Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

ruya goren uyanik


1. Bu uygulama, Rüya Köprüleme çalışmasının bir parçası ise de, ondan daha kapsamlıdır. Rüya Görmedeki niyetinizin odağı olarak bir nesne, bir kişi, ya da hatta sıradan bir yer seçme ve uyanıkkenki dünyaya köprüleme yerine, niyetinizin odağı olarak Rüya Görmede uyandırılmışlığa bir giriş yeri seçin.


2. Örneğin, geceleyin mehtapta bahçenize girdiğinize ilişkin Rüya Görmeniz. Rüya Görme içinde tam olarak uyanırsınız, ve kendi enerji çiftiniz olarak orada gerçekten mevcut bulunduğunuzu anlarsınız. Ardından bir sonraki aşamayı eklersiniz. Geceleyin böyle bir mehtapta bahçeye her girdiğiniz zaman, kendinizi çiftinizin enerjisine ulaşmış bulacaksınız. Buna ekleme stratejisi denir. Böylesi durumlarda Rüya Görmede bahçeye girdiğiniz zaman, artık enerji çiftiniz olursunuz, tıpkı şu andaki gibi.


3. Bu şekilde, çiftin tümüyle uyanıkkenki dünyaya getirilmesine ilişkin birtakım olanaklar açılmış olur, özel olarak tasarlanmış bir geçitten mehtaplı bahçenize girersiniz. Bir geçit uyanıkkenki dünyaya köprülenir köprülenmez, niyet edilmiş olan maksadına ulaşılıncaya dek hep kalır. Bu maksat erkin kendisi tarafından seçilir, egonun değersiz isteklerince değil. Bir geçit, bir açılış sağlaması açısından bir köprüden farklıdır; oysa bir köprü sırf bir yerden bir yere, ileri geri götüren bir araçtır.


4. Kişi sonraları fiziksel bedeni olduğu gibi kalacak şekilde ancak, böylesi bir Rüya Görme içinde yer almış ve köprülenmiş bir geçitten başka alemlere yolculuk yapabilecek, ya da zaman içinde ileriye ya da geriye doğru gidip gelebilecektir. Böylesi bir geçidi, uzayın ve zamanın Rüya Görme dokusundaki bir solucan deliği olarak düşünün, zira onun gerçek doğası budur. Bir köprüyü ise, bir geçidi kurmak için attığınız bir temel olarak düşünün.Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön