar farklı şamanlarla farklı işlevler sağlarlar.

Şamanlar yardımcı ruhların yardımını almak için farkındalığın diğer durumuna girer. Şamanlar, seyahat durumundan yararlanarak görünmeyen dünyaya gireler ve yardımcı ruhlarla orada, veya şamanın bedenine girmeye davet ederek fiziksel dünyada çalışırlar. Şamanın hangi esrime durunu kullanacağı konusunu belirlemek, ruhlarla ne yapmak isteğine ve bazı durumlarda kültürel amaçlara bağlıdır.

Şaman yardımcı ruhları çeşitli biçimlerde deneyimler. Ataların ruhları, hayvan ruhları, ve kültürel ilahlar yaygın olan yardımcı ruhlardır. Doğanın ruhları da yaygındır; diyarın kendi ruhu, belirli diyarların biçimlerinin ruhları, dağlar ve vadiler gibi, suyun, kayaların, havanın ve akla gelebilecek herhangi bir doğanın yapısı dahildir. Bitki ruhları bitki aleminde bulunan tedavi edici varlıkların fazladan işlevlerini şamana öğreten yardımcı ruhlardır.

Şamanlar başlangıçta gökyüzünün ve dünyanın ruhları ile çalışırlar, aynı zamanda toprak, hava, ateş, su, ve bazı Asya kültürlerinde metal ile ağaç elementlerinin ruhları ile de çalışırlar. Doğu, güney, batı, ve kuzey yönleri de bazı kültürlerde yardımcı ruhlar olarak adlandırılır.

Hayvan ruhları tüm türlerin ruhlarıdır. Örnek olarak, bazı şamanlar Ayı ruhu ile çalışır, farklı şamanlarla çalışan çok sayıda Ayı ruhu yoktur. Hayvan ruhlarına aynı zamanda erk hayvanları da denir, ve şamanın hangi işlerde kullandığına bağlı olarak işlevlerine göre farklı sınıflandırılır. Hayvan ruhları genellikle şamanın şifa işlerinde yardımcı olur, totem ruhları ailenin tüm fertlerinden mirasla kalmış ruhlardır, ve ruhlar dünyasında şamanın kimliğini gösteren ve birçok yardımcı ruhu olan şamanların hangi yardımcı ruhlarla çalışacağı düzenlemesi hizmetinde bulunan ruhlardır.

Yardımcı ruhlar etkin olarak kendi bilgeliklerini,erklerini, ve gizlerini paylaşmak için şamanların peşinden koşar. Zorunlu olarak açık olması gerekmeyen nedenlerden dolayı, ilişkiler birbirine bağlıdır. Sözde hem insanların hem de ruhların yaşayabilmesi için birbirleri ile iletişim kurmak ve yardımlaşması gereklidir. Şaman ruhla insan arasındaki bu dayanışmanın önemini fark eder ve bağlantının ve bu iki dünya arasında akan enerjinin hareketine aracılık eder.

Çeşitli nitelikleri olan yardımcı ruhlara erişimi kazanmak, şaman ile yardımcı ruhu arasındaki olağan dışı ilişkinin yalnızca bir yüzüdür. Yardımcı ruhlar aynı zamanda öğretmendir; şamanı kişisel olarak eğitir, gelişmesi ve büyümesi için onu tahrik eder, ve teknik olarak insanlara etki eden görünmeyen dünyanı enerjileri ile çalışma yollarını şamana öğretir.

Şaman yardımcı ruhlarla tanımlamaya ve öğrenmeye devam ettikçe, fiziksel dünya ile ve görünmez dünya ile ilişkisinde sürekli yükselen bir farkındalık geliştirir. Eninde sonunda, vizyonundaki genişlik ve derinlik, şamanı yardımcı ruhlarla ilişkide olduğu tüm şeylere bağlanmayı deneyimlemeye izin vermektedir.

Şaman yardımcı ruhlarla bir çalışma ilişkisi içindedir. Yardımcı ruhlar ne şamana aittir ne de “kontrol” kelimesinin çağdaş anlamı manasında, şaman tarafından kontrol edilmektedir. Şaman yardımcı ruhların bilgeliğine teslim olmayı öğrenmiştir, böylece şamana istenen insani sonuçlar yaratan yardımlara odaklanmaya izin verir.

Şaman veya inisiyeler kendi yardımcı ruhları ile bağlantıyı kaybedebilirler, bu başkalarına yardım etme gücünün kaybıdır. Şamanın yardımcı ruhlarla bağlantısı birçok nedenle kopabilir; şaman yardımcı ruhların istediklerini yapmayı reddederse, şaman yardımcı ruhlarla ilişkisini şerefsiz bir duruma getirirse, şaman güven buhranına düşerse, şaman inanç anlaşmazlığına düşerse, misyonerlerin yerli halkın inancını değiştirdiğinde sıklıkla olduğu gibi veya açıklanamayan ve kazara olaydan bağlantısını koparmak gibi nedenlerle olabilir. Bazen de yardımcı ruhlar eğitim sürecini tamamladığı nedeniyle şamanı terk ederler.

Yardımcı ruhlarla bağlantının yeniden kurulması, olabilir veya olmayabilir, aslında bağlantının neden koptuğuna bağlıdır. Bağlantının yeniden kurulması, kişisel bir törenle başarılabilir, veya topluluğun tamamının odaklanacağı bir törenle olması istenir. Şamanın içinden gelen bir istekle, değişmek veya kurban vermek sıklıkla bağlantının yeniden kurulabilmesi için belirleyici etmendir.

Geleneksel olarak, yardımcı ruhlar kişiye rüyada veya uyanık vizyonda kendiliğinden gelir. Bu kendiliğinden olaya “çağrı” olarak bahsedilir; ve şamanın hayatındaki bireysel farkındalığın uyanış işareti bu çağrıdır. Yardımcı ruhlar aynı zamanda, vizyon çalışmaları veya usta bir şamanın yardım ettiği uzun yolculuklar gibi çömezlerin yaptığı münzevi çalışmalarında da görülebilir. Deneyimli şamanlar istedikleri belirli güç veya becerileri almak için yardımcı ruhlarla konuşabilirler.

Her ne kadar yardımcı ruhlar kendiliğinden ortaya çıksa da, rica ederek onları arayanın vizyonuna cevap verirler, veya şaman yardımcı ruhların gücüne erişip bunu kazanması için, başarılı bir şekilde sessizce yaklaşması ve çalışan bir bağlantı kurması ile de mümkündür.


Çeviri : AkiSessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön