Eski SessizBilgi - - - - - Yeni SessizBilgi
Alt Limit:
Kaç tane -->

tinin kendini gostermesi


Tinin Kendini Göstermesi

İlk Soyut Öz


Dj yeri geldikçe, silsilesinin büyücüleriyle ilgili kısa öyküler anlatırdı. Bunlar gerçekte öykü değil, daha çok büyücülerin davranışlarının ve kişilik özelliklerinin betimlemeleriydi.


“Büyücülere geçmişleri yaşamsal önem taşır. Ama kişisel geçmişlerini kastetmiyorum. Büyücüler için geçmiş, mazideki öbür büyücülerin yapmış olduklarıdır. Bizim de yapacağımız, o geçmişi incelemek olacak. Sıradan insanda inceler geçmişi ama incelediği çoğu zaman kendi geçmişidir. Bunu da kişisel nedenlerden dolay yapar. Büyücülerse bunun tersini yaparlar. Onlar geçmişe bir ilgi noktası bulmak amacıyla başvururlar. Sıradan insan ister kişisel geçmişi olsun ister dönemin geçmiş bilgileri olsun kendini geçmişle karşılaştırır, zira şu andaki yada gelecekteki davranışlarına kılıf uydurmayı, kendisi için bir örnek oluşturmayı amaçlamaktadır. Yalnızca büyücüler geçmişlerine bir ilgi noktası oluşturmak için bakarlar.”


İlgi nedir?


“büyücüler için bir ilgi noktasını saptamak niyeti inceleme şansı elde etmek anlamına gelir. İşte tam da bu yönergelerin son konusunun hedefidir. Başka hiç bişey büyücülere niyeti, o aynı gücü anlamak için savaşmış büyücülere ilişkin öykülerin incelenmesinden daha iyi gösteremez.”


“Büyücülükte yirmi bir soyut öz vardır. Şimdi sana soyut özleri ve öyküleri anlatmanın zamanı geldi.”


Burada soğuktan üşür CC ve DJ onu içsel sessizliği kullanarak ve dikkatini bir dal, kaya parçasına yönlendirerek ısıtır.


Daha sonra uygun bir mağara bulurlar. Bu mağarayı da büyücüler yapmıştır.


“Sana anlatacağım ilk öykünün adı ‘tinin kendini göstermesi’ dir. Ama adı seni şaşırtmasın. Birinci soyut öz kendi başına bir öyküdür. Öykü der ki, bir zamanlar hiçbir özelliği olmayan sıradan bir adam varmış. O da herkes gibi, tin için sadece bir kanalmış. İşte bu yüzden de, başka herkes gibi, tinin bir parçası, soyutun bir parçasıymış. Ama o bunu bilmiyormuş. Bu dünyadaki işleri o kadar başından aşmış imiş ki, bu konuyla ilgilenecek ne vakti ne de eğilimi varmış. Tin, o adamla bağlantılarını ona göstermek için boşu boşuna didinmiş durmuş, ama başaramamış. İçsel sesi kullanıp sırlarını açıklamış, ancak adam ona açıklananları anlama yetisinden yoksunmuş. Elbet, içsel sesi işitirmiş, ama onun kendi hissettiği duygularla düşündüğü düşünceler olduğunu sanırmış.


Tin adamı, daldığı uykudan uyandırmak amacıyla onu sarsarak, üç işaret, tinin kendini gösterdiği art arda üç im vermiş. Tin, adamın yoluna çıkıp kendini ayan beyan ortaya koyuyormuş. Gelin görün ki adamın kendi kaygılarından başka bir şey gördüğü yokmuş.”


“Az önce sana birinci soyut özü anlattım, ekleyebileceğim tek şey, insanoğlunun anlama konusundaki onulmaz isteksizliği yüzünden, tinin hile yapmak zorunda kalmış olduğudur. İşte bu nedenle de, hilekarlık, büyücülerin yolunun özü olup çıkmıştır. Ama o da başka bir hikaye.”


Büyücülere göre soyut özün, olayların bir planı yada niyetin anlamlı bir şeyleri imlediği zamanlarda tekrar tekrar ortaya çıkan bir örüntü olduğunu açıklar DJ.


CC ye öyküsünün yazmak olduğunu, kendi öyküsünün farkında olan bir savaşçı olduğunu söyler. Ama soyut özü ıskaladığını da belirtir. Piramidin son taşını koymak için çömezin öykülerini anlaması gerekir.


DJ in iki nagualden yararlanması.


Nagual Julian ın tipi hakkındaki konuşmalar.


Naguallere neden velinimet deniyor.-> “Sana göre öğretmek bir takım ussal kalıplar üzerine konuşmaktır. Bir büyücü içinse, öğretmek, bir nagualin çömezleri için yaptıklarıdır. Nagual, çömezleri için evrendeki egemen gücü ortaya çıkarır. Yani niyeti, her bişeyi ile değiştirip yeniden düzenleyen, ya da onları oldukları gibi koruyan gücü. Nagual, o gücün çömezlerinde meydana getirecek dönüşümleri hesaplayıp yönlendirir. Şayet nagual niyeti belli kalıplara dökmemiş olsaydı, çömezler için ne hayret uyandıran ne de hayran kalınacak bir şey kalmazdı. O taktirde çömezleri, sihirli bir keşif yolculuğuna çıkacakları yerde, sırf bir mesleği öğrenmekle yetinirlerdi: şifacı, büyücü, falcı, şarlatan, ya da öyle bir şey.”


Bana niyeti açıklayabilir misin? Diye sorar CC


“Niyeti bilmenin tek yolu, onu, niyet ile sezgili varlıklar arasında ki canlı bir bağ sayesinde dolaysızca bilmektir. Büyücüler niyete açıklanamayan, tin, soyut, nagual derler. Ben nagual demeyi yeğlerdim, ne var ki, lidere, velinimete verilen adla karışıyor, onun için ben o na tin, niyet, soyut demeyi seçtim.”

Nagual Elias’ın KusursuzluğuSessizbilgi Listele - - - - - Yeni Siteye Dön