Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

3 bolum uc catalli nagual kurali kisisel olmayan bir olusum


Carlos açıkça belirtti:

“Nagual Kuralı'nın amacı klanlar yaratmaktır; yani bu büyüklük içinde uçmaya muktedir kendi kendinin bilincinde oluşumlar. Böyle oluşumlar, bireysel niyetleri birbirine uyan bir savaşçılar grubu birleşiminden meydana gelir. Bu anlayışın amacı, bilincin insani olmayan bir boyutunu ölümsüzleştirmektir.”

“İnsani olmayan mı?” diye sordum hayretler içinde.

“Bu doğru. Hedef, artık kişisel olmayan bir boyuttur. İnsanoğlu ne kadar süre için olursa olsun kozmik bilinç âlemine Don Juan’ın ‘üçüncü dikkat’ dediği aşamaya— girmeye ve orada kalmaya muktedir değil. Ya oradan çıkıyor ve orayı unutuyoruz, ya da orada kalıyor ve bu nüfuz edilemez denizle birleşiyoruz. Fakat bize hükmeden erk, münferit antiteler içinde azalar gibi işlev gören oluşumlar yaratarak, bu kısıtlamalardan sıyrılıp gitmenin aracını ortaya koydu.

Bu oluşumların merkezinde, kökten yeni bir dikkat, bilinmeyenin keşfine yönelmiş bir niyet ve başka türlü tanıyamayacağımız grup halinde araştırma yaratılır. Bireysellik duygularının artık fiili etkinliği yok, zira yerini çok daha yeğin bir şeylere bırakıyor: Her şeyin bir parçası olarak, ortalama hiçbir insanın tahayyül edemeyeceği bir enerji durumu olarak yaşamak. Hiçbir rutin, hiçbir ego, hiçbir cehalet, dolayısıyla hiçbir yorumlama yok. Oluşumun bu tipi; uçsuz bucaksız bilinç yolu üzerinde sadece bir aşamadır, ama insanoğlu sıfatıyla bizler için bu aşama kesindir.”

Carlos'a bir klan bilincinin nasıl işlev gördüğünü sordum.

Bana fizik beden üzerinden bir örneksemede bulundu:

"Anlaşılmaz bir biçimde olmasına karşın, hücrelerimizin her biri kendi biriminin bilincindedir ve belirli sınırlar içerisinde bağımsızca hareket edebilirler. Bununla beraber, onların bireysel niyeti, ‘ben’ dediğimiz bütünü biçimlendirmek olan yüksek bir amaca bağlıdır.

Küresel amacı fark etmenin inanılmaz tamamlanmasına vardığımızda, yüksek evrimsel bir hattı anlayabiliriz. Günlük dünyamızın çıkarlarının çok uzağında amaçları olan bir yaşam biçimini yaratarak, kendi bütünlüğümüzden olan tek bir hücrenin bilinci gibi, tamamlayıcı enerjisel varlıklarımızla bütünleşmiş olmanın olanağını algılarız. Yeni görücüler bu hayat biçimine nagual klanı diyorlar.”

“Bizim tamamlayıcı enerjisel varlıklarımız kim?”

“Aralarında tamamlanmış ışıldayan karakteristiklere sahip olan insanoğulları. Enerji mükerrerdir; o paylaştığımız modelleri yaratır. Genel olarak, erkek ve kadın nagual tarafından sentezlenmiş, on iki varyantlı dört temel ışıldayan modelin var olduğu söylenebilir. Bir tonal kendi kategorisinin ideal ışıltısına yaklaştığında, yüksek bir bilinç derecesi ortaya çıkar.

İdeal modeller karşı karşıya geldikleri zaman birleşirler. İnsanlar arasındaki çekim hisleri, enerji kalıplarının kaynaşmasının sonucu olarak açıklanabilir. Normal olarak, böylesi bir kaynaşma sınırlıdır, fakat bazen ani bir dalga ve açıklanamaz bir sempati meydana gelir; bir görücü enerjinin bir mütekabiliyet eyleminin meydana geldiğini söyleyecektir.

Bir klanın savaşçıları, bir yarar ve bir erk biriktirme duygusu içinde, ilişkilerinin en uygun sonuçları ürettiği böyle bir tarzda bir araya gelirler.

Nagual işi için ışıldayan karakteristikte mevcut bedenler bulmak zor; dünyevi hayatla biçimi bozulmuş tonallar bulmak ise olağandır. Ama bir nagual, klanını bütünleştirebildiği zaman, savaşçılarının enerjisi kaynaşır. Onlar bireyselliklerini yüksek bu amaca feda ederler ve artık değerli yalnızlıklarına geri dönmeleri olası değildir, bu onlar için sadece ölüm anlamına gelecektir. Bir klanın kişiliklerden oluşmadığını, daha çok insani olmayan kapasitelerle, tek bir canlı oluşum olduğunu söyleyebiliriz."Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön