Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

inorganik varliklar


İÇTEN GELEN ATEŞ / C.CASTANEDA


Bölüm 6


İnorganik Varlıklar


CC, -bizim önceki bölümden hatırladığımız üzere- Genaronun evinde yaşanan olayı sorar DJ ye.


“Genaro ve benim dün gece olanlara odaklanmak istemeyişimizin sebebi, bilinmeyende olduğun süre boyunca çok korkmuş olman.Genaro seni itti ve orada sana bişeyler oldu.”DJ


“Bilinmeyene girip onu anlamaya yetecek kadar erke fazlan yok. Yeni görücüler farkındalıkla ilgili gerçekleri düzenlediklerinde, insanların sahip olduğu farkındalık parıltısının hepsini ilk dikkatin tükettiğini ve geriye çok küçük bir parça erkenin dahi serbest kalmadığını görmüşler.Böylece yeni görücüler, savaşçıların bilinmeyene girmeleri gerektiğinden, erkelerini biriktirmelerini önerdiler.Eğer hepsi alınmışsa erkeyi nereden bulacaklardı?Yararsız alışkanlıklarını silerek kazanacaklar dedi yeni görücüler.”DJ


“Yararsız alışkanlıkları silmenin farkındalık parıltısına etkisi nedir?”CC


“Farkındalığı, özyansımadan ayırarak özgürleşip başka bir şey üzerine odaklanmasına olanak sağlar.”DJ


“Bilinmeyen sonsuz şu andır ama bizim olağan farkındalığımızın imkanı dışındadır.Bilinmeyen, sıradan insanın gereksiz parçasıdır.Gereksizdir çünkü sıradan insanın bunu kavramaya yetecek bağımsız erkesi yoktur.Savaşçı yolunda geçirdiğin bunca zamandan sonra, bilinmeyeni kavramaya yetecek bağımsız erken var ama anlayıp hatta bi de anımsamana yetecek erken yok.”DJ


“Yassı kayanın olduğu yerde, bilinmeyenin çok derinine girdiğimi açıkladı.Ama aşırı tabiatıma kapılmış ve dehşete düşmüşüm ki bu da herhangi birinin yapabileceği en kötü şeymiş.Böylece, arkama bakmadan sol yandan aceleyle ayrılmışım;maalesef , hem de yanıma bir alay tuhaf şey alarak.”CC


Tuhaf şeylerden neyi kastettiğini sorar CC.


“Yeni görücüler, eski görücülerin yıllarca toparladığı bilgi karşısında dehşete düştüler.Bu anlaşılabilir.Yeni görücüler, bilginin yalnızca yıkıma yol açtığını biliyorlardı.Ne var ki, bu bilgilerin ve uygulamalarının da etkisinde kalmışlardı.”


Bu uygulamalar; anlaşılamayan formüller, sihirli sözler, çok gizli bi gücün idare edilmesiyle ilgili bi sürü uzun işlemlerdi.Bu gizli güç, olan her şeyde bulunan bir güçtü.Eski görücüler, onların gizli uygulamalar yaratmasına neden olan bu gizi ortaya çıkarmaya hiç çalışmadılar; onlar bunu kutsal bir şey olarak öylece kabul ettiler.Fakat yeni görücüler bununla yakından ilgilendiler ve istenç dediler, Kartal’ın yayılımlarının istenci yada Niyet.


DJ, eski Tolteclerin, gizli bilgilerini, her biri iki bölümden oluşan beş derlemeye ayırdıklarını açıklayarak devam etti:toprak ve karanlık bölgeler, ateş ve su, üst ve alt, gürültülü ve sessiz, hareket eden ve sabit duran.Zaman geçtikçe binlerce değişik teknik gittikçe daha ayrıntılı hale dönüşmüş.


“Toprağın gizli bilgisi yer üstünde duran her şeyle ilgiliydi.İnsanlara, hayvanlara, böcek, ağaç, küçük bitkiler, kayalar ve toprağa uygulanan belirli hareket derlemleri, sözler, merhemler, iksirler vardı.Eski görücüleri dehşetli varlıklar yapan teknikler bunlardı.Ve toprakla ilgili gizli bilgiler, yeryüzündeki herhangi bişeyin bakılması yada yok edilmesinde kullanılırdı. Toprağın karşıtı, karanlık bölgeler olarak bildikleri yerdi.Bu uygulamalar hepsi içinde en tehlikeli olanlarıydı.Organik yaşamı olmayan varlıklarla ilgiliydi.Şu anda dünyada olan ve nüfusu oluşturan tüm organik varlıklarla yaşayan canlı yaratıklar.”


“Hiç şüphesiz eski görücülerin onlar için en yararlı bulgularından biri, organik yaşamın bu topraklar üzerindeki tek yaşam türü olmadığını keşfetmeleri oldu.”


Yaşam ve canlılık arasında bağ kurmaya çalışır CC.


“Görücüler için yaşamak, farkında olmaktır.Sıradan insan içinse farkında olmak bi organizma olmaktır.Görücüler için farkında olmak, farkındalığa sebep olan yayılımların karşılandığı yerde tutulup örtülmesidir. Organik canlıların, yayılımları içine alan bir kozası vardır.Fakat kılıfları görücülere koza gibi görünmeyen başka yaratıklar da vardır.Ne var ki, onların da içlerinde farkındalık yayılımları yer alır ve üreme ve metabolizma dışında yaşamsal nitelikler vardır.Duygusal bağımlılık, keder, neşe, hiddet ve insanın aklının dahi alamayacağı tür bi sevgi.”DJ


“Eğer o varlıklar canlıysa neden kendilerini insana belli etmiyorlar?”CC


“Ediyorlar, hem de her zaman.Sadece görücülerede değil, sıradan insanlara da.Sorun mümkün olan tüm erkeyi ilk dikkatin tüketmesinde,İnsanın kaydı hepsini almakla kalmıyor aynı zamanda kozayı da setleştirerek esnekliğini kaybettiriyor.Bu şartlar altında karşılıklı ilişki olanaksız.”


Sonra eski büyücülerin uygulamalarını açıklamaya devam eder DJ.


Diğer büyük bilgilerden biri, bundan sonraki gizli bilgiyle ilgilidir:ateş ve su.Onlar alevlerin çok acayip bir niteliğini keşfetmişler;alevler, insanın bedenini, aynen su gibi bir yerden başka bir yere taşıyabiliyormuş.DJ buna parlak buluş diyordu.


Eski tolteclerin, açıkca görmelerine rağmen, ne gördüklerini anlayamadıklarını söyledi.Ateş ve su sınıflandırmasında ateşi, ısı ve alev, suyu da ıslaklık ve akışkanlık olarak ayırmışlardı.Alevleri ve akışkanlığı, sihirli nitelikler saymışlar ve bedenin bir yerden başka bir yere taşınması, organik olmayan aleme geçişi için kullanmışlardı.


Sonrasında alt ve üst uygulamaları anlatır DJ.Üst rüzgar, yağmur, yıldırım, bulutlar, gök gürültüsü, gün ışığı ve güneş hakkındaki gizli bilgilerle ilgiliydi.Altla ilgili bilgi, sis, yer altı kaynak suları, bataklıklar, şimşek, deprem, gece, ay ışığı ve ay hakkındaydı. Gürültü ve sessizlik, sesin ve sakinliğin kullanımı ile ilgili gizli bir bilginin bölümleri, hareket eden ve sabit duran, hareket ve hareketsizliğin gizli yönleriyle ilgili uygulamalardı.


CC, bu anlatılanlara dair bir örnek ister.DJ nin ondan ayna yapmasını istemesi ve ilgili süreçler…Ayna da inorganik varlık görmesi..Sonrasında yapılan değerlendirme..


“Eski görücüler, suya daldırılan parlak bir nesnenin yansıyan yüzünün suyun erkini arttırdığını düşündüler.Onlar gözlerimizin bilinmeyene girişin anahtarı olduğuna inandılar.Suya bakarak, gözlerin yolu açmasını sağlıyorlardı.”


Eski görücülerin, suyun ıslaklığının sadece nemlendirip ıslattığını fakat suyun akışkanlığının devindirdiğini gözlemlediklerini söyledi.Altımızdaki diğer katmanları araştırmak için aktığını zannetmişler.Suyun bize sadece yaşam için değil alttaki diğer katmanlara bir bağ, bir yol olarak verildiğine inanmışlar.”


“Altta çok katman var mı?”CC


“Eski görücüler yedi kat saymışlardı.Su uygulamaları sırasında, suyun akışkanlığını kullanarak, bizim yaşadığımız katmandan, alttaki herhangi yedi katmandan birine yada olduğumuz katmanda su boyunca istenilen yöne bedenen gidilebileceğinden emin oldular ve bunun için derin göl sularını ve su kuyularındaki suları kullandılar.Sana gösterdiğim tekniği kullanırken iki şeyin peşindeydiler.Bi taraftan, suyun akışkanlığını hemen alttaki ilk katmana gitmek için kullandılar.Diğer taraftan, onu bu ilk katmandaki canlı varlıklarla yüzyüze buluşmak için kullandılar..Diğer yaşam, insanlar çağırınca neler olduğunu görmek için geliyor.Bu toltec tekniği, onların kapılarını tıklatmak gibi.Eski görücüler, suyun dibindeki bu parlak yüzeyin bi yem ve bi pencere gibi iş gördüğünü söyler.Böylece insanlar ve o yaratıklar pencerede buluşurlar.”DJ


CC, kendi yaşadığının da böyle bir şey olup olmadığını sorar.


“Eski görücüler, senin suyun erki ve ilk katın kuvvetine ilaveten, penceredeki yaratığın manyetik etkisiyle çekildiğini söyleyebilirler.Kulağına , ölmekte olduğunu söyleyen ses haklıydı.Ölüyordun ve orada olmasaydım öyle olurdu.Bu teknikler aşırı etkin fakat çoğu zaman öldürücüdürler”DJ


Aynayla başka ne yapacağız der CC.


“O ayna, seninle dün sırf baktığın yaratığın, yüzyüze buluşması için kullanılacak.Yüzyüze buluşma, bir tür yaşamın, insan cinsinin, bir başka yaşam türüyle karşılaşmasıdır.Eski görücüler bu durum, suyun akışkanlığının ilk katından bi yaratıkla insanın buluşması derler”.


Eski görücülerin, altımızdaki yedi katı, suyun akışkanlığının katmanları saydıklarını açıkladı.Onlar için bir kaynağın, söylenemez önemi varmış çünkü bu durumda suyun akışkanlığının tersine döndürüldüğünü ve derinden yüzeye gittiğini düşünüyorlarmış.Bunu, diğer yaşam türlerinin başka düzlemlerden bize bakıp, bizi incelemeye gelmeleri için bir araç olarak kabul ediyorlarmış.


“Bu bakımdan yanılmıyorlardı.Yeni görücülerin dost dedikleri varlıklar su kuyuları etrafında görülürler.”DJ


“Aynadaki yaratık bir dost muydu?”CC


“Tabii ki.Ama kullanılabilecek bir tane değil.Geçmişte sana tanıttığım dost geleneği doğrudan eski görücülerden gelir.Dostlarla mucizevi işler yaptılar ama kendileri gibi insan olan gerçek düşmanları geldiğinde yaptıklarının hiçbi değeri kalmadı.”DJ


CC bu yaratıkların ne kadar tehlikeli olabileceklerini ve bizi öldürüp öldüremeyeceklerini sorar.


“Biz insanlar kadar tehlikelile,i ne daha çok, ne de daha az.Doğrudan bizi öldürmezler ama kesinlikle korkudan ölmemize sebep olabilirler.Sınırları kendi kendilerine geçebilirler yada sadece pencereye gelirler.”DJ


…Tekniğin ikinci uygulaması…Kitaptan..


CC bu olaydan sonra büyük bir melankoli krizine tutulur.


DJ, savaşçının yaşamında, ortada bir neden olmadan hüzünlenmenin gayet doğal olduğunu belirtti.Görücülere göre, bilinenin sınırlarının kırıldığı yerde parlak yumurta, bir enerji alanı olarak son varış noktasını duyumsarmış.Kozanın dışındaki sonsuzluğa esaslı bir bakış, mevcudiyet keyfinin bozulması için yeterliymiş.Sonucundaki melankoli, bazen o kadar yoğun olurmuş ki, ölüme neden olabilirmiş.


Melankoliden kurtulmanın en iyi yolunun onunla dalga geçmek olduğunu söyledi.Alaylı bir tonla, ilk dikkatimin, dostla temasımda bozulan düzeni onarmak için elinden geleni yaptığını izah etti.Mantık yoluyla onarılamadığından, ilk dikkatim tüm gücünü hüzne odaklayarak yapıyordu bunu.


“Sonsuzluktan daha yalnız bir şey yoktur.Ve bizim için insan olmaktan daha rahat bir şey yoktur.Bu da aslında başka bir çelişki.- insan nasıl hem insanlık bağlarını koruyup hem de tamamıyla mutlulukla ve amaçlı olarak sonsuzluğun mutlak yalnızlığına atılabilir?Bu bilmeceyi çözdüğünde, sonuncu yolculuğuna hazır olacaksın.”DJ


“Biz hiçiz ama bu kesin bir meydan okuyuşun da temeli.Biz hiçler sahiden sonsuzluğun yalnızlığıyla yüzyüze gelebiliriz.”DJ


DJ. Kendi yaşadığı ikinci uygulamayı anlatır.Velinimeti ile yaşadıkları..


(Kendi deneyinde, dost dışarı çıkmıştır.)


“Dost seni yakalasaydı ne olabilirdi?”CC


“Korkudan ölebilirdim.Yakalanmanın neye sebep olacağını bilseydim beni yakalamasına izin verirdim.O zamanlar pervasız bir adamdım.Bi dost seni yakaladığında ya kalp krizi geçirip ölür yada onunla güreşirsin.Sahte bir vahşilikle bi anlık dalaştan sonra dostun erkesi zayıflar.Dostun bize yapabileceği hiçbişey yoktur veya tam tersi.Bi boşlukla ayrılırız.Eski görücüler, dostun erkesinin yavaş yavaş azalmaya başladığı anda erkini insana teslim ettiğine inanırlardı.Erk, inanamıyorum!!Eski görücülerin dostları, her yanlarından fışkırıyordu ve dostlarının erkinin hiçbi anlamı yoktu.”


Dj, bir kere daha bu karışıklığı düzeltmenin yeni görücülere düştüğünü açıkladı.Onlar, tek aslolan şeyin kusursuzluk olduğunu bulgulamışlar, yani bağımsızlaşmış erke.Eski görücüler arasında gerçektende bazıları dostları tarafından kurtarılmışlar ama bu dostun erkinin korumasıyla değil;daha çok, o insanların kusursuzluklarının, diğer yaşam türlerinin erkesini kullanmasına olanak tanımasındanmış.Yeni görücüler, aynı zamanda, dostlar hakkında en önemli şeyi bulgulamışlar:onları insanlara neyin yararsız veya yararlı yaptığını.Yararsız dostlar ki bunlardan sayılamayacak kadar varmış, içinde bizim içimizdekilere eş yayılımları bulunmayanlarmış.Bizden farklılıkları nedeniyle tamamıyla kullanılamazlarmış.Diğer dostlar ki sayıları oldukça azmış, bize yakınlarmış, yani arada bizimkilere denk düşen yayılımlara sahiplermiş.


“Bu tür insan tarafından nasıl kullanılıyor?”CC


“Kullanmak yerine değiş-tokuş diyelim.Bu değiş tokuş birbirine eş yayılımlar sayesinde olur.Bu yayılımlar, insanın sol yan farkındalığındadır; sıradan insanın hiç kullanmadığı yan.Bu nedenle , dostlar sağ yan farkındalığının yada mantığın tamamıyla dışında bırakılmıştır.”DJ


Birbirine eş yayılımların ikisine de ortak bir alan verdiğini söyledi.Sonra, alışkanlıkla, daha derin bir bağ kuruluyormuş ki bu iki yaşam türününde çıkarına oluyormuş.Görücüler, dostun dünyevi olmayan aydınlık ve hassasiyetinin peşindeymiş;onlardan şahane gözcü ve koruyucu olurmuş.Dostlar, insanın daha büyük olan erke alanının peşindeymiş ve hatta onunla kendilerini maddeleştirebilirlemiş bile.Beni, deneyimli görücülerin bu eş yayılımlarla hepsini odaklayana kadar oynadıkları konusunda temin etti; değiş tokuş o zaman oluyordu.Eski görücüler bu işlemi anlamamışlar ve benim aynada gördüğüm derinlere inmek için karmaşık bakma teknikleri geliştirmişler.


“Eski görücülerin, aşağı inmelerine yardımcı olan detaylı bi aletleri vardı.Belleri etrafına bağladıkları özel sicimli bi ipti bu.Tıpa gibi göbeğe yerleştirilen yumuşak reçineye batırılmış bi ucu vardı.Görücülerin bi yada bikaç yardımcısı olurdu; onlar dikkatli bakıp kaybolduklarında, ipinden tutarlardı.Tabii ki derin, duru bi gölet veya göldeki yansımaya dosdoğru bakmak bizim aynayla yaptığımızla karşılaştırılamayacak kadar hayrete düşürücü ve tehlikelidir.Eski görücüler, derinlere yaptıkları gezintilerde mucizevi şeyler buldular.Dostlarla karşılaşmak onlar için rutindi.Aslında derinler dememin lafın gelişi olduğunu ayırtetmişsindir.Derinler yoktur sadece farkındalığın idare edilmesi vardır.Maalesef eski görücüler bunun ayırtına hiç varamadılar.”DJ


CC, yaşadığı deneyime dayanarak, dostları çok saldırgan bulduğunu söyler.DJ buna katılmaz.


“Pek değil” der.” Saldırgan olacak yeterli erkleri olmadığından değil ama daha çok farklı türde erkleri olmasından.Onlar daha çok elektrik akımı gibiler.Organik varlıklarsa daha çok ısı dalgası gibidir.”


“Ama neden seni o kadar zaman kovaladı?”CC


“Onlar duyguların çekiciliğine kapılıyor.Hayvansal korku onları en çok cezbeden şey;onlara uyan erke türünü açığa çıkarıyor.İçlerindeki yayılımlar hayvansal korkuyla canlanıp toparlanıyor.”


Dostların her şeyden fazla hayvansal korkudan hoşlandıklarını eski görücüler bulmuşlar.Hatta aşırıya giderek insanları amaçlı olarak korkutarak dostlarına yem yapmışlar.Eski görücüler, dostların insani hisleri olduğuna eminmiş ama yeni görücüler bunu başka türlü görmüşler.Onlar, dostların duygularla açığa çıkan erkenin çekiciliğine kapıldığını görmüşler;sevginin etkisi nefret ve kedere eşitmiş.


“Bildiğin gibi, ben velinimetimin dostlarına sahibim.Onlar için velinimetimin hissettikleriyle aynı şeyi duyduğumu söyleyemem.Sakin ama tamamıyla ihtiraslı bi adamdı, erkesi dahil sahip olduğu her şeyi savurganlıkla dağıtırdı.Dostlarına bayılırdı.Onun için dostlarının erkesini kullanmalarına izin verip, kendilerini maddeleştirmeleri işten sayılmazdı.Tuhaf bi insan şekli alan bi tanesi bile vardı.”DJ


“Dostların sana yararlı mı ?” diye sorar CC.


“Bu karar vermesi zor bişey.Bazı yönlerden velinimetimin verdiği dostları seviyorum.Kavranamaz bir sevgi verme yetisindeler.Ama benim için anlaşılmazlar.Kartal’ın yayılımları olan enginliklerde, olur da bi gün yalnız kalırsam, arkadaşlık edebilmeleri için verildiler bana.”Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön