Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

13 ucuncu grup carol tiggs%e2%80%99e ozgu sihirli gecisler


Üçüncü Grup : Carol Tiggs’e Özgü Sihirli Geçişler


Üçüncü gurubun üç sihirli geçişi, doğrudan dölyatağı bölgesindeki enerji ile ilgilidir. Bu özellik, bu üç sihirli geçişi olağanüstü etkili yapar. Dölyatağı duyumlarının uyanışını idare edilebilir bir düzeyde tutabilmek için, ılımlılık şiddetle salık verilir. Ancak bu şekilde davranılarak, bu duyumların âdet öncesi sancıları ya da yumurtalıklarda ağırlık duygusu gibi tek yönlü yorumlanmalarından kaçınılabilir.


Don Juan Matus’un üç kadın öğrencisine anlattığına göre, dölyatağının uygun sihirli geçişlerle uyandırılmış olan ikincil işlevleri, duyusal veri olarak rahatsızlık verir; ama enerji düzeyinde gerçekleşen olgu, dölyatağının burgacına enerji akışıdır. O ana dek ışıltılı kürenin yüzeyinde kullanılmadan duran enerji, aniden o burgacın içine düşmektedir.


5. Enerjiyi Dölyatağında Yığmak


Birinci sihirli geçiş, iki eli dölyatağı bölgesine koymakla başlar. Bilekler keskin biçimde biikiilü, el ayaları çukurlaştırılmıştır— parmaklar dölyatağına yöneliktir.


Eller açılır, parmak uçları birbirine doğru döndürülür. Sonra önce yukarıya ve dışarıya, sonra da aşağıya doğru gelerek, dölyatağının tam üzerinde bitecek şekilde geniş bir daire çizerler (res. 107). Bundan sonra eller birbirinden bedenin genişliği kadar mesafede ayrılır (res. 108); sanki ağır bir topu yamyassı eziyormuş gibi dölyatağının merkezine doğru güç sarfederek getirilir. Aynı hareket tekrar edilerek, eller birbirine daha da yakına konuma getirilir—top daha da fazla eziliyormuş gibi. Sonra top, kavrayan ve yırtan ellerin güçlü bir devinimiyle parçalanır (res. 109). Eller bundan sonra rahim ve yumurtalık bölgesini sıvazlar.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJdXduLWM1Q1pWbTg/view?usp=sharing


6. Enerjiyi Harekete Geçirip Doğrudan Dölyatağma Yöneltme


Bu sihirli geçiş, kollar bedenin önünde gerili durumda ve ellerin arkaları birbirine değer biçimde iken nefes vermeyle başlar. Derin bir soluk alınırken kollar yanlara doğru açılarak birbirinden ayrılır; önkollar bedenin önünde, göğüs hizasında birbirine değerken, dirsekler hafifçe bükük, kollar öne doğru uzatılmış konumda iken sona eren yarım-daireler çizerler. Avuç içleri yukarıya doğrudur. Sonra gövde hafifçe öne doğru eğilir, bu arada önkollar geriye doğru çekilir, önkollar yanyana, ve birbirine değecek biçimde iken dirsekler karın boşluğu üzerinde tutulur. (res. 110).


Sonra yavaş bir soluk verme başlar, ve şu hareketler boyunca sürer: sol bileğin arkası sağ bileğin iç kısmı üzerine yerleştirilir, bir X harfi yapacak biçimde kollar hareket ettirilir; avuç içleri önce beden yönünde içe doğru, sonra ileriye bakacak şekilde çevrilerek bilekler döndürülür—bu arada bileklerin X şekli bozulmaz; sol el sağ elin üzerinde hareketi bitirir (res. 111). Eller yumruk yapılarak şiddetle birbirinden ayrılır (res. 112); sonra soluk verme sona ererken sağ ve sol yumurtalıkların üzerine getirilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJUnBTblVhTGFyLUE/view?usp=sharing


7. Zararlı Enerjiyi Sıkarak Dölyatağından Dışarıya Çıkarıma


Sol el, ayası yukarı gelecek şekilde bedenin önünde tutulur. Dirsek dik açı yapacak şekilde bükülü ve göğüs kafesine dayalı durumdadır. Sol elin işaret ve ortaparmakları dümdüz uzatılmış, öbür iki parmak ise başparmak tarafından avuç içine bastırılmıştır. Sol elin uzatılmış iki parmağı, sağ el tarafından alttan kavranır, ve sanki köklerinden bir şey çıkarılıp uca doğru getiriliyormuşcasına sıkılır (res. 113). Sonra sağ el o iki parmaktan çıkardığı şeyi şiddetle silkeliyormuş gibi, bedenin sağ yanında, elin arkasından aşağıya doğru bir şaklatma hareketi yapar. Sol elin başparmağı tuttuğu iki parmağı bırakır, ve işaretparmağı ile ortaparmak birlikte; dördüncü ve beşinci parmaklar da birlikte olmak üzere el bir V harfi biçimine getirilir. Elin ayası sol yumurtalık bölgesini hafifçe sıvazlar. Aynı hareketler sağ elle tekrar edilir.


Bu sihirli geçişin ikinci kısmı için, gövde şiddetli bir biçimde öne doğru eğilir. Sol kol bacakların arasına sarkıtılır; dirsek göbek bölgesine yaslanmış durumdadır. Sihirli geçişin ilk bölümündeki hareketler tümüyle tekrar edilir, yalnız bu kez sol elin uzatılan iki parmağı sağ el tarafından üstten kavranır (res. 114, 115). Aynı hareketler sağda tekrarlanır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJNXR3c200QWFPdmM/view?usp=sharingSessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön