Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

asagi kayis


Don juan farkındalıkta ustalaşma açıklamalarına devam eder. Bugüne kadar bu konuda pek çok gerçeği açıkladığını, geriye yalnızca birinin kaldığını söyler. Bu son gerçek, eski kuşak büyücülerin kendilerinin de farkında olmadan buldukları en önemli gerçektir. Değeri ancak yüzyıllar sonra yeni görücüler tarafından anlaşılabilmiştir.


“Sana insanın birleşim noktasının algı için, yayılımlara ayarlı olduğunu söylemiştim. Noktanın sabit konumundan hareket edebildiğini de tartuşmıştık. Son gerçek, birleşim noktasının belli bir sınırın ötesinde hareket etmesi halinde bildiğimiz bu dünyadan bütünüyle başka dünyalarla birleşebilmesidir.” der Don Juan…


Bazı coğrafi bölgelerin bu tehlikeli harekete yardım ettiğini hatta hareket için özel yönler fısıldadığını ekler. Örneğin Sonora çölü birleşim noktasının aşağı hareket etmesini sağlar, iblisin olduğu yere. Bu nedenle burada karşılaşacağı insanlar, büyücüler, tehlikelidir.


La Catalina’dan söz ederler bir süre. Farkını sorar Castaneda. “tamamen aynıyız” der Don Juan… o daha çok Silvio Manuel veya Genaro gibi, onların kadına uyarlanmışı ama kadın olması dolayısıyla da ikisinden de sınırsız derecde tehlikeli ve saldırgan” der yine…


“hepimizden genç olmasına rağmen yaşlı nesildendir. O; o topluluğun sonuncusudur. Bizi pek sevmez. Az temasa geçer. Nagual Julian’ın tarzına alışkındır o. Bilinmeyenin engin maceralarını özgürlük arayışına tercih eder. “


“Aradaki fark ne” diye sorar Castaneda…


Bu konuyu açıklamaz Don Juan… Aralarındaki bağdan söz eder. Sol yan farkındalığında kıskançça sakladığı garip gizler yüzünden la Catalina ile birbirlerinden hazzettiklerini söyler.


(Catalina ile deneyim) Bilinmeyenin macerasına kapılma eğilimi…..


“yeni görücüler, iç söyleşileri akışkan ve çeşitli olanlar, esnek insanlardır.”


La catalina’nın yaptığı, birleşim noktasını oynatarak biçimine girdiği yaratığı görmesini sağladı ve sonra onunkinin de konumunu, o canavarsal görüntüyü verecek aynı yere oynatmasına yardımcı oldu.Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön