Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

11 birinci grup taisha abelar%e2%80%99a ait sihirli gecisler


Birinci Grup: Taisha Abelar’a Ait Sihirli Geçişler


Bu grubun üç sihirli geçişi, altı belirli bölgeden dölyatağı için enerji toplamak üzere düzenlenmiştir; bu bölgeler şunlardır: bedenin sol ön ve sağ ön bölümleri, kalçalar hizasında bedenin solu ve sağı ile kürek kemiklerinin arkası, ve başın üzeri. Eski çağ Meksika’sı şamalılarının açıklaması, dölyatağı için uygun enerjinin özellikle o bölgeler üzerinde biriktiği, bu sihirli geçişlerdeki hareketlerin sadece bu enerjiyi toplamaya uygun antenler olduğu yönündeydi.


1. Enerjiyi İşaret Parmağı ve Ortaparmak ile Bedenin Önünden Çıkarma


Bu sihirli geçişi gerçekleştiren bir Tensegrity uygulayıcısının peşinde olduğu ilk duyum, elin arkasındaki tendonlarda bir baskıdır; bu da işaretparmağı ve ortaparmak dimdik uzatılmış durumdayken aralarını olabildiğince açma ile elde edilir. Son iki parmak avuç içine doğru bükülmüştür ve başparmak onları tutmaktadır (res. 95).


Sihirli geçiş, sol ayağı sağ ayağa dik açı yapacak şekilde bir T konumunda bedenin önüne koymakla başlar. Sol kol ve sol bacak eşzamanlı olarak öne doğru bir seri dairesel hareketler yapar. Sol bacak daireyi, önce ayak parmaklarının dibindeki kısmı, sonra tüm ayağı kaldırarak başlatır; parmaklar yukarda tutularak havada öne doğru daire çizen, ve topuk üzerinde sona eren bir adım atılır; beden öne doğru eğilerek sol uyluğun önündeki bir kas üzerinde baskı yaratılmış olur.


Bu hareketle eşzamanlı olarak, sol kol da tam bir daire çizecek şekilde başın üzerinden öne doğru döner. İşaret parmağı ve ortaparmak dümdüz uzatılmıştır, elin ayası sağ tarafa dönüktür. Tüm hareket boyunca elin arkasındaki tendonların üzerinde azami baskıyı sürdürmek gereklidir (res. 96). Kol ve ayağın üçüncü dairesel hareketinin sonunda bedenin ağırlığı öne aktarılarak ayağın tüm tabanı hızlı bir vuruşla yere basar. Aynı anda, işaretparmağı ve ortaparmak dümdüz uzatılmış, elin ayası da sağa dönük olacak şekilde, kol sanki bir bıçak saplıyormuş gibi ani bir hareketle öne doğru fırlatılır; bu arada bedenin sol yanının tüm kasları gergin ve kasılı durumdadır (res. 97).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJbVlFcG1GQ045REk/view?usp=sharing


İleriye doğru uzatılmış parmaklarla, yana yatık bir S harfi çiziliyormuş gibi bir dalgalanma hareketi yapılır. S tamamlandığı anda, bilek, parmak uçlarının yukarıya bakmasını sağlayacak biçimde bükülür (res. 98). Sonra bilek bu kez parmaklar tekrar ileriye bakacak şekilde bükülür, iki parmak sağdan sola doğru yatay bir darbeyle S’yi ikiye böler. Parmak uçları yukarıya bakacak şekilde, bilek bir kez daha bükülür ve elin ayası yüze doğru dönük olacak biçimde soldan sağa doğru bir süpürme hareketi yapar. Elin ayası dışa bakmak üzere döndürülür ve bu arada kol sağdan sola doğru süpürme hareketi yapar. Sol kol göğüs hizasına geri getirilir; parmaklar dümdüz uzatılmış ve elin ayası aşağı dönük biçimdeyken ileri doğru iki bıçaklama hareketi yapılır. Elin ayası bir kez daha yüze doğru döndürülür ve el tıpkı bir önceki gibi tekrar soldan sağa ve sağdan sola doğru süpürme hareketi yapar.


Ağırlık arkadaki ayağa aktarılarak, beden öne doğru hafifçe eğilir. Sonra parmaklar pençe biçiminde kıvrılmış olarak, bedenin önündeki bir şeyi kapmak istiyormuş gibi, bel hizasından ileri doğru uzanır; sert bir maddeyi güç sarfederek çıkarıyormuşçasına, önkolun ve elin kasları ile tendonları gerilmiştir (res. 99). Pençe şeklindeki el geriye, bedenin yanına çekilir. Sonra elin parmakları dümdüz uzatılır, başparmak elin içine dönük ve öbür parmaklar orta ve dördüncü parmak arasından bir V harfi yapacak şekilde açılmış olarak dölyatağı üzerini ya da erkeklerde cinsel organların üzerini sıvazlar (res. 100).


Bacakları değiştirmek için hızlı bir sıçrama yapılır; böylece sağ ayak tekrar bir T meydana getirecek şekilde sol ayağın önüne getirilir. Aynı hareketler sağ kol ve bacakla tekrar edilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJZGlqYUlzQWgyTDQ/view?usp=sharing


2. Enerjiyi Dölyatağı için Harekete Geçirmek Üzere Zıplama ve Onu Elle Kapma

Bu sihirli geçiş sağ ayağı sol ayağın önüne bir T konumunda dik olarak yerleştirmekle başlar. Sağ topukla yere hafif bir vuruş yapılır—bu vuruş sağ ayağın yaptığı küçük sıçrama için bir itici güç işlevi görür; bu sıçrama sağ ayağın parmakları öne doğru bakarken sona erer; hemen arkasından sol ayak yana doğru bir adımlık sıçrama yapar; bu da topuğu sağ ayağa dik gelecek şekilde yere basarken sona erer. Sol ayağın geri kalan bölümü, ağırlığı sol bacağa aktararak yere değer; bu arada el, pençe yapılarak, sol kol bedenin önündeki bir şeyi kavrıyormuş gibi bir kapma hareketi yapar (res. 101). Sonra el sol yumurtalığın olduğu bölgeyi yavaşça sıvazlar.

Sol topuğun bir sıçrayışı, bu kez önceki hareketlerin izdüşümü olan bir hareketler dizisi için itme gücü oluşturur.

Bu sihirli geçişte, ayağın devinimi ile harekete geçirilen enerji yukarıya doğru seker, ve her iki elle sırayla yakalanıp, rahim ile sol ve sağ yumurtalıklar üzerine yerleştirilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJeWRtLVZwMGRrOGc/view?usp=sharing


3. Enerjiyi Yumurtalıklar Üzerine Şamarlama


Üçüncü sihirli geçiş, sol kolu başın üzerinden çevirip geriye, kürek kemikleri yönünde içeriye doğru, ve elin ayası yukarı bakacak şekilde çene hizasına ulaşana dek tekrar dışarıya döndürmekle başlar. El yukarıya kalkıp sağa doğru dönen bir daire çizer; belin sağ yanma gelene dek aşağıya doğru yoluna devam eder, sonra tekrar yukarıya dönüp başın üzerinden geçerek bir sekiz çizimini tamamlar. Elin ayası döndürülerek ileriye bakar konuma getirilir (res. 102). El güçlü bir şekilde aşağı indirilip sol yumurtalığın hemen önündeki bölgeyi adeta şamarlar (res. 103). Sonra sol yumurtalığın çevresindeki bölge elle hafifçe sıvazlanır.


Aynı sıralama sağ kolla tekrar edilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJQ1poZ0FrRVc0ZXM/view?usp=sharingSessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön