Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

yeginlik


DJ nın 162. sayfada yeğinlik olarak ifade ettiği kavramı anlayamadım.


TDK Taşkınlık, azgınlık, kıyıcılık, Bolluk, İyilik, yardımseverlik."Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü",

İng. intensity Birim alandan, birim Zamanda geçen erke ya da tanecik niceliği."BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü 1978",

İng. intensity Birim uzaydaki devinimin, erke ya da kuvvetin niceliği."BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü 1981",

Osm. şiddet şiddet (fizik). "BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963",

1. İleri gitme, ifrat. 2.Üstünlük, galibiyet. "Tarama Sözlüğü 1972" şeklinde tanımlamalar getirmiş.


Tam olarak ne anlamalıyız?BSTS nin tanımına daha uygun. Birim alandan, birim zamanda geçen erke ya da tanecik niteliğine.


Bileşim noktası konumlarında bilgi tutabiliyoruz. Orada bilgi tutma yeteneği diyebiliriz buna. Ya da oradaki bilginin niceliği, farkındalıklı olarak ulaşabilirliği gibi.Yeğinlik, halk dilinde "çabukluk, hızlılık ve hafiflik" olarak da kullanılıyor.Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön