Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

yeni goruculer


Cc don Juanı aramak için dağlara giderken Oaxaca kentine uğrar onu şehir meydanında oturmuş kendisini beklerken bulur.Cc nin neler yaptığıyla ilgili sohbet ederken DJ onu yine bir anda ileri farkındalık durumuna geçirir ve anlatmaya başlar :İspanyollar Meksikaya gelmeden önce Toltec görücüleri vardı akıl almaz işler yapabilen.Bu görücüler kasvetli,gayretli,güçlü büyücüler olup sırları ortaya çıkaran ve gizli bilgileri elde ederek insanları etkileyip,kurbanlarının farkındalıklarını seçtikleri herhangi bişey üzerine sabitliyerek aldatan alışılmadık insanlardır.Farkındalığın yönlendirilebilmesi olayına Ccnin dikkatini çeker.Onların uygulamalarından yeteri kadarının bugüne gelmiştir ancak hepsini uygulamıyoruz bizim başka görüşlerimiz var biz yeni dönemdeniz .Cc don juanın kendisini büyücü sayıp saymadığını sorar.


Don Juan’’Hayır saymıyorum,ben gören bir savaşçıyım .Aslında hepimiz yeni görücüleriz


Eski görücüler büyücüydüler ama bizim için büyücü olmak çıkmaz bir sokağa girmektir . Tolteclerin bilgi yoluna ilk çıkışları erk bitkileriyle olmuştur.bilgi yolundaki bu ilk insanlar çok cesur fakat çok kusurluydular.


Cc bu tamamen senin tahminin,değimli Don juan?


Dj Hayır ben bir görücüyüm ve görmemi o zamana odakladığımda,olanların hepsini biliyorum.


Görmek ,bilmenin garip bir hissidir.’’bi şeyi şüphenin gölgesi olmadan bilmektir’’


D Juan a göre Toltec bilgi adamı demekti.İspanyol fethinden belki bin yıl evvel geniş bir coğrafi alanda yaşıyorlar ve belirli iş kollarında çalışıyorlardı;sağaltım,büyüyapmak,hikaye anlatmak,dans etmek,falcılık,yiyecek ve içecek hazırlamak gibi.Bu iş kolları onları diğer sıradan insanlardan ayıran belirli bir bilgeliği besliyordu.Yüzyıllarca erk bitkileriyle uğraştıktan sonra görmeyi öğrendiklerinde en girişkenleri diğer bilgi adamlarınada aynı şeyi öğretmeye başladılar ve bu onların sonunun başlangıcı oldu.Görücülerin sayısı arttı,ama içlerini saygı ve korkuyla dolduran gördüklerine karşı takıntıları o kadar yoğunlaştı ki,bu onları bilgi adamı olmaktan çıkardı.Görme ve tanık oldukları yabancı dünyaları kontrol etmede olağanüstü ustalaşmaları karetmedi..Görme onların dayanıklılığını azalttı ve gördüklerini kafalarına takmalarına yol açtı.Bundan kaçınabilenlerde olmuştu görmelerine rağmen bilgi insanı olmaktan çıkmayan büyük insanlar.İşgalciler görmeyi öğrenemediler bunun nedeni toltec içbilgeliğine sahip olmadan yalnızca gördüklerini taklit etmeleriydi. Yeni görücüler uygulamalarını gözden geçirip,ilk yaptıkları şey İz sürme,rüya görme ve niyeti anahtar işlemler olarak ortaya koymak ve erk bitkilerinin kullanımının önemini azaltmaktı.Boyunduruk altında geçen süre yeni görücülerin becerilerini geliştirebilmeleri için ideal şartları sağlamıştı.


Don juan neslinin ondört nagual ve yüzyirmialtı görücüden oluştuğunu,velinimetinin nagual Julian veJulian dan öncekinin magual Elias olduğunu söyler.


Ertesi gün öğleye kadar Cc don juan ı göremez bu arada kente onun üç çömezi Pablito,nestor ve la Gorda gelmişlerdir.Akşam pansyonda don Juan Cc y la özel konuşmak istediğini söylediğinde pablito ve nestor doğal karşılarken la gorda bundan rahatsız olduğunu belli eder ve ne hakkında konuşacaklarını sorar hatasını anlayıp sonra kıkırdar.Don Juan garip bir bakış atıp bişey demeyince onuda yanlarına almalarını ister.Don Juan ona söylemem gerekenlerin hiç birini duymanı istemiyorum dediğinde la gorda iyice sinirlenir.Bu durum castanedayı da rahatsız eder.Don Juan’’la Gorda’ya şükretmen gerekiyor.Kendine verdiğin önemi yok etmene yardımcı oluyor.Sen fark etmemiş olsanda o senin hayatının ufak-tiranı.’’der.Bir süre yürüyüp meydandaki en sevdiği banka otorurlar.Don Juan ‘’ bizim neslimizdeki şeylerin çoğu onlar tarafından oluşturulmuştur.Yeni görücüler onların hatalarını düzeltmişlerdir .’’Eski görücüler sunu bulmuşlardı;bilgiyi öğretmenin en iyi yolu ,çömezlerini sol yana kaydırarak ileri farkındalık durumuna geçirmekti.Esas öğrenme orda oluyordu.Velinimeti nagual julian onun içinde derin bir bölünmüşlük yaratmış,bunu bir çeşit farkındalıktan ileri geri taşıyarak yapmış.Yükseltilmiş farkındalıkta yaşadığı görüş keskinliğive özgürlük ,normal durumundaki farkındalığında ki uslamlamalarına,savunmalarına ,kızgınlığına ve korkusuna tamamıyla ters düşüyormuş.Eski görücüler bu kutupsallığı kendi amaçları doğrultusunda kullanmak için yaratırlarmış;bununla çömezlerinin büyücülük tekniklerini öğrenmesi için gereken yoğunlaşmaya zorlarlarmış.Fakat yeni görücüler bunu çömezlerini insanda bilinmeyen imkanlar olduğuna inandırmak için kullanıyorlarmış.


‘’yeni görücülerin en büyük başarısı farkındalığın gizinin açıklamasıdır.Hepsini birkaç kavram ve eylem halinde toparlayıp ileri farkındalık sırasında çömezlere öğretilecek hale getirdiler.’’


Don juan ın söylediğine göre yeni görücülerin öğretim metodunun değeri,ileri farkındalık sırasında olanları kimsenin anımsamasından ileri geliyordu.Yıllarca süren çaba ve disiplinden sonra savaşçlar yeniden anımsayabiliyorlardı.O zamana dek,onlara öğretilen kavramlar ve yöntemleri içselleştirmiş ve yeni görücülerin sahip olmalarını istedikleri gücü kazanmış oluyorlardı.Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön