Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

21 ruya gorme icin sihirli gecisler


Rüya Görme İçin Sihirli Geçişler


27. Birleşim Noktasını Gevşetme


Sol kol, elin ayası yukarı dönük olarak, kürek kemiklerinin arkasındaki bölgeye uzanır; bu arada gövde biraz öne doğru eğilmiştir. Sonra kol bedenin sol yanından öne doğru alınır ve ani bir hamle ile el ayası sola dönük olacak şekilde yüzün önüne getirilir. Parmaklar bitişiktir (res. 172, 173). Bu sihirli geçiş her kolla sırayla yapılır. Dizler daha iyi denge ve hamle gücü için kırık tutulur.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJb2tKX0tCQkZaRHc/view?usp=sharing


28. Birleşim Noktasını Aşağı Düşmesi İçin Zorlama


Sırt olabildiğince diktir. Dizler gergindir. Sol kol, iyice uzatılmış olarak arkada, bedenden üç-beş santimetre uzakta tutulur. El, önkola doksan derecelik açı yapacak şekilde bükülmüş, elin ayası aşağı dönük, ve iyice uzatılmış parmakların uçları arkaya doğru bakar durumdadır. İyice gergin olarak uzatılmış sağ kolda ön tarafta aynı konumdadır; bilek doksan derecelik açı yapacak kadar bükülü, elin ayası aşağıya doğru, ve parmak uçları öne dönük vaziyettedir. Baş arkada tutulan kola doğru döndürülür, o anda bacakların ve kolların tendonlarında tam bir gerilme olur. Bu gerilim bir an korunur (res. 174).

Aynı hareket sağ kol arkada, sol kol da önde tutularak tekrarlanır.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJYTRWeEdiQkVQYkU/view?usp=sharing29. Enerjiyi Böbreküstü Bezlerinden Çekip Öne Alarak Birleşim Noktasını Düşmesi İçin Ayartma


Sol kol bedenin arkasına, böbrekler hizasında erişebildiği kadar uzağa yerleştirilir; el, pençe biçimindedir. Pençe yapılmış el, böbrek bölgesinde sanki katı bir maddeyi sürüklüyormuş gibi sağdan sola doğru devinir. Sağ kol uyluğun yanında, normal konumundadır.


Sonra sol el öne doğru gelir, avuç açılır, ve sağ tarafta, karaciğer ve safrakesesi üzerine konur. Sol el sert bir maddenin yüzeyini düzlüyormuş gibi yaparak bedenin üzerinden sola, pankreas ile dalak bölgesine gelir; aynı anda pençe biçimine getirilmiş sağ el bedenin arkasında, böbreklerin üzerinde sanki katı bir maddeyi sürüklüyormuş gibi yaparak soldan sağa doğru ilerler.


Sonra sağ el bedenin önüne getirilip avuç açılarak pankreas ve dalak üzerine konur. El bedenin önünde, sert bir maddenin yüzeyini düzlüyormuş gibi yaparak karaciğer ve safrakesesi bölgesini geçer; bu arada pençe yapılmış sol el, gene böbrekler bölgesinde sert bir maddeyi sürükler gibi sağdan sola hareket etmektedir (res. 175, 176). Dizler daha çok denge ve güç için kırık vaziyettedir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJSXdjSjhmdWdJSHM/view?usp=sharing


30. A ve B Tipi Enerjinin Mücadelesine Son Verme


Sağ önkol, doksan derecelik açı ile diklemesine bükülmüş olarak bedenin önüne yerleştirilir; dirsek yaklaşık omuz hizasında, elin ayası ise sola dönük durumdadır. Sol önkol dirsekten yatay olarak bükülmüş, elin arkası sağ dirseğin altına yerleştirilmiştir. Gözler önkolların hiçbiri üzerinde odaklanmadan, ikisini birden görüş alanı içinde tutar. Sağ kol aşağı, sol kol da yukarı baskı yapar. İki güç de eşzamanlı olarak her iki kolun üzerindedir— bu gerilim bir an için korunur (res. 177).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJZFlEQmgya1U0TVE/view?usp=sharing


Sonra aynı hareket, sırası, ve kolların konumu ters çevrilerek tekrar yapılır. Eski çağ Meksika’sı şamanları, evrendeki her şeyin iki yanlı güçlerden oluştuğuna, insanoğlunun bu iki yanlılık ile yaşamının her cephesinde karşı karşıya olduğuna inanırlardı. Enerji düzeyinde de iki gücün iş başında olduğunu düşünüyorlardı. Don Juan bunlara A ve B güçleri diyordu. A Gücü normalde gündelik olaylarımızda iş başındadır, ve düz bir dikey çizgi ile simgelenir. B gücü ise ender olarak eyleme geçer— gizli kalan karanlık bir güçtür. Dikey çizginin tabanında, sola doğru çizilmiş bir yatay çizgi ile simgelenir; bu yöntemle ters bir büyük L harfi çizilmiş olur.


Don Juan’a göre şamanlar, erkek olsun, kadın olsun, B gücünü, genelde kullanılmayan yatay çizgiyi, etkin bir dikey çizgi haline getirebilen yegâne insanlardır. Bunun sonucu olarak, A gücünü dinlenmeye bırakmışlardır. Bu süreç de dikey çizginin tabanına, bu kez sağ yanına bir yatay çizgi çizerek, ve böylece bir büyük L harfi yapılarak simgelenir. Don Juan bu sihirli geçişi iki yanlılığı, ve onun etkilerini ters çevirmek için büyücülerin harcadığı çabayı en iyi örnekleyen geçiş olarak tanımlıyordu.


31. Enerji Bedenini Öne Çekme


Kollar dirsekten bükülü olarak omuz hizasında tutulur. Eller birbirinin üzerinde, avuçlar aşağıya dönüktür. Hareket iç tarafa, yüze doğru dönük olmak üzere, eller birbirinin çevresinde döndürülerek bir daire yapılır (res. 178). Birbirleri çevresinde üç tur atarlar; sonra sol kol, eli yumruk şeklinde olmak üzere bedenin önünde, ve ondan bir kol boyu uzaklıktaki görünmez bir hedefi vuruyormuşçasına, öne doğru bir hamle yapar (res. 179). Her iki elle üç daire daha yapılır, sonra da sağ kol, sol kol ile aynı biçimde öne hamle yapar.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJZEJ2MXZJeUVjSGc/view?usp=sharing


32. Birleşim Noktasını Bir Bıçak Gibi Omuz Üzerinden Savurma


Sol el başın üzerinden arkaya, kürek kemikleri bölgesine döner— katı bir maddeyi kaparmış gibi yapar. Sonra bir şeyi öne doğru fırlatma hareketi gibi, başın üzerinden öne doğru atılır.


Fırlatırken denge sağlanması için dizler kırıktır. Aynı hareket sağ kolla tekrar edilir (res. 180,181).


Bu sihirli geçiş, birleşim noktasını savurmak için gerçek bir girişimdir—onun alışılmış konumunu değiştirme amacını taşır. Uygulayıcı, birleşim noktasını sanki bir bıçakmış gibi tut maktadır. Birleşim noktasını savurma niyeti içinde yer alan bir şey, onun yerini gerçekten değiştirmeye yönelik esaslı bir etki yapar.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJVC05dmxVSFh0UjQ/view?usp=sharing


33. Birleşim Noktasını Bir Bıçak Gibi Arkadan, Bel Hizasından Savurma


Beden öne eğilirken dizler kırık tutulur. Sonra sol kol yandan arkaya, kürek kemiklerinin arkasındaki bölgeye uzanır, oradan sanki katı bir şeyi kapar, ve belden öne doğru, bileğin hafif bir darbesiyle düz bir disk, ya da bıçak fırlatıyormuş gibi yapar (res. 182, 183). Aynı hareketler sağ elle tekrar edilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJaGtUYm1uZktsM1E/view?usp=sharing34. Birleşim Noktasını Bir Disk Gibi Omuzdan Savurma


Belden sola doğru—sağ kolu itip sol bacağın yanına dönmesine olanak verecek kadar—esaslı bir dönüş yapılır. Sonra belin aksi yöne hareketi, sol kolun sağ bacağın sağ yanına kadar dönmesini sağlar. Belin yeni bir dönüşü, tekrar sağ kolu itip sol bacağın sol yanına getirir. Bu noktada sol el dairesel bir hareketle aniden arkaya uzanarak, kürek kemiklerinin arkasındaki bölgeden katı bir maddeyi kavrıyormuş gibi yapar (res. 184). Sol el bu nesneyi dairesel bir devinimle bedenin önüne getirip, sağ omzun hizasına çıkarır. Pençe biçimindeki elin içi yukarı dönüktür. Sol el bu konumdan—bir disk gibi katı bir nesneyi savuruyormuşçasına— bileğin hafif bir darbesiyle öne doğru bir savurma hareketi yapar (res. 185).


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJejR4VThWbjV6UW8/view?usp=sharing


Dizler hafifçe kırıktır—uylukların arka kısmı üzerinde büyük bir baskı vardır. Sağ kol, diski savurma hareketine denge sağlamak amacıyla, dirseği hafifçe bükülü olarak bedenin arkasına uzatılmıştır. Bu biçimde bir an durulur; bu arada sol kol bir nesneyi henüz fırlatmış durumdaki konumunu korumaktadır. Aynı hareketler öbür kolla yinelenir.


35. Birleşim Noktasını Bir Top Gibi Başın Üzerinden Savurma


Sol el hızla geriye, kürek kemiklerinin arkasındaki bölgeye dönerek, katı bir şeyi kapıyormuş gibi yapar (res. 186). Kol, başın üzerinde itme gücü kazanmak ister gibi iki büyük daire çizerek (res. 187), ileriye doğru bir top fırlatma hareketi yapar (res. 188). Dizler kırık durumdadır. Bu hareketler sağ elle tekrar edilir.


https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJai1FekhkR3J3UnM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B-Ak3xDdP0eJYzl1M2lDV2Rxczg/view?usp=sharingSessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön