Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

17 kararlar merkezi icin sihirli gecisler


Kararlar Merkezi İçin Sihirli Geçişler


1. Enerjiyi, Avuçlar Aşağı Dönük Olarak, Ellerin ve Kolların Arkaya-Öne Bir Hareketiyle Kararlar Merkezine Getirme


Bir yandan nefes verilirken, eller avuçları aşağıya dönük biçimde tutularak, kollar kırk beş derecelik bir açıyla öne doğru uzatılır (res. 125). Sonra soluk alınırken göğsün iki yanına, koltuk altlarına geri çekilir. Eğim açısının aynen korunması için omuzlar yukarıya kaldırılır (res. 126). Bu hareketin ikinci bölümünde kollar soluk alınırken aşağıya doğru uzatılır, ve soluk verilirken geriye çekilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJdW1jLXhxUzNyT1U/view?usp=sharing


2. Enerjiyi, Avuçlar Yukarıya Dönük Olarak, Ellerin ve Kolların Arkaya-Öne Bir Hareketiyle Kararlar Merkezine Getirme


Bu sihirli geçiş, bundan önceki gibidir—tamamıyla aynı yöntemle yapılır; yalnızca avuçlar yukarı doğru dönük olacaktır (res. 127). Soluk alıp vermeler de tıpkı bir önceki hareketteki gibidir. Eller ve kollar öne doğru kırk beş derecelik bir açıyla eğilirken soluk verilir; kollar geri çekilirken soluk alınır. Sonra eller ve kollar aşağı doğru indirilirken soluk alınır, ve geri çekilirken soluk verilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJVkZFbHFjUW9pM3M/view?usp=sharing


3. Enerjiyi, Avuçlar Aşağıya Doğru Dönük Olarak, Eller ve Kolların Dairesel Bir Hareketiyle Kararlar Merkezine Getirme


Bu sihirli geçiş, bu grubun birinci geçişi ile tümüyle aynıdır, yalnızca eller tümüyle uzatılmış konumda iken eller ve kollarla dışarıya doğru, ve göğüs kafesinden yaklaşık on beş santimetre uzaklığa kadar açılan iki tam daire çizilir. Eller daireleri tamamladığında (res. 128), kollar göğüs kafesinin iki yanında koltuk altlarına doğru çekilir.


Bu sihirli geçiş iki bölümden oluşur. Birincisinde daireler çizilirken soluk verilir, ve kollar geriye çekilirken alınır. İkincisinde eller ve kollar daireleri çizerken soluk alınır, kollar geri çekilirken verilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJdjRnLXR6ZU1pdUk/view?usp=sharing


4. Enerjiyi, Avuçlar Yukarıya Doğru Dönük Olarak, Eller ve Kolların Dairesel Bir Hareketiyle Kararlar Merkezine Getirme


Bu sihirli geçiş tümüyle bir önceki gibidir; aynı soluk alıp vermeleri içerir, ama eller ve kollar iki daireyi çizerken avuçlar yukarıya doğru dönüktür (res. 129).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJRGcxWGc2N0x4dEU/view?usp=sharing


5. Enerjiyi, Bedenin Orta Bölümünden Kararlar Merkezine Getirme


Kollar dirseklerden bükülü ve yukarıda, omuzların hizasındadır. Parmaklar gevşek biçimde, V noktasına yönelik olarak ama oraya değdirilmeden tutulur (res. 130). Kollar bir tahterevalli gibi sağdan sola ve soldan sağa hareket ettirilir. Bu hareket omuzlar ya da kalçalar oynatılarak değil, beli sağa, sola, tekrar sağa, vb. şeklinde devindiren mide kaslarının kasılmasıyla gerçekleştirilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJQl81SFZoMnNqTUE/view?usp=sharing


6. Enerjiyi, Kürek Kemikleri Bölgesinden Kararlar Merkezine Getirme


Bir önceki hareketteki gibi kollar bükülüdür, ama dirsekler iyice öne doğru çekilecek şekilde omuzlar yuvarlanmıştır. Sol el sağ elin üzerindedir. Parmaklar gevşek olarak, ve değmeksizin V noktasına doğru yönelik biçimde, ileriye doğru çıkarılan çene, sol elin baş ve işaretparmakları arasındaki çukur bölge üzerindedir (res. 131). Bükülü dirsekler öne doğru itilerek, kürek kemikleri birer birer azami şekilde gerilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJamtVbE11aW0tcXc/view?usp=sharing


7. Enerjiyi, Bükülü Bilekle Kararlar Merkezi Çevresinde Karıştırma


Her iki el boynun altındaki V noktasına getirilerek, değdirilmeden tutulur. Eller hafifçe kıvrılmış, parmaklar kararlar merkezi ne doğru yöneliktir. Sonra önce sol, sonra sağ olmak üzere, eller bölge çevresinde sanki sıvı bir maddeyi karıştırıyormuş gibi ya da her elin bir dizi yumuşak devinimiyle V noktasına hava yelpazeliyormuş gibi hareket ettirilmeye başlanır; bu hareketler tüm kolu yana doğru uzatarak, sonra da V noktasının önündeki bölgeye geri çekerek gerçekleştirilir (res. 132). Bundan sonra, el keskin biçimde içe dönük ve elin arkası bir darbe yüzeyi olarak kullanılıp, sol kol V noktasının önünde dışarı savrulur (res. 133). Sağ kol da aynı hareketi yapar. Bu yöntemle V noktasının önündeki bölgeye bir dizi güçlü darbe yapılmış olur.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJSFdPdTJpOENiSDA/view?usp=sharing


8. Enerjiyi, Bedenin Önündeki İki Canlılık Merkezinden Kararlar Merkezine Aktarma


Her iki el bedenden beş-altı santimetre uzakta tutularak, pankreas ve dalak bölgesine getirilir. Sol el, ayası yukarıya dönük olarak, ayası aşağıya dönük olan sağ elin beş-altı santimetre altındadır. Sol önkol doksan derece açı yapacak şekilde dosdoğru öne uzatılmış durumdadır. Sağ önkol da doksan derecelik açıdadır, ancak parmak uçları sola bakacak şekilde bedene yakın tutulmuştur (res. 134). Sol el, pankreas ve dalak bölgesi üzerinde, yaklaşık otuz santimetrelik çapta ve içeri doğru olmak üzere iki daire çizer. İkinci daireyi tamamladığı anda, sağ el öne fırlar, ve kenarı ile karaciğer ve safrakesesinin önündeki bölgede bir kol boyu mesafede bir darbe yapar (res. 135).


Tamamıyla aynı hareketler bedenin öbür yanında, ellerin konumu tersine çevrilerek uygulanır; bu kez karaciğer ve safrakesesi bölgesine getirilirler; sağ el daire çizerken, sol el pankreas ve dalağın önündeki bölgeye bir kol boyu mesafede öne doğru darbe yapar.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJczFDQUY1R2dFeTg/view?usp=sharing


9. Enerjiyi, Dizlerden Kararlar Merkezine Getirme


Sol el ve kol V noktasının önünde, biraz sol tarafa doğru yaklaşık otuz santimetre çapında iki daire çizer (res. 136).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJWVQwVjZDbDRtcDQ/view?usp=sharing


Elin ayası aşağıya doğru dönüktür. Daire çizilince önkol omuz hizasına kaldırılır—el, sanki bir kırbaç tutar gibi, bileğin bir hareketiyle V noktasının hizasında, çaprazlama olarak sağ tarafa ve yüzden uzağa doğru bir darbe yapar (res. 137).

Sonra derin bir soluk alınır; ellerle kollar, avuçlar yukarıya dönük biçimde, dizlerin tepelerine erişene dek aşağıya doğru kayarken soluk verilir. Orada derin bir soluk alınır, ve kollar kaldırılır; önce sol kol, sonra da onun üzerinden geçirilen sağ kol, parmaklar enseye gelecek şekilde başın arkasına getirilirler. Soluk tutulur, ve gövde sırayla üç kez tahterevalli hareketiyle devinir; önce sol omuz iner, sonra sağ, vb. (res. 138). Sonra soluk verilirken kollar ve eller tekrar geriye, dizlerin üstüne indirilir; avuç içleri gene yukarı dönüktür.

Derin bir soluk alınır, sonra soluk verilirken eller dizlerden V noktası hizasına kaldırılır, parmak uçları ona yönelik olarak ama değdirilmeden tutulur (res. 139). Eller bir kez daha nefes verme esnasında dizlere getirilir. Son bir derin nefes alınır—eller gözlerin hizasına kaldırılır, sonra nefes verilirken yanlara indirilir.

Bundan sonraki üç sihirli geçiş, don Juan’a göre, ışıltılı kürenin ön yüzünde yıllardır birikmiş, ve sadece kararlar merkezine ait olan enerjiyi arkaya, sonra da ışıltılı kürenin arkasından önüne aktarır. Dediğine göre, arkaya-öne aktarılan enerji V noktasının içinden geçer, ve burası sadece uygun olan enerjiyi kullanıp gerisini atan bir filtre işlevi görür. V noktasının bu seçici işleminden ötürü, bu üç sihirli geçişi mümkün olduğu kadar çok sayıda uygulamanın gerekli olduğunu don Juan özel likle vurgulamaktaydı.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJaFV0U1kzdlN4Um8/view?usp=sharing


10. Enerjinin İki Darbe ile Önden Arkaya ve Arkadan Öne Kararlar Merkezinin İçinden Geçmesi


Derin bir soluk alınır. Sonra yavaşça verilirken sol kol karındaki güneş sinirağı bölgesi hizasında dışarıya doğru uzatılır; elin ayası yukarıya dönük, el ayası dümdüz, parmaklar bitişiktir. Sonra el yumruk yapılır. Kol kalça hizasından geriye doğru, elin tersiyle bir darbe yapar (res. 140). El açılırken nefes verme sona erer.

Derin bir soluk daha alınır. Yavaşça soluk verilirken, hâlâ bedenin arkasında bulunan, ve açık durumdaki elin ayasıyla, sanki katı, yuvarlak bir nesneye vuruluyormuş gibi on kez hafifçe darbe indirilir. Sonra el yumruk yapılıp, kol bir salıncak hareketiyle öne doğru getirilerek V noktasının önünde, ona bir kol boyu uzaklıktaki bölgeye bir darbe vurulur (res. 141). El sanki içindeki bir şeyi bırakıyormuş gibi açılır. Kol aşağı iner, arkaya döner, sonra başın üzerinden aşıp elin ayası aşağıya dönük olmak üzere V noktasının önüne gelir—sanki biraz önce bırakmış olduğu şeyi kırıyoımuş gibi bir darbe indirir. Nefes verme orada sona erer (res. 142). Aynı hareketler sağ kolla tekrar edilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJNW5qNlFZNGRhZHM/view?usp=sharing


11. Enerjiyi, Kolun Bir Çengeli ile Önden Arkaya ve Arkadan Öne Aktarma


Derin bir soluk alınır. Sonra ağır ağır verilirken, sol kol el ayası yukarıya dönük biçimde ileriye doğru devinir. El hemen yumruk yapılır. Yumruk, elin arkası yukarıya dönüp omuz üzerinden arkaya darbe indirecek şekilde kendi çevresinde döndürülür. Yumruğun içi yukarıya bakar durumdadır. El açılır, aşağıya doğru bakacak şekilde çevrilerek, soluk verme sona erer.


Yeni bir derin nefes alınır. Sonra yavaş bir nefes verme başlar; bu arada el aşağıya doğru bakacak biçimde çengel yapılarak, katı bir maddeyi bir top haline getiriyormuşçasına üç kez kepçeleme hareketi yapar (res. 143). El ile önkolun hafif ve çabuk bir hareketiyle, top yukarıya, baş hizasına fırlatılır (res. 144), sonra tekrar bilekten bir kanca şeklinde bükülmüş olan el ile hızla kapılır (res. 145). Kol önce öne, sonra sağ omzun hizasına getirilerek, bilek ile elin arkası ile V noktasının tam önünde, ve ona bir kol boyu mesafede ileriye doğru bir darbe yapılır (res. 146). Sonra el, tuttuğu şeyi bırakacakmış gibi açı lir, kol aşağıya ve arkaya doğru, başın üzerinden, düzleştirilmiş el ayası ile çok güçlü bir darbe yapar. Bu darbenin şiddetiyle beden sarsılırken soluk verme sona erer. Aynı hareketler öbür kolla tekrar edilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJRXl1bHB2eDE1eVk/view?usp=sharing


12. Enerjiyi, Üç Darbe ile Önden Arkaya, ve Arkadan Öne Aktarma


Derin bir soluk alınır. Ağır ağır soluk verilirken, sol el açık, ve ayası yukarıya dönük biçimde ileriye doğru bir darbe yapar. El hızla yumruk yapılır, ve kol sanki geriye doğru bir dirsek darbesi yapıyormuş gibi arkaya doğru gider. Sonra yan tarafa, sağa doğru bir yumruk atar, ve bedeni önkolla oğuşturur (res. 147). Dirsek sanki gene arkaya bir darbe yapıyormuş gibi geriye çekilir. Kol uzatılır, sol yana ve arkaya doğru açılır—yumruk yapılmış elin arkasıyla dördüncü bir darbe yapılır. El açılırken soluk verme sona erer (res. 148).


Tekrar derin bir soluk alınır. Yavaş bir soluk verme sürer ken, aşağıya doğru bir çengel biçiminde kıvrılmış olan el önce üç kez kepçeleme hareketi yaparak devinir. Sonra da sanki katı bir maddeyi kavrıyormuş gibi bir kapma hareketi yapar (res. 149). El öne doğru savrularak kararlar merkezinin hizasına kadar çıkar. Sağ omza doğru yoluna devam eder; bu arada önkol yukarıya doğru bir halka çizer—V noktasının önünde, ona bir kol boyu uzaklıkta bir yumruk arkası darbesi yapar (res. 150). El, tutmakta olduğu bir şeyi bırakıyormuş gibi açılır. Sonra aşağı iner, bedenin arkasına geçer ve ayası aşağı dönük olarak, bırakmış olduğu şeyi açık elle güçlü bir darbe yaparak ezer. Ağır soluk verme orada sona erdirilir (res. 151). Aynı hareketler sağ kolla tekrar edilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJY2FiYTczS0hxTEU/view?usp=sharingSessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön