Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

saman ansiklopedisi christina pratt 2


Tütsü :

Tütsü, yandığında güzel bir koku vermesi için kullanılan sedir ağacı veya kopal reçinesi gibi maddedir. Yandığında parfüm veya hoş bir kokulu bir duman veren baharatlar, kurutulmuş bitkiler, ağaç parçaları, veya sakız da olabilir. Seremoni ve törenlerde bir sunu gibi yakılarak katılımcıların arınması ve etkili bir meditasyon veya dua için gerekli olan iç huzuru desteklemek için kullanılır.

Hoş kokular kişilerin tarafından koklandığında farkındalığını hemen değiştirebilir. İnsanların koku hissi beynin en eski bölümü ile ilişkilidir ve beyin ile sinir sistemine en doğrudan bağlı nörolojik yoldur. Koklama sinirleri tütsü gibi bir koku tarafında etkinleştirildiğinde, insanın hormonal sistemini denetleyen beyin ve hipofiz bezi, doğrudan uyarılır ve bireyin iç durumunu değiştirir. Bu nedenle tütsü şaman törenleri için faydalı bir araçtır.

İçten Gelen Ateş :

İçten gelen ateş kültürler arası bir düşüncedir. Her çeşit insan ve olayın açıklanamayan büyülü veya spiritüel her türlü güce yol açması içten gelen ateşle ilişkilendirilir. Bu içten gelen ateş, perhiz, spiritüel uygulamalar, iletişim ritüelleri ile işlenir ve ruhlarla olan bir ilişkiyi ilerletir.

Birçok şaman, ruhlardan alınan gücün “yandıkları”, “ateşlendikleri” veya “çok sıcak oldukları” zaman aldıkları söyler. Sıklıkla şaman esrimesi, “ısınma” olmadan ulaşılmaz bir durumdur. İçten gelen ateşi meydana getiren bu güç şamanlara, büyücülere ve genel olarak büyücülük uygulaması yapanlara dayandırılıyor.

Bu içten gelen ateş birçok isimle tanımlanıyor: mana (Endonezya, Madagaskar, Filipinler gibi Austronezya dillerinde doğaüstü güç), kundalini (Yoga felsefesindeki ruhsal enerji) ve num (Sibirya'daki Nenet kabilesinin dünyayı yaratan gök tanrısı) bunlardan bazılarıdır. Avustralya, Malezya takım adaları ve Sumatra boyunca, büyü kelimesi aynı zamanda “Isı” anlamına da gelmektedir. Özellikle Hint geleneğindeki güçlü metafizik kuvvet “çok sıcak”, “yakan” ve “sahip olduğun ateş” olarak tasvir edilir. İslam dinide mucizeler yaratana “kaynayan” ve tanrı ile iletişimde bulunana “yanmış” denir. İçten gelen ateş, birçok din ve mistik uygulamada bulunan bir fikirdir.


Çağrı :

Çağrı insan tarafından ruhlar alemine gönderilen bir davettir. Ruhları çağırmak, insan hayatını etkileyen görünmeyen güçleri çağırmaktır. Çağrı mütevazi bir istektir. Alçakgönüllü insanlar, acınacak hale gelmeden merhamet ve yardım çağıranlardır.

Çağrı, ritüel veya etkinliğin Evrenin akışı ile hem başarılı hem de uyum içinde olduğunda ruhun müdahalesi için bir istektir. Gerçek çağrı teslimiyete yol açar ve insani ihtiyaçlardan kurtuluşu sağlayarak durumun öyle olacağının güvencesidir. Biri ruhu çağıran, müdahale isteğinin nasıl başarıldığının beklentisi olmadan isteğine tamamen güvenmelidir.


Kam :

Altay dilinde Şaman kelimesinin eril olanı. Dişil olanına ise Utugun deniyor.

(Şamanın dişili ise pek kullanılmasa da Şamanka'dır.)


Çeviri : AkiSessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön