Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

ruya gormede olum


l. Bu çöl samanlarına göre, ölüme meydan okuyucunun enerjisiyle iletilen bir Rüya Görme çalışmasıdır. Bu çalışma Ölüm anı için uygulanır.


2. Bu Rüyanın ortaya çıkmasına izin verilmesi gerekir. Zorlanamaz.


Kişi bir Rüya Görme durumuna girer ve Rüyanın kendi Ölümüyle ilgili olmasına izin verir; bunu bir kehanet olarak değil de sırf bir uygulama olarak yapar.


Rüyada ölüm süreci kişinin kendisi dışındaki bir varlıkça harekete geçirilir ya da uygulayıcı girişilen işle ilgili yeterli denetime ve farkındalığa sahip ise kişinin kendi enerji bedeni bu uygulamayı başlatabilir.


3. Bu süreç boyunca korkuya kapılmak ve uyanınak yerine, Rüya Görerek devam edip ölümün meydana gelmesine izin verin. Korkuya kapılma ve uyanmaya çok sık rastlanır zira bu korkunun neden olduğu içgüdüsel bir tepkidir. Ama gene de üstesinden gelinebilir.


4. Rüya Görme farkındalığınızın kesintiye uğramasına izin vermeksizin topyekün hiçliğin ortaya çıkmasına izin verin. Şayet bir ara verme kaçınılmaz ise orada gereğinden fazla kalmayın. Hiçlik olun.


Sonra farkındalığınızı yeniden-biçimlendirerek daha önceki biçimlenmeden daha temiz ve daha gerçek bir duruma getirin. Sıradan Rüyalara ya da ego Rüyalarına dalarak çalışmayı yozlaştırmayın.


5. Onun yerine gerçek farkındalığınızı kendinizle birlikte yalın, sessiz, boş alçakgönüllülükle, uyanıklık dünyasına geriye getirmeye çalışın.Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön