Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

saman ansiklopedisi christina pratt 1


İlk Şaman :

İlk Şamanın dünyadaki insanların ihtiyaçlarına yanıt olarak gökten ve Üstdünyadan geldiği söylenir. İlk Şamanın, uçma yeteneği, şekil değiştirme, ve uzayın ve zamanın sınırlarının dışında yaşayabilme gibi tanrısal ve doğa üstü büyük güçleri vardı. Birçok kültürde, ilk Şamanın hikayesi ve ilk Şaman ayrılmaz ve iç içedir. Çoğu Yaratılış hikayeleri, insanların ve hayvanların başlangıcının harika, cennet benzeri bir bir yer olduğunu, ve tanrının yaşayanlarla doğrudan iletişim halinde olduğunu anlatır. Herhangi biri dünyalar arasında bir engel olmadan seyahat edebilmektedir. Tüm varlıklar, özgürlük, sağlık ve güven içinde ölümün gerekli olmadığı bir dünyada yaşamaktaydı.

Sonra, hiç kimsenin hatırlamadığı gizemli bir suç nedeniyle, dünyalar arasındaki iletişim bağlantısı koptu. Fiziksel ve ruhsal dünyalar arasındaki iletişim gittikçe daha zor olmaya ve tüm dünyalı varlıklar kademeli olarak gerçek bilgeliklerini kaybettiler. İnsanlar, artık her şeyle dengeli olarak yaşayamamaya başladılar, böylece izdirap, hastalık ve ölümü deneyimlemeye başladılar. İnsanların, bu yeni dünyalarında nasıl yaşayacaklarını öğretecek ve iki dünya arasındaki yıkık köprünün tehlikeli geçişinin riskini taşıyacak birine ihtiyaçları vardı.

İlk Şaman bir kahraman tanrı idi, değişen dünyada hayatta kalmak için, günlük yaşamın tüm yönlerinin bilgi ve yeteneklerini getiren biri idi. İlk Şaman, insanlara avcılığı, doğadan besin ve bitki toplamayı ve şifa ritüelleri için rehberlik etti. Tüm kültürler, gelenekler, medeniyetler ve toplumların hepsi ilk Şamanın getirdiği bilgilerle kuruldu.

Bazı kültürlerde ilk Şaman Üstdünyadan gelen ve dünyaya yadım etmek için insan şeklini alan, erkek, kadın veya sıklıkla ikisi birden olan kutsal bir varlıktır. Diğer bazı kültürlerde ise ilk Şaman, insanlığın büyük ızdıraplarına cevap olarak ruhlar dünyasından seçilmiştir. İlk Şaman, dünyalar arasında yolculuk yapabilme ve aynı zamanda yaşamda kalmak için gerekli olan yetenek ve bilgelik ruhlar tarafından öğretilmiştir.

Bilim insanı olan Geoffrey Ashe, Paleolitik (Yontma Taş Devri / bugünden 2,000,000 – 10,000 yıl arasında) devrilerdeki kanıtların ilk Şaman öğretisinin ağırlıklı olarak kadınlar tarafından uygulamaya konduğunu, gösterdiğine inanmaktadır. Ashe kadım Şamanizmin bir grup kadın tarafından, en eski güç olan Büyük Gizeme bağlanmalarını rahimleri ile uyguladıkları ritüellerle tanımlıyor. Büyük Gizem cinsiyetten bağımsız olarak Şamanlar tarafından çekilen gücün temel kaynağıdır. Kadının gücü biyolojiktir ve kan gizemi olan doğum ve regl dönemi ile kökten bağlıdır. Daha sonra, Yontma Taş devri toplumları farklı kabilelere ayrıldığında, bilinen başlıca Şamanist uygulamaları gelişti.

Ashe, dünyadaki en eski şaman şeklinin “kadın şaman” (Şamanka) olduğunu izah ediyor, çünkü esas olarak şamanlar kadındı. Daha sonraları, kabilelerin göçleri ve farklı lehçelerin gelişmesi ile “Şaman” kelimesi Tungus lehçesindeki eril anlamlı yapmıştır. Pek çok lisanda erkek şaman için olan kelime daha sonraki gelişmelerden ve farklı kaynaklardan oluşmuştur.


Çeviri : AkiSessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön