Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

12 ikinci grup florinda donner grau ile dogrudan ilintili bir sihirli gecis


İkinci Grup: Florinda Donner-Grau ile Doğrudan İlintili Bir Sihirli Geçiş


Bu grupta yalnızca bir tek sihirli geçiş var. Bu sihirli geçişin etkisi, Florinda Donner-Grau’nun kişiliği ile mutlak şekilde uyumlu. Don Juan Matus onu çok açık sözlü sayardı; öylesine açık sözlüydü ki, bu özelliği bazen dayanılmaz olurdu. Bu doğruculuğun bir sonucu olarak, onun büyücülerin dünyasındaki etkinlikleri, her zaman evrimleşme hedefine ya da dölyatağının bir üretkenlik deposu ya da destekleyicisi olmaktan çıkıp, normal bilişimizin parçası olmayan düşüncelerin ele alınabileceği bir farkındalık organına dönüşmesi amacına yönelikti.


4. Sfenks Pençeleri


Bu sihirli geçiş hızlı, derin bir soluk alma ile başlar. Bileklerin bedenin ön kısmına güçlü bir darbesiyle, keskin bir biçimde nefes verilir. Bu darbeyi yapmak için eller önkollara dik açı yapacak şekilde, sertçe aşağıya doğru çevrilir, parmaklar yere doğru tutulur, darbe yüzeyi de bilek bölgesinde ellerin arka kısmı olur.


Eller omuzların hizasına dek çıkarılır; önkollarla düz bir çizgi oluşturacak biçimdedir, avuçlar ileriye bakmaktadır. Derin bir soluk alınır. Sonra avuçlar aşağıya doğru dönük olarak, eller bir darbe ile kalçaların hizasına kadar iner (res. 104). Soluk sertçe verilir. Eller tekrar omuzların üzerine kaldırılırken gövde öne döner, ve derin bir soluk alınır. Eller hâlâ omuz hizasının üzerinde iken gövde sağa çevrilir. Sonra avuçlar aşağı bakar biçimde, her iki el de kalça hizasına kadar bir darbeyle iner ve bu arada soluk verilir.


Her iki el de sonra bedenin sağ yanına yönelir; el ayaları sola dönük, sanki sıvı bir maddeyi avuçlar gibi hafifçe çukuılaştırılmıştır.


Her iki kol da, sağdan sola, sonra tekrar sağa doğru, bedenin önünde yatay bir sekiz çizerler. Bunu yapmak için önce belin bir kıvrılışını izleyerek kollar iyice sola doğru götürülür, sonra belin ters yöne kıvrılışıyla sağa doğru döndürülür. El ayaları bu kez ters taraftaki bir sıvıyı avuçlarmış gibi gene hafifçe çukurlaştırılmıştır—bu kez avuç içleri sağa doğru dönüktür (res. 105).


Sekiz çizme tamamlandığında sol el sol kalçanın üzerindedir, bu arada sağ kol sağa doğru ilerlemeye devam eder; başın üzerine çıkar, ve geriye doğru büyük bir halka çizerek öne, çene hizasına gelir; elin ayası yukarı dönük olarak halkayı bitirir. El harekete devam ederek sola doğru, yüzün önünden ve sol omzun üzerinden bir halka daha yapar. Sonra kalça hizasında bedeni düz bir çizgi halinde keserek sekiz figürünü ikiye böler (res. 106). Oradan elin ayası bedene döner; sağ yumurtalığın üzerinde, sanki kınına giren bir bıçakmış gibi kaydırılır.


Ayni hareketler tümüyle tekrarlanır; yalnız bedenin önce sağ yanına darbe ile başlanarak bu kez son hareketi sol kolun yapması sağlanır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJZjBDRU1YcWdOWjA/view?usp=sharingSessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön