Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

ruya gorme kapilari 1


Rüya görme, algılanabilir olanın alanını çoğaltmak ve genişletmek için, birleşim noktasının sürekli konumunu istenildiği zaman değiştirme sanatıdır. Rüya görmenin kendine özgü durumunda, rüya görmenin yedi kapısı olarak adlandırılan ve rüya görücüler tarafından engel imiş gibi algılanan yedi girişi bulunur. Rüya görme kapılarının hepsi iki aşamalıdır: Birincisi, o kapıya ulaşmaktır; ikincisi ise onu geçmektir.Birinci Rüya Görme Kapısı:


İlk kapı, derin uykuya dalmadan önce, gözlerimizi açmamıza izin vermeyen hoş bir ağırlığı andıran özel bir duygunun farkına varmakla başlar. Karanlık ve ağırlık içinde asılı bir şekilde uykuya dalmakta olduğumuzun farkına vardığımız an, bu kapıya ulaşırız. Bunu yapmak için gerekli tek yol, uykuya daldığının farkına varmaya niyet etmektir.


Rüya görme bağlamında niyetlenmek, kişinin bir rüya görücü olduğuna ilişkin kuşku götürmez bir bedensel bilgi elde etmesi, bedeninin tüm hücreleri ile bir rüya görücü olduğunu hissetmesi demektir. Uykuya daldığının farkında olunması için, uyku ile uyanıklık arasında görülen şeylerin görüntüsünü kaybetmeden tutabilmek de yeterli olur.


Birinci Kapı Uygulamaları:


1. Bu kapıda “Rüya Kurma” öğrenilir. Rüya kurmak, bir rüyanın genel durumu üzerinde kesin ve fiili bir hâkimiyet sağlamak demektir. Yani, bir rüyanın başka bir şeye kaymasına izin vermemek, var olan görüntüyü kontrol etmek ve istenilen süre boyunca bu görüntüyü tutmaktır.


2. Bunu yapabilmek için rüyada bilinçli olarak ellere bakılması tavsiye edilir. Ellere bakma görevi rastgele seçilmiştir ve bu uygulamanın amacı belirli bir şeyi bulmak değil, aslında rüya görme dikkatini işe koyultmak ve sadece bir hareket noktası oluşturmak içindir.


Birinci Rüya Görme Kapısı Nasıl Geçilir?


Birinci rüya görme kapısına ya uykuya daldığımızın farkında olarak ya da son derece gerçek (rüyada olduğunun farkında olmak) bir rüya görerek ulaşırız. Kapıya bir kez ulaşınca da, rüyalardaki herhangi bir öğenin görüntüsünü sürdürmeyi becerip bu kapıdan geçilir.


Rüya görücüler, dikkatlerini geliştirmek için rüyalarında mevcut olan her şeye kısa, dikkatli bakışlar atarlar. Bir öğeye, örneğin ellere bakıp, buradan yola çıkarak ve bu noktaya mümkün olduğunca çok kez dönerek, rüyalarının içindeki öbür öğelere bakmak üzere ilerlerler.


Başlangıçta rüyalarda çok fazla şeye bakmazlar, dört öğe yeterli olur. Sonraları, istenilen bütün öğeleri kapsayacak biçimde alan genişletebilinir. Eğer imgeler değişmeye ve kontrol yitirilmeye başlanırsa, başlangıç noktası öğesine geri dönülür (örneğin eller) ve tekrar en başından başlanır. Bu başarıldığında, 1. kapıdan geçilmiş olur.


Sonuç:

Rüya görücüler ilk kapıya ulaştıklarında, enerji bedenlerine de ulaşırlar. Enerji bedeni, fiziksel bedenin karşılığı olan, saf enerjiden meydana gelen hayaletimsi bir yapıdır. Görüntüsü vardır; ama kütlesi yoktur. Saf enerjiden oluştuğu için, fiziksel bedenin olanaklarının ötesinde, örneğin kendisini bir an içinde evrenin en uç noktalarına taşımak gibi edimler gerçekleştirilebilir.

İkinci Rüya Görme Kapısı:


Rüya farkındalığında (yani rüya gördüğünün bilincinde olarak), rüya bittiği zaman doğal olarak uyanılır; ama rüyada, bir başka rüyanın içinde uyanıldığı görülür.İkinci Kapı Uygulamaları:

İkinci rüya görme kapısını geçmek için iki yol bulunur:


1. Bunlardan biri, bir başka rüyada uyanmaktır. Yani rüyanın içinde rüya görüldüğünü ve bu rüyadan uyanıldığını görmektir.


2. Öbür seçenek ise, rüyadaki ayrıntıları kullanarak başka (yeni) bir rüya başlatmaktır. Buna rüya değiştirmek de denir. Bir rüya görücü bir başka rüyanın içinde uyanmayı ya da gündelik yaşamın dünyasında uyanmadan rüyalarını değiştirmeyi öğrendiğinde ikinci kapıya ulaşır.


İkinci Rüya Görme Kapısı Nasıl Geçilir?


İkinci rüya görme kapısı, rüya gören, rüyada yabancı enerji Öncülerini ayrımsayıp, onları izlemeyi öğrendiğinde geçilir. Rüya görücüler, rüyalarında başka âlemlerden gelen öncüleri, enerji bedenleri ile ayrımsarlar. Aslında ikinci rüya görme kapısı, organik olmayan varlıkların dünyasına açılan kapıdır ve rüya gören de o kapıyı açan anahtardır. Fakat rüya görücülerin öncüleri aramaya düşkünlük göstermeleri arzulanan bir şey değildir.Sonuç:


İkinci kapının kuralı, üç adımdan oluşan bir seri olarak tanımlanır: bir, rüyayı değiştirme eğitimini uygulayarak rüya görücüler öncüleri keşfederler; iki, öncüleri izleyerek bir başka gerçek evrene girerler; ve üç, orada eylemleri aracılığıyla, o evrenin yönetim yasalarını ve kurallarını kendi kendilerine keşfederler.


Rüya görücüler ancak bu aşamadan sonra devam etmekte özgürdürler. İkinci kapının ardındaki evren öyle güçlü ve saldırgandır ki, doğal bir siper, ya da rüya görücülerin zayıflıklarının araştırıldığı bir deneme alanı görevi yapar. Rüya görücüler, bu denemeleri atlatabilirlerse bir sonraki kapıya doğru ilerleyebilirler.Üçüncü Rüya Görme Kapısı:


Üçüncü rüya görme kapısına, rüyanın içinde kendini uyuyan bir başka insana bakarken bulduğunda ulaşılır. Ve o insan, rüya görenin kendisidir. Bu kapının odak noktası, rüya içinde uyanıp (elbette rüya farkındalığında, yani rüya gördüğünün bilincinde olarak) kendini uyuyor görme üzerindedir.Üçüncü Kapı Uygulamaları:


Üçüncü rüya görme kapısında birkaç farklı ödev vardır:


1. Birinci olarak, rüyacı, gerçekten yatağında kendi uyuyan bedenini görüp gör-mediğini anlamak için geçerli bir yol gösterici saptar (örneğin yatakta yatan kendi fiziksel bedeni üzerinde, uykuya yattığı kıyafetlerinin olması gibi). Kişi, rüyasında uyandığında, kendini uyuduğu odada bulmalı, bilinçli bir şekilde kendi bedenini görmelidir. Aksi takdirde, görülen sadece sıradan bir rüyadır. Eğer bilinçli rüya ise, o rüyayı ya ayrıntılarını inceleyerek ya da onu değiştirerek, kontrol eder.


2. İkinci görev, rüyada enerji bedeni hareket ettirmeyi öğrenmektir. Büyücüler, enerji bedeninin üçüncü kapıda tıpkı enerjinin yaptığı şeklide devinebildiğini söylerler: Hızlı ve doğrudan.


3. Üçüncü görevse bu kapının gerçek görevidir: Enerji bedeniyle enerjiyi görmek. Eğer bir nesnenin enerjisini göremezlerse, sıradan bir rüyadadırlar; gerçek bir dünyada değil.


4. Rüyada görmek için, görme niyetini yüksek sesle söylemek veya küçük parmak ile işaret etmek yeterlidir. Deneyim kazandıkça niyeti seslendirmeye gereksinim kalmayacak, sessizce niyet etmek yeterli olacaktır. Eğer rüyada, rüyamızın içindeki öğelerin enerjisini göremezsek, gerçek bir enerji üreten şeyi, hayali bir yansıtmadan ayırt edemeyiz.


Üçüncü Rüya Görme Kapısı Nasıl Geçilir?


Üçüncü kapıya ulaşmak, rüyacının rüyasında uyuyan bedenini görmesiyle olur. Üçüncü kapıyı geçmekse, kendini uyur gördükten sonra, çevrede enerji bedeniyle hızlı ve doğrudan hareket etmektir, Bu kapıda, ayaklarımız ve bacaklarımızla yürümeyiz. Nihai görevse, enerji bedeniyle enerjiyi görebilmektir.


3. kapı, geçilmesi en zor kapıdır. Bu kapıyı geçememenin en büyük sebebi, rüyacının yaşamının anılar, umutlar, korkular gibi ağır çeken duygularla tıka basa dolu olmasıdır. Rüya görme, kullanılabilir enerjinin en küçük kırıntısını bile gerektirdiğinden, bunu aşmak için özetleme olarak bilinen tekniği uygulamak gerekir.


Özetleme, içeride hapsolmuş enerjiyi serbest bırakır ve bu özgür kılınmış enerji olmadan, rüya görmede ilerlemek mümkün değildir. Bu aşamada, enerji bedeni devindirmek için gerekli enerji, inorganik varlıklardan değil, rüyacının kendi enerjisinden gelmelidir.Sonuç:


Rüya görücüler, birinci ve ikinci kapılardaki alıştırmaları gerçekleştirerek enerji bedenlerine şekil vermeye başlarlar. Üçüncü kapıya vardıklarında, enerji bedenleri dışarı çıkmaya yani eyleme geçmeye hazırdır. Bununla beraber, üçüncü kapıda, rüya görücüler, nerdeyse dayanılmaz olan her şeyin içine atlama dürtüsünden sakınmak zorundadırlar. Üçüncü rüya görme kapısında, rüya gerçekliğiyle gündelik dünya gerçekliği bilerek birleştirilmeye başlanır. Bu bir alıştırmadır ve büyücüler bunu enerji bedenini tamamlamak olarak adlandırırlar.Dördüncü Rüya Görme Kapısı:


Dördüncü rüya görme kapısında enerji bedeni ile belirli, somut yerlere yolculuk edilir. Dördüncü kapıyı kullanmanın üç yolu vardır: bir, bu dünyadaki somut yerlere yolculuk etmek; iki, bu dünyanın dışındaki somut yerlere yolculuk etmek; ve üç, yalnızca başkalarının niyetlerinde var olan yerlere yolculuk etmek. En sonuncusu, üçünün en zoru ve tehlikelisidir, ve büyük bir farkla eski büyücülerin özel tutkusudur.Dördüncü Kapı Uygulamaları:


1. Dördüncü rüya görme kapısı ile ilgili dersin iki bölümü bulunmaktadır: Birinci bölümü, eski büyücülerin ikiz konumlar olarak adlandırdıkları şeyle ilgilidir. Bunun anlamı şudur: Rüya görmeye başlarken, rüya görücünün fiziksel bedenini tuttuğu ilk konum, rüyalarında seçtiği herhangi bir yere birleşim noktasını sabitlerken, enerji bedenini tuttuğu konumun aynısıdır. İki konum, bir birim teşkil eder ve herhangi iki konum arasındaki mükemmel ilişkiyi bulabilmek büyücülerin binlerce yılını almıştır.


2. Bunu başarabilmek için, rüya görmeye dizleri biraz büküp sağ yana yatarak başlanır. Disiplin, bu konumu koruyarak uykuya dalmaktır. Rüyanın içindeki uygulama, kesinlikle aynı konumda uzanıp yeniden uykuya dalındığını rüyada görmektir. Bu uygulama, ikinci uykuya dalış anında, birleşim noktası tam olarak hangi konumda ise, onu o konumda sabit tutar.


3. Bu uygulamanın sonuçları, tam algılamadır. Uygulamanın dört çeşitlemesi vardır: bunlar sağ yana yatarak uyumak, sol yana, sırtüstü ve yüzükoyun yatarak uyumaktır. Sonra rüya görmeye geçildiğinde, ilk baştaki konum korunarak ikinci kez uykuya dalmanın rüyası görülür.


Dördüncü Rüya Görme Kapısı Nasıl Geçilir?


Rüya görmenin ikiz konumuna ikinci dikkatte niyetlenme yapılabilir, ancak bu açıkla-namaz ve kavranamazdır. İkinci dikkatte, niyetlerini yansıtarak devinmeyi bilen büyücüler, seçtikleri herhangi bir nesne, bir yapı, bir nirengi noktası ya da doğal manzaranın gerçek kopyasını üretmeyi başarmak için, rüya görürken düşüncelerini yansıtma sanatını uyguluyorlardı. Örneğin rüyada memleketinizi görüyorsanız ve rüya, sağ tarafa yattığınız konumda başladıysa, rüyanızın içinde sağ yanınıza yatıp uykuya daldığınızı gördüğünüzde, büyük kolaylıkla rüyadaki memleketinizde kalabilirsiniz. İkinci rüya, sadece memleketinizin rüyası olmakla kalmayacak; insanın imgeleyebileceği en somut rüya da olacaktır.


Büyücüler, bunu başarmak için önce basit bir nesneye sabit bakarak başlıyorlar, onun her ayrıntısını ezberliyorlardı. Sonra gözlerini kapatarak nesneyi hayallerinde canlandırıyor ve görüntü üzerinde aslına göre düzeltmeler yapıyorlardı; ta ki onu gözleri kapalı olarak tümüyle eksiksiz biçimde görene dek. Geliştirme dizgelerinde bir sonraki şey, nesneyle rüya görmek ve rüyanın içinde kendi algılamalarının görüş açısıyla nesnenin tam bir fiziksel cisimlenmesini sağlamaktır. Bu edim, tam algılamaya ilk adımdır.O büyücüler, basit bir nesneden gittikçe daha karmaşık nesnelere geçmişlerdi. Nihai amaçlan; hepsinin birlikte hayallerinde tam bir dünya canlandırması, sonra o dünyayı rüyada görmeleri ve böylece var olabilecekleri tümüyle gerçek bir âlemi yeniden yaratmalarıydı. Bunu yapabilen eski büyücüler, herkesi kolaylıkla kendi niyetlerine, kendi rüyalarına çekebiliyordu. İnsan topluluklarının hep birlikte kaybolmaları, bu şekilde rüya görerek olmuştur. Önce hayallerinde canlandırmış, sonra rüyada aynı görüntüyü tekrar yaratmışlardır.


Sonuç:


Dördüncü kapıyı geçmek ve yalnızca başkasının niyetinde var olan yerlere yolculuk etmek risklidir, çünkü böyle bir rüyadaki her öğe, eninde sonunda kişisel bir öğedir. Rüyaların tam kontrolünü elde etmek, ancak ikiz konumlar tekniğini kullanmakla mümkündür. İkinci rüya, ikinci dikkatte niyetlenmedir ve dördüncü rüya görme kapısını geçmenin tek yoludur. Yapılabilir ama kavranamaz ve açıklanamazdır.michael harner ve diğer bazı şamanizm araştırmacıları bu rüya görme durumlarını üçe ayırır; alt, orta ve üst dünya. alt dünyayı bitki ve hayvanların astral boyutu, orta dünyayı bildiğimiz fiziksel evrenin, üst dünyayı ise birçok katmandan oluşan ruhsal varlıkların astral boyutu olarak tanımlamaktadırlar. Bu iki öğreti arasındaki farklılıkları nasıl bağlayabiliriz? İkinci olarak bu öğretilerde rüya girişi davul sesi dinleyerek gerçekleştiriliyor. bunu nasıl açıklayabilirsiniz?rs, bahsettiğin konuya mitolojik yazıları okurken rastladım, fakat bu konu 'rüya görme kapılarıyla' ilgili değil, bağlantısı olduğunu düşünmüyorum.


Okumak istersen yazı bu sayfada

'Üç âlem kavramı' ve 'Yaşam ağacı' başlıklarında bahsediliyor

http://www.mitolojisi.com/maya-mitolojisi#yaratilisshalk; mitolojiler ayrı bir konudur, ben gerçek yaşanan olaylardan bahsediyorum. Şamanizm birilerinin tekelinde de değildir. Günlük bilincimizin kapalı olduğu durumlarda yaşanan herşey rüya görmedir. Muhammed sıcak yatağında yatarken Burak atıyla alemleri gezmiş "yaratıcısı" ile konuşmuş ve onun sözlerini insanlara duyurmuştur. Şamanik terminoloji ile uyumludur.İsa göklerdeki babasıyla iletişim halindeydi. Musa Yehova' nın vadettiği toprakları aradı durdu. Buda Nirvanaya ulaşın der...Hatta günümüz Türkiye'sinde "Burak Özdemir" Muhammed'le görüşüp İslamın bozulmuş karizmasını düzeltmekle görevlendirilmiştir. Uzatmak istemiyorum, bunların hepsi göndelik bilincimiz kapalı iken olan şeyler, başka türlü saydığımız isimler bunları ifşa edemezlerdi. Bunun belkide eniyi tanığı psikolojinin babası Carl Gustav Jung' dır. Yaşamı boyunca ailesinden bile sakladığı, rüyalarını paylaştığı ve ölümünden elli yıl sonra açığa çıkan "Kırmızı kitap" nı okursanız görebilirsiniz. Jung psikoliji bilimini icat etmeye uğraşmadan "Kırmızı kitap" nı insanlığa ifşa etse idi yeni bir peygamber, mesih... olması ve tarikat kurması kaçınılmaz olurdu. Kımızı kitap mitolojik öğeler içerir, ancak yirminci yüzyılın başlarında bizzat Jung tarafından kendi elyazmasıdır. İçeriği bizzat Jung ın rüyalarında yaşadığı yabansı dünyalarda geçen anlatımlardır. Aynen CC'nın rüyalarında olduğu gibi.Mitolojiler nasıl ayrı konu? Bahsedilen konular eski çağlardaki şamanlarla ilgili zaten. Sonuçta mitoloji dinleride kapsadığı için, senin verdiğin örneklerde (İsa, Musa. Muhammed) birer mitolojik konudur.


Rüya görme kapılarıyla nasıl bağladınız bu konuları?Michael Harner veya diğer şamanların yaptığı sadece bir rüya konumudur. İkinci dikkat sadece bir konumdan oluşmaz. Binlerce konumu vardır. Her ikinci dikkate giren kendi yöntemi tek yöntem ya da tek doğru gibi sunar. Yeni görücülerin en büyük farkı zaten bu. İkinci dikkatte bir noktada takılıp kalmamak.:)slhak; tamda söylemek istediğim bu. Yukarıda bahsedilenler günümüz için mitolojiktir, ancak Jung yakın zamanda yaşamış ve halen yaşayan bir çok insanında belkide öğretmenidir. Rüyalarını yazmıştır, her ne kadar rüyalarında bazı mitolojik kişiliklerle karşılaşmış ve onlarla sohbet etmiş olsa da rüyalarında yaşadıkları ve yazdıkları gerçektir. Aynen CC'nin rüyalarında yaşadıkları gibi. Burdan yola çıkarak Jung'ın şamanizm bilgisinden haberdar olduğu söylenebilir. Kendisini antropolojiye değil psikoloji bilimine adamıştır ve hatrı sayılır bir bilgi ekleyerek bu işin duayenlerinden sayılmıştır. Jung Sigmund Freud ile birlikte çalışmış olmasına rağmen ondan ayrılmıştır. Çünkü o bir rüya görücüdür. Bunu ölümünden sonra "kırmızı kitap" yayınlanana kadar herkesten saklamıştır. Rüya görmenin kimsenin tekelinde olmadığını söyleme nedenim bu. CC'nın Don juan'nın ve bağlamında Tolteklerden gönümüze kadar gelen rüya görme terminolojisinin günümüzdeki diğer uygulayıcıları ile aralarındaki bağlantıyı yada ortak noktaları belirlemek. Asıl sorum budur.Jung keşfedilmemiş benlik kitabında bi arkadaşının rüyasında geçirdiği kazzayı aynen yaşadığını anlatır ve ilkel bi kabile köyüne saldıran yaban domuzunun nası kötü bi işaret olarak algıladıklarını sonrasında ise köyde yangın çıktığından bahseder yani yora gibi bi olaya değinir.ancak bana göre bilimsel kalabilmek adına gerçek bilgisinin çok altında takılmıştırfalan; işte buna "kişisel önemlilik" deniyor. Jung Bilim adamı olarak kariyerinin kurbanı olmuş ve yaşadığı gerçeklikleri paylaşamamış. Ancak şuan bunu biliyoruz.Evet öyle şuan bile psikoloji alanında kendisine masal anlatıyo gözüyle bakılıyor.keşke bilimsel kariyerini bi kenara bıraksaydı.Sessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön