Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

toltekler


Tolteklerin üç türü arasında basit bir ayırım kurabiliriz:


• Eski Toltekler, Meksika'nın ortasında spesifik bir yerli gruptu. Yedinci ve onikinci yüzyıl arasında bir zamanda var olmuşlardı. Eski Toltekler, geçmişin diğer birçok yerli halkları üzerinde, Meksika’nın İspanyol ön­cesi yerli dünyasında en büyük ruhani etkiye sahipti. Avrupalı istilacıların Tolteklerin çevresinde yarattıkları karanlık, kanlı öykülere rağmen, bu grup eski Meksika’da manevi, kültürel ve teknolojik gelişimin doruğunu temsil ediyordu. Günümüzde, Meksika bölgesinde, onların manevi mi­rasçıları olduğu şüphesiz bir biçimde kanıtlanabilen yerli halklar bulun­maktadır.


• Hayatta Kalan Toltekler, eski Tolteklerin geleneğini yaşatan ve benim de dahil olduğum, tıpkı Yeni Binyılın Toltekleri isimli kitabımda tanımla­dığım gibi, yerli halklara atıfta bulunur.


• Yeni Toltekler, hem yerli hem de yerli olmayan halklardır ve sadece yerlilerin dünyasında değil, fakat aynı zamanda yerli olmayanların da dünyasında Toltek geleneğini yaşatmak için çalışırlar. Yeni Toltekler, kendi modern, kentsel topluluklarımızın ihtiyaçlarına uyacak özel ve uygun yöntemler yaratmak sayesinde, eski ve hayatta kalan Tolteklerin yolunu izlemeye adanmışlardır. Eski Tolteklerin ayak izlerini izleyerek yeni yollar açtığımız söylenebilir.


Victor ShancezToltekler

BUNDAN BİNLERCE YIL ÖNCE, Toltekler Güney Meksika'da "bilgi sahibi kadın ve erkekler” olarak tanınırlardı. Antropologlar onlardan bir ulus ya da ırk olarak söz etse de, Toltekler aslında kadim insanların ruhani bilgi ve uygulamalarını araştırıp muhafaza eden bilim insanlarıyla sanatçılardan oluşan bir toplum idi. Usta (nagual) ve Tanrı'ya Dönüştüğü” yer olarak bilinen Mexico City dışındaki Teotihuacan adlı antik şehrin piramitlerinde bir araya gelirlerdi. Bin yıllar boyunca, nagual'lar atalarından gelen bilgeliği gizleyerek varlığını örtbas etmek zorunda kalmışlardır. Avrupa'nın bölgeyi fethiyle birkaç çırağın kişisel gücü sürekli istismarı birleşince, bilginin onu bilgece kullanmaya hazır olmayanlardan ya da çıkarları adına kasten kötüye kullanacaklardan sakınılması gerekti.


Neyse ki, ezoterik Toltek bilgisi biçimlendirilerek farklı nagual sülaleleri tarafından nesilden nesle aktarıldı. Asırlar boyu bir sır perdesi altında kalmış olsa da, bilgeliğin halklara iade edilmesini gerektiren bir çağın gelişini duyuran kehanetler vardı. Şimdi Kartal Şövalye sülalesinden nagual'lar, Miguel ve Jose Ruiz, güçlü Toltek öğretilerini bizlerle paylaşmak üzere görevlendirilmiş bulunuyor.


Toltek bilgeliği, dünyadaki tüm kutsal ezoterik gelenekler gibi, aynı hakikat birliği özünden yükselir. Bir din olmamakla birlikte, yeryüzünde öğretmenlik yapmış tüm ruhani ustaları sayar. Ruhu sarmaladığı halde, en doğrusu, onu mutluluk ve sevgiye erişim kolaylığının öne çıktığı bir yaşam biçimi olarak tanımlamaktır.


(5. Anlaşma)Her ne kadar basit gibi gözükse de; egoların, beklentilerin, tahammülsüzlüklerin uçlarda olduğu günümüzde anlaşmalara uygun davranmak kolay değildir. Güzel bir yazı olmuş kaleminize sağlık…Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön