Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

19 ozetleme icin sihirli gecisler


Özetleme İçin Sihirli Geçişler


Özetleme, don Juan’ın enerji bedeni, diye adlandırdığı şeyi etkiler. Onun enerji bedeni açıklaması şuydu: insan bedeni doğrudan enerji olarak görüldüğünde onu oluşturan enerji alanlarının izdüşümü olan küme. Ona göre, büyücülerin örneğinde fiziksel beden ve enerji bedeni tek bir birimdir. Özetleme ile ilgili sihirli geçişler, enerji bedenini fiziksel bedene getirir ki, bu da bilinmeyene yolculuk için şarttır.


13. Enerji Bedeninin Gövdesini Şekillendirme


Don Juan, enerji bedeninin gövdesinin, ellerin avuçları ile yapılan üç darbe ile şekillendirildiğini söylüyordu. Eller avuç içleri ileriye bakacak biçimde kulakların hizasında tutulur; o konumdan öne, omuz hizasına doğru, sanki çok gelişmiş bir vücudun omuzlarına vuruyormuş gibi darbe yapar. Sonra kulak çevresindeki ilk konumuna getirilen eller, avuçlar aşağıya dönük şekilde, imgesel vücudun gövdesinin ortasına, göğüs hizasına bir darbe yapar. İlk darbe ilki kadar geniş değildir—üçüncü darbe çok daha dar tutulur; çünkü bu kez üçgen gövdenin bel bölgesi darbelenmektedir (res. 152).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJNldja3hFdlc0dUU/view?usp=sharing


14. Enerji Bedenini Şamarlama


Sol ve sağ eller başın üzerinden aşağıya indirilir. Her iki elin avuçları, enerji bedeninin kolları, önkolları ve ellerinin yerini saptayan bir enerji akımı yaratıp aşağı doğru taşır. Sol el, enerji bedeninin sol kolunu darbelemek üzere bedenin yanına vurur (res. 153), sonra sağ el de aynısını yapar: enerji bedeninin sağ elini darbelemek üzere bedenin yanma vurur.


Bu sihirli geçiş, enerji bedeninin kol ve önkollarının, özellikle de ellerinin yerini saptar.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJRlJGU0FYbWVGNXc/view?usp=sharing


15. Enerji Bedenini Yanlara Doğru Yayma


Bilekler X şeklinde çaprazlanarak bedenin önünde, ona değdi değecek biçimde tutulur. Karın boşluğu hizasında, önkola doksan derecelik bir açı yapacak şekilde geriye bükülmüşlerdir. (res. 154). O konumdan eller uyum içinde yanlara doğru açılır; bu yavaş bir şekilde, sanki muazzam bir dirençle karşı karşıyaymış gibi yapılır (res. 155). Kollar azami açıklığa ulaştıklarında, avuçlar önkollara doksan derecelik açıyla dönük olarak, ve iki yandan bedenin ortasına katı bir maddeyi itiyormuş gibi bir duyum yaratacak şekilde tekrar merkeze getirilir. Sol el sağ elin üzerinden geçerek, yanlara doğru yeni bir darbe için hazırlanırlar.


Fiziksel beden, enerji alanları kümesi olarak kesinlikle belirlenmiş sınırlar taşırken, enerji bedeninin bu özelliği yoktur. Enerjiyi yanlara doğru yaymak, enerji bedenine yoksun olduğu belirlenmiş sınırları sağlar.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJQUFYUXgwMDhVSE0/view?usp=sharing


16. Enerji Bedeninin Merkezini Saptama


Önkollar dik konumda göğüs hizasında, dirsekler bedene yakın ve gövde eninin açıklığındadır. Bilekler önkolları oynatmadan, önce yavaşça arkaya, sonra büyük bir güçle öne doğru bükülür (res. 156).


Bir enerji alanları kümesi olarak insan bedeni yalnız kesinlikle belirlenmiş sınırlar taşımakla kalmaz, aynı zamanda şamalıların insan bandı, diye tanımladığı, insanın en aşina olduğu enerji alanlarından oluşan yoğun bir ışıltı merkezine de sahiptir. Şamalıların düşüncesine göre, insanın enerji bağlamındaki olanaklarının tümünü oluşturan ışıltılı kürenin içinde, insanoğlunun tam farkında olmadığı enerji bölgeleri de vardır. Bunlar insan bandına en uzak mesafede yer alan enerji alanlarıdır.


Enerji bedeninin merkezini saptamak, o bilinmeyen enerji bölgelerine girmeyi göze almak üzere enerji bedenini güçlendirmek içindir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJbzQwYml5MExheE0/view?usp=sharing


17. Enerji Bedeninin Topuklarını ve Baldırlarını Şekillendirme


Sol ayak bedenin önünde, topuğu baldırın orta hizasına kadar kaldırılmış olarak tutulur. Topuk öbür bacağa dik açı oluşturacak konuma getirilmiştir. Sonra sağa doğru, sağ bacağın incik kemiğine on beş-yirmi santimetre uzaklıkta olmak üzere, sanki topukla tekme atıyormuş gibi bir darbe yapılar (res. 157, 158).


Sonra aynı hareket öbür bacakla uygulanır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJSGpyWWZmelZWQ3M/view?usp=sharing


18. Enerji Bedeninin Dizlerini Şekillendirme


Bu sihirli geçiş iki bölümlüdür. İlk bölümde, sol diz bükülerek kalça hizasına, eğer mümkünse daha da yukarı kaldırılır. Bedenin tüm ağırlığı, hafifçe öne doğru bükülii duran sağ bacağın üzerindedir. Sol dizle, kasık yönünde ve içe doğru üç daire çizilir (res. 159). Aynı hareket sağ bacakla tekrar edilir. Bu sihirli geçişin ikinci bölümünde hareketler her iki ayakla tekrar edilir; ancak bu kez diz dışa doğru bir daire çizer (res. 160).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJYkZoSmlvd1BDMTQ/view?usp=sharing


19. Enerji Bedeninin Uyluklarını Şekillendirme


Soluk verme ile başlayarak, eller uyluklar boyunca aşağı kayarken beden dizlerden hafifçe bükülür. Eller dizkapakları üzerinde durur; sonra bir soluk alınırken, katı bir maddeyi sürüklüyorlarmış gibi, kalça hizasına kadar uyluklar boyunca çekilir. Her iki el de pençeyi andırır biçimde hafifçe bükülmüştür. Hareketin bu bölümü uygulanırken beden dikleştirilir (res. 161).


Yukardakinin aksi bir soluk alma modeliyle hareket tekrar edilir; soluk alınırken dizler kırılarak, eller diz kapaklarının üzerine doğru indirilir; soluk verilirken geriye çekilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJbzNmYzRyclNzVTQ/view?usp=sharing


20. Kişisel Tarihi Esnekleştirerek Harekete Geçirme


Bu sihirli geçiş, her bacağın teker teker dizden kırılıp topuğun yumuşak bir vuruşuyla kaba etlere değdirilmesiyle, diz arkası kirişini kasar ve gevşetir (res. 162). Sol topuk sol kaba ete, sağ topuk sağ kaba ete vurulur.


Şamanlar uylukların arkalarındaki kasların sıkıştırılmasına büyük önem verirler. Onların inancına göre bu kaslar ne denli sıkı olursa, uygulayıcı yararsız alışkanlık şablonlarını tanımlama ve onlardan kurtulma konusunda o denli hünerli olur.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJc0o4Y0ZrLUo0TDQ/view?usp=sharing


21. Topuğu Devamlı Yere Vurarak Kişisel Tarihi Harekete Geçirme


Sağ bacak sol bacağa doksan derecelik açı yapacak konuma getirilir. Beden adeta sağ bacağın üzerinde oturur durumdayken, sol bacak bedenin önünde olabildiğince uzatılmıştır. Her iki bacağın da arka kaslarındaki gerilim ve kasılma azami düzeydedir. Sağ bacak topuğuyla sürekli olarak yere vurur (res. 163). Sonra aynı hareketler öteki bacakla yapılır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJODZiSnhwZGdSamc/view?usp=sharing


22. Topuğu Yerde Tutarak ve Bu Konumu Sürdürerek Kişisel Tarihi Harekete Geçirme


Bir önceki sihirli geçişin hareketleri gene her bacakla ayrı ayrı uygulanır; ancak bu kez topukla vurma yerine, bacağın gerginliği korunarak bedenin gerilimi sabit bir düzeyde tutulur (res. 164). İzleyen dört sihirli geçiş, derin soluk alıp vermeler içerdiğinden, idareli yapılmalıdır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJY3lEeEpHUHdNY0U/view?usp=sharing


23. Özetleme Kanatları


Eller kulak hizasında, avuçlar öne dönük olmak üzere, her iki önkol omuz hizasına kaldırılırken derin bir soluk alınır. Önkollar diklemesine ve birbirinden eşit uzaklıkta tutulmalıdır. Soluk verilirken, önkollar hiçbir yönde yana kaymadan, olabildiğince arkaya çekilir (res. 165). Yeni bir derin soluk alınır. Uzun bir soluk verme boyunca, önce sol kol öne doğru olabildiğince uzatılıp sonra da yana açılarak mümkün olduğu kadar geriye doğru dönüp bir yarım-daire çizer, ardından sağ kol bunu izler; böylece her iki kol da kanada benzeyen birer yarım-daire çizmiş olurlar. Kol geriye doğru uzatıldıktan sonra bir kavis yaparak (res. 166) öne, bedenin önündeki başlangıç konumuna geri döner (res. 167). Sonra sağ kol aynı modeli izleyerek, aynı nefes verme süresinde o da devinimini bitirir. Bu hareketler tamamlandığında karından derin bir soluk alınır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJV1UzRDVabldma2s/view?usp=sharing


24. Özetleme Penceresi


Bu sihirli geçişin ilk bölümü tamamıyla bir önceki gibidir; eller avuçları öne dönük biçimde kulak hizasına kaldırılarak derin bir soluk alınır. Önkollar tam bir dikeyi iği korurlar. Kollar geriye doğru çekilirken uzun bir soluk verme bunu izler. Sonra dirsekler omuz hizasında yanlara açılırken derin bir soluk alınır. Eller önkollara göre doksan derecelik açıdadır, parmak uçları yukarı dönüktür. Önkollar birbirinin üzerine çaprazlanana dek, eller bedenin ortasına doğru yavaşça itilir. Sol kol bedene daha yakındır; sağ kol onun üzerindedir. Bu durumda eller don Juan’ın özetleme penceresi, diye adlandırdığı konumu yaratırlar: don Juan’ın belirttiğine göre, bir uygulayıcının içinden sonsuzluğu gözleyebileceği küçük bir pencereye benzeyen, gözlerin önündeki bir açıklıktır bu (res. 168). Beden dikleşirken derin bir soluk verme başlar; dirsekler yanlara açılmış, eller dümdüz uzatılmış, dirseklerle aynı hizaya getirilmiştir (res. 169).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJNENkUG1KU1dkX1E/view?usp=sharing


25. Beş Derin Soluk


Bu sihirli geçişin başlangıcı bundan önceki iki geçişin tümüyle aynıdır, ikinci soluk alışta kollar aşağıya, dizlerin hizasına iner uygulayıcı yarı çömelmiş bir şekilde durur. Eller dizlerin arkasına konur; sağ el sol dizin arkasındaki tendonu; sol el de, önkolu sağ önkolun üzerinde olmak şartıyla, sağ dizin arkasındaki tendonu kavrar. İşaretparmakları ve ortaparmaklarla dıştaki tendonlar tutulmuş; başparmaklar da dizlerin iç kısmının çevresine sarılmıştır. Soluk verme orada sona erer, ve derin bir soluk daha alınır; bu arada tendonlara bastırılır (res. 170). Bu şekilde beş kez soluk alınır.


Bu sihirli geçiş sırtın düz, başın da omurga ile bir hizada olmasını sağlar; diyaframı aşağı iterek, akciğerlerin alt kısmını olduğu kadar üst kısmını da dolduracak derin nefesler almak için uygulanır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJeEpzbUw2ejRFQ1U/view?usp=sharing


26. Enerjiyi Bacaklardan Çekme


Bu sihirli geçişin ilk bölümü de bu dizinin öbür üç geçişinin başlangıcı ile tümüyle aynıdır. İkinci soluğu alırken önkollar aşağıya indirilir—uygulayıcı çömelerek, içten dışa olmak üzere ayak bileklerini kavrar. Ellerin arkaları ayak parmaklarının üzerine konur; bu durumda üç derin soluk alınır, üç derin soluk verilir (res. 171). Son soluk verişin ardından, derin bir soluk alma eşliğinde sihirli geçişi bitirmek üzere beden dikleştirilir.


İnsanoğlunda kalan tek farkındalık pırıltısı, ışıltılı kürelerinin dibinde bir halka biçiminde yayılan ve ayak parmakları düzeyine kadar uzanan bir saçak gibidir. Bu sihirli geçişle saçağa parmak arkaları kullanılarak hafifçe vurulur—soluk ile de harekete geçirilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJek9qWG9UdW5yX00/view?usp=sharingSessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön