Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

3 bolum uc catalli nagual kurali uc catalli naguala dair kuralin payi


"Senin de bildiğin gibi” diyerek sözlerine devam etti Carlos. Ustam yeni grubun içinde bazı anomalileri çözümlemeye uğraştığında üç çatallı nagual Kuralı'nın bilincine vardı. Görünüşe göre, çömezlerin geri kalanıyla senkronize değildim. O zaman enerjisel dış görünüşümü maskelediğim görme için kâfi dikkati bana adadı.”

“Don Juan'ın vizyonunun bir yanlış anlama mı olduğunu söylemek istiyorsunuz?”

“Elbette ki hayır!” diyerek itiraz etti Carlos. “Onu yanıltan düşünceliliğiydi. Görme algının nihai biçimidir; çehre yoktur, bu yüzden kafa karışıklığı imkânsız. Bununla beraber, yıllar boyunca üzerimdeki baskı yüzünden enerjim kendini onunkiyle biçimlendirmek için mücadele etti. Bu çömezlerde çok yaygındır. O dört bölüme ayrıldığından, eylemlerim içinde benzer enerjisel bir yük göstermeye başladım. Onun etkisinden kurtulabildikten sonra —bu neredeyse benim on yıllık çetin çalışmamı aldı— şaşırtıcı bir şeyi keşfettik: Işıltım sadece üç bölüme sahipti; bu ne modern ve ancak iki ışıltı bölümüne sahip sıradan insana, ne de bir naguala uyuyordu. Bu bulgu görücüler grubu içinde büyük şok yarattı, zira onlar bunu hat için tam anlamıyla derin ve önemli bir değişim gibi gördüler.

O zaman, Don Juan öncellerinin geleneğine döndü ve Kural'ın unutulmuş bir yönünü tozlu rafından indirdi. Bana bir nagual seçiminin hiçbir biçimde kişisel bir kapris gibi alınamayacağını, zira her zaman, bir hattın ardılını seçenin tin olduğunu söyledi. Buna göre, benim enerjisel anomalim bir buyruğa aitti. İvedi her sorum karşısında, gereken zaman içinde bir habercinin ortaya¬ çıkacağını ve üç çatallı nagual sıfatıyla bulunuşumun işlevini bana açıklayacağına beni temin etti. Yıllar sonra, ulusal antropoloji ve tarih müzesi salonlarından birini ziyaretimiz sırasında, eski moda bir Tarahumara kostümü giyinmiş bir Kızılderili gördüm, sergi yerlerinden birine büyük bir ilgisi olduğu görünüyordu. Onun her yanını inceliyordu ve benim merakımı uyandıracak kadar bir dikkat gösteriyordu. Artık bakmak için yaklaşıyordum.

Adam beni gördüğü zaman, taştaki titiz yontuların, yetkin desenlerin anlamını bana açıklamaya başladı. Sonrasında, bana anlattıkları üzerine derinlemesine düşündüğümde Don Juan'ın teminatını hatırladım ve bu adamın üç çatallı naguala dair kuralın payını bana ileten tinin bir elçisi olduğunu anladım."

"Peki, bu bölüm ne diyor, Carlos?"

“Klanın on yedi sayılı bir enerji matrisine sahip olduğu gibi (iki nagual, dört kadın rüyacı, dört kadın iz sürücü, dört erkek savaşçı ve üç kişilik öncü), bir klanlar dizisiyle biçimlenen hattın da, elli iki sayılı bir erk yapısına sahip olduğunu açıkça belirtiyor. Dört çatallı naguallar kuşağının her elli İkincisinde, dört çatallı hatların yeniden yayılması için arındırıcı bir eyleme sahip olan, üç çatallı bir nagualın görünüyor olması Kartal'ın buyruğudur.

Kural üç çatallı nagualların yerleşik düzenin yıkıcıları olduğunu da söyler, zira doğaları ne yaratıcıdır ne de besleyici ve çevrelerindeki her şeyi kendi boyunduruğuna alma eğilimleri vardır. Bu nagualların enerjisi savaşçı gruplarına kılavuzluk etmeye uygun olmadığı için, özgürlüğe tek başlarına ulaşmak zorunda olduklarını da belirtir.

Enerji dünyasındaki her şey gibi, elli ikilik kuşak bloku da iki bölüme ayrılır; ilk yirmi altı kendini yeni hatların genişlemesine ve yaratılmasına adar, geriye kalanı muhafaza etmeye ve inzivaya yönelir. Büyücüler bunun Kural'ın bir parçası olduğunu bildiklerinden dolayı, bu davranış modeli bin yıllarca tekrar edildi.

Üç çatallı nagualların etkinliklerinin bir sonucu olarak, bilgi geniş biçimde tanınmış olur, dört çatallı yeni nagual hücreleri kendini oluşturur. Bu noktadan itibaren, hatlar doğrusal bir biçime göre öğretinin iletilmesi geleneğini yeniden devam ettirir.”

Carlos'a üç çatallı nagualların hangi sıklıkta ortaya çıktığını sordum.

“Aşağı yukarı bin yılda bir. Bu benim hattımın yaşı.”Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön